Báo cháy - Báo động

Đầu rò tiếng động E-190

Giá :

1,050,000 vnđ

Đầu rò tiếng động E-190

Mua hàng

Nút nhấn báo động nhẩn cấp SD-7101 KA-PE1

Giá :

350,000 vnđ

Nút nhấn báo động nhẩn cấp SD-7101 KA-PE1

Mua hàng

Nút báo động khẩn cấp SS-291-2

Giá :

250,000 vnđ

Nút báo động khẩn cấp SS-291-2

Mua hàng

Công tắc từ SS-072

Giá :

95,000 vnđ

Công tắc SS-072

 

Mua hàng

Công tắc từ rung M5-adj

Giá :

150,000 vnđ

Công tắc từ rung NC, EBELCO

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-267

Giá :

250,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-267

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-207Q/BR

Giá :

105,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-207Q/BR

 

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-204Q/BR

Giá :

150,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-204Q/BR

 

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-204Q/W

Giá :

150,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-204Q/W

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-300Q/W

Giá :

125,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-300Q/W

 

Mua hàng

Công tắc từ có dây SM-200Q/BR

Giá :

100,000 vnđ

Công tắc từ có dây SM-200Q/BR

 

Mua hàng

Báo trộm không dây PICOTECH PCA-7000 WIFI/GSM

Giá :

3,050,000 vnđ

Báo trộm không dây PICOTECH PCA-7000 WIFI/GSM

Mua hàng

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8300GSM

Giá :

3,780,000 vnđ

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8300GSM

Mua hàng

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8000GSM

Giá :

2,750,000 vnđ

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8000GSM

Mua hàng

Đầu dò báo vỡ kính có dây PARADOX BP-10

Đầu dò báo vỡ kính có dây PARADOX BP-10

Mua hàng

Đầu dò chuyển động PARADOX NV-5

Giá :

585,000 vnđ

Đầu dò chuyển động PARADOX NV-5

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-8000

Giá :

2,970,000 vnđ

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-8000

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6850

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6850

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6200

Giá :

1,485,000 vnđ

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6200

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6000

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-6000

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-3500

Giá :

1,250,000 vnđ

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-3500

Mua hàng

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-1950

Giá :

823,500 vnđ

Hệ thống báo trộm không dây GUARDSMAN GS-1950

Mua hàng

Hệ thống báo trộm độc lập GUARDSMAN GS-1900

Giá :

419,000 vnđ

Hệ thống báo trộm độc lập GUARDSMAN GS-1900

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 1 nút KAWA CT1-WIFI(B/W)

Giá :

627,900 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 1 nút KAWA CT1-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 2 nút KAWA CT2-WIFI(B/W)

Giá :

689,000 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 2 nút KAWA CT2-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 3 nút KAWA CT3-WIFI(B/W)

Giá :

718,900 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 3 nút KAWA CT3-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 1 nút KAWA CT1V-WIFI(B/W)

Giá :

627,900 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 1 nút KAWA CT1V-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 2 nút KAWA CT2V-WIFI(B/W)

Giá :

689,000 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 2 nút KAWA CT2V-WIFI(B/W)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 3 nút KAWA CT3V-WIFI(B/W)

Giá :

718,900 vnđ

Công tắc cảm ứng hẹn giờ 3 nút KAWA CT3V-WIFI(B/W)

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG14E

Giá :

170,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG14E

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG16

Giá :

143,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG16

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG16A

Giá :

156,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG16A

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG15

Giá :

169,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TG15

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TGE2C

Giá :

260,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TGE2C

Mua hàng

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TGE2D

Giá :

234,000 vnđ

Ổ cắm hẹn giờ KAWA TGE2D

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS38

Giá :

416,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS38

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS38B

Giá :

468,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS38B

Mua hàng

Công tắc thời gian KAWA TS181D

Giá :

572,000 vnđ

Công tắc thời gian KAWA TS181D

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17/ TS17C

Giá :

286,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17/ TS17C

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17B

Giá :

325,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17B

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17S

Giá :

445,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS17S

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA PTS15C

Giá :

365,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA PTS15C

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS601

Giá :

572,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS601

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS611

Giá :

663,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS611

Mua hàng

Công tắc hẹn giờ KAWA TS622

Giá :

780,000 vnđ

Công tắc hẹn giờ KAWA TS622

Mua hàng

Đầu báo khói quang điện tích hợp còi VISONIC SMD-426 PG2

Đầu báo khói quang điện tích hợp còi VISONIC SMD-426 PG2

Mua hàng

Cảm biến chấn động không dây VISONIC SD-304C PG2

Giá :

