Đầu ghi hình HIKVISION

HOT

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Giá :

117,738,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4

Giá :

7,416,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-E1

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-E1
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1
Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HUHI-K4

Giá :

29,928,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HUHI-K4
Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HQHI-K2

Giá :

9,606,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh HIKVISION DS-7232HQHI-K2
Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-8116HQHI-F8/N

Giá :

29,724,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh HIKVISION DS-8116HQHI-F8/N
Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION...

Giá :

10,110,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP 16 kênh Hybrid HIKVISION DS-7616HI-ST

Giá :

8,892,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP 16 kênh Hybrid HIKVISION DS-7616HI-ST

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7308HQHI-K4

Giá :

9,402,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7308HQHI-K4
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2/P

Giá :

6,654,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2/P
Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION...

Giá :

6,354,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N
Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO HD 3.0 HIKVISION DS-7208HUHI-F1/S

Giá :

4,980,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO HD 3.0 HIKVISION DS-7208HUHI-F1/S
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-K2/4S

Giá :

6,354,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-K2/4S
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-K1/4S

Giá :

5,694,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HUHI-K1/4S
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-K2/4S

Giá :

4,320,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-K2/4S
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-K1/4S

Giá :

3,810,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7208HQHI-K1/4S
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P

Giá :

4,974,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2/P
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2 (hỗ...

Giá :

5,334,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2 (hỗ trợ Alarm)
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2

Giá :

4,524,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1

Giá :

4,014,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K1
Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2

Giá :

3,606,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HQHI-K2
Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N

Giá :

1,700,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N

Giá :

1,422,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HIKVISION DS-8104HQHI-F8/N

Giá :

25,152,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HIKVISION DS-8104HQHI-F8/N

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7304HUHI-K4

Giá :

9,402,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7304HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7304HQHI-K4

Giá :

7,368,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7304HQHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K2

Giá :

5,286,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1

Giá :

4,674,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION...

Giá :

3,504,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-K2/4S

Giá :

4,320,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-K2/4S

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NI-K8

Giá :

17,736,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NI-K8

Mua hàng
HOT

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6910UDI

Giá :

52,980,000 vnđ

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6910UDI

Mua hàng
HOT

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6901UDI

Giá :

13,656,000 vnđ

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6901UDI

Mua hàng
HOT

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A80624S (B)

Giá :

159,258,000 vnđ

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A80624S (B)

Mua hàng
HOT

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A81016S (B)

Giá :

120,636,000 vnđ

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A81016S (B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camea IP 32 kênh Ultra HD 4K H.265 HIKVISION iDS-9632NXI-I8/4F

Giá :

137,148,000 vnđ

Đầu ghi hình camea IP 32 kênh Ultra HD 4K H.265 HIKVISION iDS-9632NXI-I8/4F
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16

Giá :

41,970,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

Giá :

30,336,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8
Mua hàng

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/24P

Giá :

19,764,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/24P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

Giá :

13,314,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

Giá :

9,858,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2/16P
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4

Giá :

9,552,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-E2

Giá :

5,860,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-E2
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16/8P

Giá :

30,444,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16/8P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P(B)

Giá :

14,940,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P

Giá :

14,940,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh H.265 HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

Giá :

11,334,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh H.265 HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

Giá :

10,110,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4/16P
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-E2/8P

Giá :

5,538,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-E2/8P
Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2

Giá :

3,708,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2
Mua hàng