Access Control-Kiểm soát cửa

Bộ điều khiển 2 cửa HONEYWELL IP-AK2

Bộ điều khiển 2 cửa HONEYWELL IP-AK2

Mua hàng

Bộ điều khiển truy cập GeoVision GV-AS8111

Bộ điều khiển truy cập GeoVision GV-AS8111

Mua hàng

Bộ điều khiển truy cập GeoVision GV-AS4111

Bộ điều khiển truy cập GeoVision GV-AS4111

Mua hàng

Đầu đọc vân tay GeoVision GV-GF1922 với cảm biến quang học...

Đầu đọc vân tay GeoVision GV-GF1922 với cảm biến quang học (13,56MHz)

Mua hàng

Geovision GV-AS120

Geovision GV-AS120 Controller with built-in Card Reader 

Mua hàng

Bộ điều khiển cửa Syris SY230NT-SV4

• Stand alone or Networking system.

     • Built-in Anti-Tamper protection / Buzzer.

     • Use LCD display reader can show card holder name. (English: 12 Char word or Chinese:6 Char word)

     • Advanced programmable functions for different level within groups to maximize management control.

     • Support multiple proximity, keypad, biometrics, smart card and RS485 / wiegand reader.

     • Versatile software features support wide range functions.

     • Capability of connecting external backup power supply for emergency.

     • Can be off-line use or on-line use.

     • Externally programmable interface. 

Mua hàng

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 2 CỬA POE CTRL-2DRPOE-CF-PCB

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 2 CỬA POE CTRL-2DRPOE-CF-PCB

Mua hàng

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 2 CỬA FALCO CTRL-2DR-CF/IP

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 2 CỬA FALCO CTRL-2DR-CF/IP

Mua hàng

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 1 CỬA FALCO POE CTRL-1DRPOE-CF-PCB

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 1 CỬA FALCO POE CTRL-1DRPOE-CF-PCB

Mua hàng

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 1 CỬA FALCO CTRL-1DRCAR-CF/IP

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 1 CỬA FALCO CTRL-1DRCAR-CF/IP

Mua hàng
HOT

Đầu đọc thẻ Falco PMM6008

Màn hình LCD
Khoảng cách đọc: 3-5cm
Bàn phím: 12 phím
Chế độ hoạt động: Chỉ dùng thẻ, Thẻ + mã PIN, Chỉ dùng mã PIN
Bộ nhớ: 1.000 thẻ (có thể nâng cấp lên 150.000 thẻ)
Bộ nhớ sự kiện: 2.000 sự kiện (có thể nâng cấp lên 80.000 sự kiện)
Tốc độ truyền: 10/100 Mbits/s
Giao thức kết nối: TCP/IP
Kích thước : 115 x 15,8 x 30mm
Nguồn: 14,5 V DC, 12 VDC

Mua hàng
HOT

ĐẦU ĐỌC THẺ FALCO PEM5008

ĐẦU ĐỌC THẺ FALCO PEM5008
Màn hình LCD
Khoảng cách đọc: 3-5cm
Bàn phím: 12 phím
Chế độ hoạt động: Chỉ dùng thẻ, Thẻ + mã PIN, Chỉ dùng mã PIN
Bộ nhớ: 1.000 thẻ (có thể nâng cấp lên 150.000 thẻ)
Bộ nhớ sự kiện: 2.000 sự kiện (có thể nâng cấp lên 80.000 sự kiện)
Tốc độ truyền: 10/100 Mbits/s
Giao thức kết nối: TCP/IP
Kích thước : 115 x 15,8 x 30mm
Nguồn: 14,5 V DC, 12 VDC

Mua hàng
HOT

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-YO20

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-YO20
Nguồn: 5-16V DC
Khoảng cách kéo dây tín hiệu tối đa: 150m
Đọc thẻ EM ISO 125 KHz.
Nhiệt độ hoạt động: : -31°C to 63°C
Kết nối: wiegand26
Kích thước : 83 x 41,5 x 26 mm
Đọc thẻ trong khoảng cách từ 2 – 10 cm. 

