Nguồn lưu điện UPS Sorotec

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 8KT-XL

Giá :

44,965,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 8KT-XL
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 6KT-XL

Giá :

36,420,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 6KT-XL
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 5KT-XL

Giá :

35,995,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 5KT-XL
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 3KT-XL

Giá :

15,502,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 3KT-XL
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 2KT-XL

Giá :

12,397,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 2KT-XL
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 1KT-XL

Giá :

6,796,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C 1KT-XL
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-10KT

Giá :

54,395,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-10KT
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-8KT

Giá :

50,979,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-8KT
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-6KT

Giá :

37,950,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-6KT
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-5KT

Giá :

35,420,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-5KT
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-3KT

Giá :

16,502,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-3KT
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-2KT

Giá :

13,397,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-2KT
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-1KT

Giá :

7,199,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC HP9116C-1KT
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL3000

Giá :

6,934,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL3000
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL2500

Giá :

6,394,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL2500
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL2000E

Giá :

4,761,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL2000E
Mua hàng

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL2000

Giá :

3,783,500 vnđ

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL2000
Mua hàng

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1600

Giá :

3,404,000 vnđ

Bộ lưu điện UPS SOROTEC BL1600
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1500

Giá :

3,300,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1500
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1200

Giá :

2,208,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1200
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1000

Giá :

2,139,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL1000
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL800

Giá :

1,196,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL800
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL650

Giá :

943,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL650
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL600

Giá :

931,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS SOROTEC BL600
Mua hàng