Báo cháy COFEM

Trung tâm điều khiển LYON 4 Loop COFEM LYONRM04

Giá :

33,108,000 vnđ

Trung tâm điều khiển LYON 4 Loop COFEM LYONRM04

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 2 Loop COFEM LYONRM02

Giá :

28,680,000 vnđ

Trung tâm điều khiển LYON 2 Loop COFEM LYONRM02

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 1 Loop COFEM LYONRM01

Giá :

27,900,000 vnđ

Trung tâm điều khiển LYON 1 Loop COFEM LYONRM01

Mua hàng

Đầu dò khói Beam COFEM DLR100Z

Giá :

20,160,000 vnđ

Đầu dò khói Beam COFEM DLR100Z

Mua hàng

Đầu dò khói Beam COFEM DLR50Z

Giá :

16,200,000 vnđ

Đầu dò khói Beam COFEM DLR50Z

Mua hàng

Trung tâm điều khiển 12 zones COFEM CLVR12Z

Giá :

7,560,000 vnđ

Trung tâm điều khiển 12 zones COFEM CLVR12Z

Mua hàng

Trung tâm điều khiển 8 zones COFEM CLVR08Z

Giá :

6,720,000 vnđ

Trung tâm điều khiển 8 zones COFEM CLVR08Z

Mua hàng

Trung tâm điều khiển 4 zones COFEM CLVR04Z

Giá :

6,360,000 vnđ

Trung tâm điều khiển 4 zones COFEM CLVR04Z

Mua hàng

Trung tâm điều khiển 2 zones COFEM CLVR02Z

Giá :

5,800,000 vnđ

Trung tâm điều khiển 2 zones COFEM CLVR02Z

Mua hàng

Hộp gắn đầu báo trên đường ống COFEM A30XDC

Giá :

4,080,000 vnđ

Hộp gắn đầu báo trên đường ống COFEM A30XDC

Mua hàng

Còi báo cháy địa chỉ kết hợp đèn báo COFEM SIRAYL

Giá :

2,275,000 vnđ

Còi báo cháy địa chỉ kết hợp đèn báo COFEM SIRAYL

Mua hàng

Còi báo cháy địa chỉ COFEM SIRAY

Giá :

1,898,000 vnđ

Còi báo cháy địa chỉ COFEM SIRAY

Mua hàng

Chuông báo cháy 6-inch COFEM CA6

Giá :

1,625,000 vnđ

Chuông báo cháy 6-inch COFEM CA6

Mua hàng

Module điều khiển 1 ngõ ra COFEM MDA1Y

Giá :

1,534,000 vnđ

Module điều khiển 1 ngõ ra COFEM MDA1Y

Mua hàng

Module quản lý thiết bị thường COFEM KMAY

Giá :

1,339,000 vnđ

Module quản lý thiết bị thường COFEM KMAY

Mua hàng

Module giám sát ngõ vào COFEM MSTAY

Giá :

1,246,000 vnđ

Module giám sát ngõ vào COFEM MSTAY

Mua hàng

Còi báo động bằng âm thanh sáng 24V COFEM SIR24F

Giá :

1,232,000 vnđ

Còi báo động bằng âm thanh sáng 24V COFEM SIR24F

Mua hàng

Đầu dò báo khói địa chỉ COFEM A30XHA

Giá :

1,135,000 vnđ

Đầu dò báo khói địa chỉ COFEM A30XHA

Mua hàng

Còi báo cháy 24V COFEM SIR-24B

Giá :

1,106,000 vnđ

Còi báo cháy 24V COFEM SIR-24B

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang kết hợp nhiệt COFEM A30XH

Giá :

885,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang kết hợp nhiệt COFEM A30XH

Mua hàng

Còi báo động bằng âm thanh 24V COFEM SIR24P

Giá :

852,000 vnđ

Còi báo động bằng âm thanh 24V COFEM SIR24P

Mua hàng

Đầu dò báo khói quang COFEM A30XHS

Giá :

825,000 vnđ

Đầu dò báo khói quang COFEM A30XHS

Mua hàng

Nút nhấn địa chỉ có reset COFEM PUCAYING

Giá :

