Đầu ghi hình HIKVISION

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NI-K8

Giá :

17,736,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-8616NI-K8

Giá :

15,192,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-8616NI-K8

Mua hàng
HOT

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A80624S (B)

Giá :

159,258,000 vnđ

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A80624S (B)

Mua hàng
HOT

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A81016S (B)

Giá :

120,636,000 vnđ

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A81016S (B)

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Giá :

117,738,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I24

Giá :

107,118,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I24

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/24P

Giá :

19,764,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/24P

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/16P(B)

Giá :

16,872,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/16P(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh H.265 HIKVISION DS-7732NI-I4(B)

Giá :

13,464,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh H.265 HIKVISION DS-7732NI-I4(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

Giá :

13,314,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

Giá :

9,858,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4

Giá :

9,552,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2

Giá :

7,048,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 32 kênh HIKVISION DS-7632NI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16/8P

Giá :

30,444,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16/8P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16

Giá :

27,894,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P(B)

Giá :

14,940,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P

Giá :

14,940,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh H.265 HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

Giá :

11,334,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh H.265 HIKVISION DS-7716NI-I4(B)

Mua hàng
- 32%

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4

Giá :

7,728,000 vnđ

11,334,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4/16P

Giá :

11,130,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

Giá :

10,110,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

Giá :

7,368,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2/16P

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4

Giá :

7,416,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4

Giá :

6,504,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-E4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2

Giá :

3,708,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K1 (B)

Giá :

2,592,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7616NI-K1 (B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

Giá :

5,388,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Ultra HD 4K 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K2/8P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

Giá :

3,204,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P/M

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

Giá :

3,102,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1 (B)

Giá :

2,238,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7608NI-K1 (B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Giá :

1,674,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1

Giá :

1,578,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HIKVISION DS-7108NI-Q1

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1/4P (B)

Giá :

3,048,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1/4P (B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

Giá :

2,388,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

Giá :

2,286,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1 (B)

Giá :

2,034,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7604NI-K1 (B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Giá :

1,374,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh HIKVISION DS-7324HGHI-SH

Giá :

16,716,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh HIKVISION DS-7324HGHI-SH

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7316HUHI-K4

Giá :

16,716,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7316HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7316HQHI-K4

Giá :

12,450,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7316HQHI-K4

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP 16 kênh Hybrid HIKVISION DS-7616HI-ST

Giá :

8,892,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP 16 kênh Hybrid HIKVISION DS-7616HI-ST

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1

Giá :

4,218,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1

Mua hàng

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2

Giá :

3,204,000 vnđ

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh HIKVISION DS-7216HGHI-K2
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N

Giá :

3,140,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N

Giá :

2,490,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N
Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N

Giá :

2,442,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HIKVISION DS-8108HQHI-F8/N

Giá :

27,390,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HIKVISION DS-8108HQHI-F8/N
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7308HUHI-K4

Giá :

12,960,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7308HUHI-K4
Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2

Giá :

4,524,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7208HUHI-K2

Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7108HQHI-K1

Giá :

2,640,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7108HQHI-K1

Mua hàng