Mua hàng
HOT

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-Y25

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-Y25
Nguồn: 5-16V DC
Khoảng cách kéo dây tín hiệu tối đa: 150m
Đọc thẻ mifare 13,56 MHz
Đọc thẻ trong khoảng cách từ 2 – 10 cm. 
Nhiệt độ hoạt động: : -31°C to 63°C
Kết nối: wiegand26
Kích thước : 122 x 75 x 24 mm

Mua hàng
HOT

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-WO20

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-WO20
Nguồn: 5-16V DC
Khoảng cách kéo dây tín hiệu tối đa: 150m
Đọc thẻ EM ISO 125 KHz.
Nhiệt độ hoạt động: : -31°C to 63°C
Kết nối: wiegand26
Kích thước : 109,91 x 74,91 x 15 mm
Đọc thẻ trong khoảng cách từ 2 – 12 cm. 

Mua hàng
HOT

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-Q64

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-Q64
Nguồn: 5-16V DC
Khoảng cách kéo dây tín hiệu tối đa: 150m
Đọc thẻ EM ISO 125 KHz.
Nhiệt độ hoạt động: : -31°C to 63°C
Kết nối: wiegand26
Kích thước : 122 x 75 x 24 mm
Đọc thẻ trong khoảng cách từ 2 – 10 cm.

Mua hàng
HOT

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-H25

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-H25
Nguồn: 5-16V DC
Khoảng cách kéo dây tín hiệu tối đa: 150m
Đọc thẻ mifare 13,56 MHz
Đọc thẻ trong khoảng cách từ 2 – 10 cm. 
Nhiệt độ hoạt động: : -31°C to 63°C
Kết nối: wiegand26
Kích thước : 109,91 x 74,91 x 15 mm

Mua hàng
HOT

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-F410B

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-F410B
Nguồn: 5-16V DC
Khoảng cách kéo dây tín hiệu tối đa: 150m
Đọc thẻ mifare 13,56 MHz
Nhiệt độ hoạt động: : -31°C to 63°C
Kết nối: wiegand26
Kích thước : 83 x 41,5 x 26 mm
Đọc thẻ trong khoảng cách từ 2 – 10 cm.

Mua hàng
HOT

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-E310B

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-E310B
Nguồn: 5-16V DC
Khoảng cách kéo dây tín hiệu tối đa: 150m
Đọc thẻ EM ISO 125 KHz.
Nhiệt độ hoạt động: : -31°C to 63°C
Kết nối: wiegand26
Kích thước : 83 x 41,5 x 26 mm
Đọc thẻ trong khoảng cách từ 2 – 10 cm. 

Mua hàng
HOT

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-DR19M

ĐẦU ĐỌC KHÔNG TIẾP XÚC FALCO AY-DR19M
Nguồn: 5-16V DC
Khoảng cách kéo dây tín hiệu tối đa: 150m
Đọc thẻ EM ISO 125 KHz.
Nhiệt độ hoạt động: : -31°C to 63°C
Kết nối: wiegand26
Kích thước : 122 x 75 x 24 mm
Đọc thẻ trong khoảng cách từ 2 – 10 cm. 

Mua hàng

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-A2185

Khóa chốt cửa điện từ Honeywell HL-A2185

Mua hàng

Kẹp cho khóa cửa điện từ Honeywell HL-A2185G

Kẹp cho khóa cửa điện từ Honeywell HL-A2185G

Mua hàng

Đầu đọc bãi đậu xe RFID GeoVision GV-RU9003 UHF

Đầu đọc bãi đậu xe RFID GeoVision GV-RU9003 UHF

Mua hàng

Cổng dò kim loại Foxcom HP6500LCD (24 zone)

Cổng dò kim loại Foxcom HP6500LCD (24 zone)

Mua hàng

Cổng dò kim loại Defender MD12 (12 zone)

Cổng dò kim loại Defender MD12 (12 zone)

Mua hàng