700,000 vnđ

Nút nhấn địa chỉ có reset COFEM PUCAYING

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt cố định COFEM A30XV

Giá :

525,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt cố định COFEM A30XV

Mua hàng

Nút nhấn khẩn hệ thường COFEM PUCAR

Giá :

480,000 vnđ

Nút nhấn khẩn hệ thường COFEM PUCAR

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt COFEM A30XT

Giá :

450,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt COFEM A30XT

Mua hàng

Đèn chỉ thị khu vực COFEM PIAL

Giá :

330,000 vnđ

Đèn chỉ thị khu vực COFEM PIAL

Mua hàng

Còi báo động kết hợp đèn 24V COFEM SIR24BL

Còi báo động kết hợp đèn 24V COFEM SIR24BL

Mua hàng

Đế còi báo cháy địa chỉ COFEM BSLC

Đế còi báo cháy địa chỉ COFEM BSLC

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 3 loop COFEM LYONRM03

Trung tâm điều khiển LYON 3 loop COFEM LYONRM03

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 5 loop COFEM LYONRM05

Trung tâm điều khiển LYON 5 loop COFEM LYONRM05

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 6 loop COFEM LYONRM06

Trung tâm điều khiển LYON 6 loop COFEM LYONRM06

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 7 loop COFEM LYONRM07

Trung tâm điều khiển LYON 7 loop COFEM LYONRM07

Mua hàng

Trung tâm điều khiển LYON 8 loop COFEM LYONRM08

Trung tâm điều khiển LYON 8 loop COFEM LYONRM08

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop COFEM ZAFIR01B

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop COFEM ZAFIR01B

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop COFEM ZAFIR02B

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop COFEM ZAFIR02B

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop COFEM CLYON01B

Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop COFEM CLYON01B

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop COFEM CLYON02B

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop COFEM CLYON02B

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 16 zones COFEM CDL16L

Trung tâm điều khiển London 16 zones COFEM CDL16L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 20 zones COFEM CDL20L

Trung tâm điều khiển London 20 zones COFEM CDL20L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 24 zones COFEM CDL24L

Trung tâm điều khiển London 24 zones COFEM CDL24L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 28 zones COFEM CDL28L

Trung tâm điều khiển London 28 zones COFEM CDL28L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 32 zones COFEM CDL32L

Trung tâm điều khiển London 32 zones COFEM CDL32L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 36 zones COFEM CDL36L

Trung tâm điều khiển London 36 zones COFEM CDL36L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 40 zones COFEM CDL40L

Trung tâm điều khiển London 40 zones COFEM CDL40L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 44 zones COFEM CDL44L

Trung tâm điều khiển London 44 zones COFEM CDL44L

Mua hàng

Trung tâm điều khiển London 48 zones COFEM CDL48L

Trung tâm điều khiển London 48 zones COFEM CDL48L

Mua hàng

Module 1 Relay không điện áp COFEM MDL1R

Module 1 Relay không điện áp COFEM MDL1R

Mua hàng

Module 2 Relay không điện áp COFEM MDL2R

Module 2 Relay không điện áp COFEM MDL2R

Mua hàng

Module 8 Relay không điện áp COFEM MDL-8

Module 8 Relay không điện áp COFEM MDL-8

Mua hàng

Card kết nối điều khiển từ xa COFEM MDCRM

Card kết nối điều khiển từ xa COFEM MDCRM

Mua hàng

Module quản lý đầu báo thường COFEM KMAY32

Module quản lý đầu báo thường COFEM KMAY32

Mua hàng

Đầu báo nhiệt địa chỉ COFEM A30XTA

Đầu báo nhiệt địa chỉ COFEM A30XTA

Mua hàng

Đầu báo khói, nhiệt và CO COFEM A30XHTCO

Đầu báo khói, nhiệt và CO COFEM A30XHTCO

Mua hàng

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM ZAFIRPWS2

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM ZAFIRPWS2

Mua hàng

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM ZAFIRPWS5

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM ZAFIRPWS5

Mua hàng

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM FAE03Y

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM FAE03Y

Mua hàng

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM FAE05Y

Bộ nguồn cung cấp cho tủ trung tâm COFEM FAE05Y

Mua hàng