1,885,000 vnđ

Cảm biến chấn động không dây VISONIC SD-304C PG2

Mua hàng

Đầu báo kính bị đập vỡ không dây VISONIC GB-501 PG2

Giá :

3,081,000 vnđ

Đầu báo kính bị đập vỡ không dây VISONIC GB-501 PG2

Mua hàng

Cảm biến rò rỉ nước không dây VISONIC FLD-550 PG2

Giá :

1,781,000 vnđ

Cảm biến rò rỉ nước không dây VISONIC FLD-550 PG2

Mua hàng

Cảm biến báo động nồng độ Carbon Monoxide không dây VISONIC...

Cảm biến báo động nồng độ Carbon Monoxide không dây VISONIC GSD-442 PG2

Mua hàng

Chuông báo động không dây VISONIC SR-720B PG2

Giá :

5,473,000 vnđ

Chuông báo động không dây VISONIC SR-720B PG2

Mua hàng

Chuông báo động không dây VISONIC SR-740 PG2

Giá :

5,525,000 vnđ

Chuông báo động không dây VISONIC SR-740 PG2

Mua hàng

Nút nhấn báo động không dây VISONIC PB-101 PG2

Giá :

1,144,000 vnđ

Nút nhấn báo động không dây VISONIC PB-101 PG2

Mua hàng

Điều khiển không dây VISONIC KF-234 PG2 (wireless KeyFob)

Giá :

1,118,000 vnđ

Điều khiển không dây VISONIC KF-234 PG2 (wireless KeyFob)

Mua hàng

Điều khiển không dây VISONIC KF-235 PG2

Điều khiển không dây VISONIC KF-235 PG2

Mua hàng

Module báo sự kiện báo động VISONIC WCDMA-3G PG2

Giá :

3,744,000 vnđ

Module báo sự kiện báo động VISONIC WCDMA-3G PG2

Mua hàng

Chân đế gắn cảm biến VISONIC BR-3

Giá :

156,000 vnđ

Chân đế gắn cảm biến VISONIC BR-3

Mua hàng

Bộ Test Hoạt Động Đầu Báo Kính Vỡ RISCO VITRON TESTER

Giá :

3,580,000 vnđ

Bộ Test Hoạt Động Đầu Báo Kính Vỡ RISCO VITRON TESTER

Mua hàng

Đầu Báo Kính Vỡ Không Dây RISCO RWT6G-GLASSBREAK DETECTOR

Giá :

2,980,000 vnđ

Đầu Báo Kính Vỡ Không Dây RISCO RWT6G-GLASSBREAK DETECTOR

Mua hàng

Đầu Báo Kính Vỡ RISCO RG71FM - ViTRON™ Plus Glassbreak

Giá :

1,590,000 vnđ

Đầu Báo Kính Vỡ RISCO RG71FM - ViTRON™ Plus Glassbreak

Mua hàng

Đầu Báo Rung Kỹ Thuật Số RISCO RK600S-Digital Shock Detectors

Giá :

1,020,000 vnđ

Đầu Báo Rung Kỹ Thuật Số RISCO RK600S-Digital Shock Detectors

Mua hàng

Đầu Báo Rung Kỹ Thuật Số RISCO RK600S00000B-ShockTec Digital...

Giá :

1,000,000 vnđ

Đầu Báo Rung Kỹ Thuật Số RISCO RK600S00000B-ShockTec Digital Shock Detector

Mua hàng

Đầu Báo Động RISCO RK66S000000A-Seismic Detector with MP & Tester

Giá :

8,060,000 vnđ

Đầu Báo Động RISCO RK66S000000A-Seismic Detector with MP & Tester

Mua hàng

Đầu báo động RISCO RK515DTG300A-BWARE DT Grade 3

Giá :

3,130,000 vnđ

Đầu báo động RISCO RK515DTG300A-BWARE DT Grade 3

Mua hàng

Đầu Báo Động RISCO RK410RQ - Zodiac QUAD

Giá :

690,000 vnđ

Đầu Báo Động RISCO RK410RQ - Zodiac QUAD

Mua hàng

Đầu Báo Trộm Hồng Ngoại RISCO SH-85Pet (Lắp Ngoài Trời)

Giá :

1,052,000 vnđ

Đầu Báo Trộm Hồng Ngoại RISCO SH-85Pet (Lắp Ngoài Trời)

Mua hàng

Đầu Báo Trộm Hồng Ngoại RISCO SH-55Pir (Lắp Trong Nhà)

Giá :

480,000 vnđ

Đầu Báo Trộm Hồng Ngoại RISCO SH-55Pir (Lắp Trong Nhà)

Mua hàng

Đầu Báo Trộm Hồng Ngoại RISCO SH-75CL (Lắp Trong Nhà)

Giá :

630,000 vnđ

Đầu Báo Trộm Hồng Ngoại RISCO SH-75CL (Lắp Trong Nhà)

Mua hàng

Mắt Thần Hồng Ngoại Loại Trừ Súc Vật RISCO RWT95P (lắp trong...

