Đầu ghi hình HIKVISION

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NI-K8

Giá :

17,736,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-8616NI-K8

Giá :

15,192,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-8616NI-K8

Mua hàng
HOT

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A80624S (B)

Giá :

159,258,000 vnđ

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A80624S (B)

Mua hàng
HOT

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A81016S (B)

Giá :

120,636,000 vnđ

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A81016S (B)

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Giá :

117,738,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I24

Giá :

107,118,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I24

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/24P

Giá :

19,764,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/24P

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/16P(B)

Giá :

16,872,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/16P(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh H.265 HIKVISION DS-7732NI-I4(B)

Giá :

13,464,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh H.265 HIKVISION DS-7732NI-I4(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

Giá :

13,314,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

Giá :

9,858,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4

Giá :

9,552,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2

Giá :

7,048,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16/8P

Giá :

30,444,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16/8P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16

Giá :

27,894,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P(B)

Giá :

14,940,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P

Giá :

14,940,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh H.265 HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

Giá :

11,334,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh H.265 HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

Mua hàng
- 32%

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4

Giá :

7,728,000 vnđ

11,334,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4/16P

Giá :

11,130,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

Giá :

10,110,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

Giá :

7,368,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4

Giá :

7,416,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4

Giá :

6,504,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2

Giá :

3,708,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K1 (B)

Giá :

2,592,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K1 (B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

Giá :

5,388,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

Giá :

3,204,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

Giá :

3,102,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1 (B)

Giá :

2,238,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1 (B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Giá :

1,674,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1

Giá :

1,578,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1/4P (B)

Giá :

3,048,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1/4P (B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

Giá :

2,388,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

Giá :

2,286,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1 (B)

Giá :

2,034,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1 (B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Giá :

1,374,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh HIKVISION DS-7324HGHI-SH

Giá :

16,716,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh HIKVISION DS-7324HGHI-SH

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7316HUHI-K4

Giá :

16,716,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7316HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7316HQHI-K4

Giá :

12,450,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7316HQHI-K4

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP 16 kênh Hybrid HIKVISION DS-7616HI-ST

Giá :

8,892,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP 16 kênh Hybrid HIKVISION DS-7616HI-ST

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1

Giá :

4,218,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2

Giá :

3,204,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N

Giá :

3,140,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N

Giá :

2,490,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N
Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N

Giá :

2,442,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HIKVISION DS-8108HQHI-F8/N

Giá :

27,390,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HIKVISION DS-8108HQHI-F8/N
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7308HUHI-K4

Giá :

12,960,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7308HUHI-K4
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2

Giá :

4,524,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7108HQHI-K1

Giá :

2,640,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7108HQHI-K1

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N

Giá :

1,422,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HIKVISION DS-8104HQHI-F8/N

Giá :

25,152,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HIKVISION DS-8104HQHI-F8/N

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7304HUHI-K4

Giá :

9,402,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7304HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7304HQHI-K4

Giá :

7,368,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7304HQHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K2

Giá :

5,286,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1

Giá :

4,674,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HTHI-K1

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION...

Giá :

3,504,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-K2/4S

Giá :

4,320,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-K2/4S

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-K1/4S

Giá :

3,810,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HUHI-K1/4S

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HQHI-K1/2S

Giá :

2,796,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION iDS-7204HQHI-K1/2S

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K2

Giá :

2,898,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HQHI-K1/P

Giá :

2,898,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HQHI-K1/P

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1 (hỗ...

Giá :

3,150,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1 (hỗ trợ Alarm)

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1

Giá :

2,442,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HQHI-K1

Giá :

1,932,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HQHI-K1

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7104HQHI-K1

Giá :

1,675,000 vnđ

-Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh 3MP TURBO HD.

-Chuẩn nén hình ảnh: H.265/ H.265+.

- Hỗ trợ H265 PRO+ giúp giảm băng thông và tăng thời gian lưu trữ gấp 4 LẦN so với chuẩn H.265.

-Cổng màn hình HDMI và cổng VGA: 1920 x 1080P.

-Tương thích với tín hiệu ngõ ra HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

-Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 1200 mét với cáp đồng trục.

-Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA, dung lượng lưu trữ mỗi ổ 4TB.

-1 ngõ vào Audio, 1 ngõ ra Audio.

-Hỗ trợ xem lại nhiều chế độ cùng lúc, cho phép hai băng thông cho mỗi kênh.

-Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn Video Clips quan trọng đã được đánh dấu.

-Tìm kiếm trực quan.

-Có thể chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình. Xem qua mạng chất lượng cao.

-Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động: iPhone, iPad và hệ điều hành Android.

-Đầu ghi hình hỗ trợ 4 loại camera: HDTVI/ HDCVI/ AHD, camera Analog và camera IP.

-Hỗ trợ thêm 1 camera IP độ phân giải 6 Megapixel (tối đa 6 camera IP khi giảm số kênh TVI).

-Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí 4 kênh.

-Nguồn điện cung cấp: 12VDC.

-Kích thước: 200 x 200 x 45mm.

-Trọng lượng: ≤ 1kg.

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7204HGHI-F1

Giá :

1,170,000 vnđ

– Đầu ghi hình Hikvision HD-TVI 4 kênh.

– Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream cho hình ảnh đẹp và sắc nét.

– Hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H.264+ tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ.

– Độ phân giải: 1.0 Megapixel.

– Độ phân giải thời gian thực: Full channel @ 720P.

– Hỗ trợ các loại camera: Ngõ vào HDTVI (720P/25, 720P/30), ngõ vào AHD (720P/25, 720P/30, CVBS).

– Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 1200 mét với cáp đồng trục.

– Ngõ ra hình ảnh: HDMI và VGA với độ phân giải 1920 x 1080P.

– Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.

– Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA dung lượng mỗi ổ 6TB.

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7104HGHI-F1

Giá :

1,160,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh.

Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và Dual-stream cho hình ảnh đẹp và sắc nét.

Hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh H.264+ tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ.

Độ phân giải: 1.0 Megapixel.

Độ phân giải thời gian thực: Full channel @ 720P.

Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa 1200 mét với cáp đồng trục.

Ngõ ra hình ảnh: HDMI và VGA với độ phân giải 1920 x 1080P.

Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA dung lượng mỗi ổ 6TB.

Mua hàng