Giá :

1,623,500 vnđ

Mắt Thần Hồng Ngoại Loại Trừ Súc Vật RISCO RWT95P (lắp trong nhà)

Mắt thần hồng ngoại không dây loại trừ súc vật iWAVE  ( lắp trong nhà ).
Loại trừ súc vật dưới 36kg, tầm xa 12m.
Sử dụng pin 3V, chế độ tiếp kiệm pin (tuổi thọ pin có thể được 3 năm)
Sản phẩm không bao gồm PIN 

Mua hàng

Mắt Thần Hồng Ngoại RISCO SH-65CT (Lắp Trong Nhà)

Giá :

600,000 vnđ

Mắt Thần Hồng Ngoại RISCO SH-65CT (Lắp Trong Nhà)

Mắt thần hồng ngoại dạng màn loại có đi dây ( lắp trong nhà ).
Dùng tạo thành màn chắn mỏng phía trong cửa sổ.  
Bật báo động vẫn có thể đi lại trong phòng.
Cao max 6m.
Dài max: 10m

Mua hàng

Mắt Thần Hồng Ngoại Loại Trừ Súc Vật RISCO RK811D- iWISE DT PET...

Mắt Thần Hồng Ngoại Loại Trừ Súc Vật RISCO RK811D- iWISE DT PET (lắp trong nhà)

Loại trừ súc vật dưới 45 KG.
Sử dụng công nghệ kép(Hồng ngoại-PIR và sóng cực ngắn-Microwave)loại trừ báo động giả do chó, mèo
Góc quét 90°, xa 11m.

Mua hàng

Mắt Thần Hồng Ngoại Loại Trừ Súc Vật RISCO iWAVE (lắp trong...

Mắt Thần Hồng Ngoại Loại Trừ Súc Vật RISCO iWAVE (lắp trong nhà)

Loại trừ súc vật dưới 36kg, tầm xa 12m.
Sử dụng pin 3V, chế độ tiếp kiệm pin (tuổi thọ pin có thể được 3 năm)
Sản phẩm không kèm PIN

Mua hàng

Module Kết Nối GSM/GPRS RISCO RP432GS (sử dụng SIM)

Giá :

7,810,000 vnđ

Module Kết Nối GSM/GPRS RISCO RP432GS (sử dụng SIM)

Module sử dụng SIM  (Plug-in GSM/GPRS Module).
Cho phép trung tâm quay số khi có sự kiện, báo động
Kết nối internet thông qua Sim di động gắn trên main.

Mua hàng

Module mở rộng thêm 32 vùng không dây RISCO RP432EW

Giá :

3,260,000 vnđ

Module mở rộng thêm 32 vùng không dây RISCO RP432EW

Module mở rộng thêm 32 vùng không dây (Wireless Receiver, 32 zones; 868 MHz).
Mở rộng thêm 32 vùng không dây.

Mua hàng

Module Kết Nối Mạng RISCO RW132IP

Giá :

3,580,000 vnđ

Module Kết Nối Mạng RISCO RW132IP

Kết nối trung tâm với internet.
Sự kiện xảy ra như Báo động, mất điện, Ắc quy yếu sẽ được báo qua Email.
Có thể bật tắt trung tâm, điều khiển 4 rơ le ( PGM port) trên trung tâm qua phần mềm cài trên điện thoại di động

Mua hàng

Module âm thanh RISCO RP432EV

Giá :

3,320,000 vnđ

Module âm thanh RISCO RP432EV

Ghi âm sẵn lời nhắn, khi báo động
Lời nhắn sẽ được phát lại cho số điện thoại gọi tới.
Khi lắp module này, số điện thoại có thể gọi tới là 16 số ( Cố định hoặc di động)

Mua hàng
- 15%

Bo Mạch Mở Rộng Bộ Báo Động 8 zone RISCO ( thêm 8 zone có dây)

Giá :

2,159,000 vnđ

2,540,000 vnđ

Bo mạch mở rộng 8 zone RISCO ( thêm 8 zone có dây)

8 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại
Bật tắt bằng bàn phím
Tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP
Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp

Mua hàng

Bàn Phím LCD Mở Rộng Thêm RISCO LightSYS RP432KP

Giá :

5,360,000 vnđ

Bàn Phím LCD Mở Rộng Thêm RISCO RP432KP

Bàn phím LCD mở rộng thêm (LightSYS LCD Keypad).
Có thể lắp tối đa 4 bàn phím cho 1 trung tâm báo động.

Mua hàng

Bộ Trung Tâm Báo Động RISCO LightSYS 48 Zone RM432PK

Giá :

21,470,000 vnđ

Trung Tâm Báo Động LightSYS 48 Zone RM432PK

48 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại
Bật tắt bằng bàn phím
Tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP
Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp

Mua hàng
- 14%

Bộ Trung Tâm Báo Động RISCO LightSYS 32 Zone RM432PK

Giá :

6,160,000 vnđ

7,160,000 vnđ

Trung Tâm Báo Động LightSYS 32 Zone RM432PK

32 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại

Bật tắt bằng bàn phím

Tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP

Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    

1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp

Mua hàng

Bộ Trung Tâm Báo Động RISCO LightSYS 24 Zone RM432PK

Giá :

12,880,000 vnđ

Trung Tâm Báo Động LightSYS 24 Zone RM432PK

24 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại
Bật tắt bằng bàn phím
Tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP
Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp

Mua hàng

Bộ Trung Tâm Báo Động RISCO LightSYS 8 Zone RM432PK

Giá :

7,160,000 vnđ

Trung Tâm Báo Động LightSYS 8 Zone RM432PK

8 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại
Bật tắt bằng bàn phím
Tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP
Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp

Mua hàng

Bộ Trung Tâm Báo Động RISCO LightSYS 16 Zone RM432PK

Giá :

10,200,000 vnđ

Trung Tâm Báo Động LightSYS 16 Zone RM432PK

16 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại
Bật tắt bằng bàn phím
Tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP
Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp

Mua hàng

Beam báo trộm hàng rào 35m GARRISON LK-35HD

Beam báo trộm hàng rào 35m GARRISON LK-35HD

Mua hàng

Đầu dò Beam báo trộm hàng rào 110m GARRISON LK-110HQ

Đầu dò Beam báo trộm hàng rào 110m GARRISON LK-110HQ

Mua hàng

Bộ quay số tự động GARRISON LK-100S1

Giá :

2,160,000 vnđ

Bộ quay số tự động GARRISON LK-100S1

Mua hàng

Universal Dimmer THEBEN DIMAX 541 plus E

Giá :

2,041,000 vnđ

Universal Dimmer THEBEN DIMAX 541 plus E

Mua hàng

Universal Dimmer THEBEN DIMAX 542 plus S

Giá :

2,132,000 vnđ

Universal Dimmer THEBEN DIMAX 542 plus S

Mua hàng

Universal Dimmer THEBEN DIMAX 544 plus P

Giá :

3,991,000 vnđ

Universal Dimmer THEBEN DIMAX 544 plus P

Mua hàng

Thân chuông báo động lớn có dây nguồn, không dây ngoài...

Thân chuông báo động lớn có dây nguồn, không dây ngoài trời JABLOTRON JA-151A-BASE-RB

Mua hàng

Chuông báo động có dây trong nhà với pin dự phòng JABLOTRON...

Chuông báo động có dây trong nhà với pin dự phòng JABLOTRON JA-110A II

Mua hàng

Module thiết bị đầu cuối có dây JABLOTRON JA-110Z-C

Module thiết bị đầu cuối có dây JABLOTRON JA-110Z-C

Mua hàng

Module thiết bị đầu cuối có dây JABLOTRON JA-110Z-B

Module thiết bị đầu cuối có dây JABLOTRON JA-110Z-B

Mua hàng

Chuông báo động có dây trong nhà JABLOTRON JA-110A

Chuông báo động có dây trong nhà JABLOTRON JA-110A

Mua hàng

Module có dây điều khiển khoá điện JABLOTRON JA-120N

Module có dây điều khiển khoá điện JABLOTRON JA-120N

Mua hàng

Relay đa nguồn không dây kèm hộp JABLOTRON AC-160-C

Relay đa nguồn không dây kèm hộp JABLOTRON AC-160-C

Mua hàng

Chỉ kế PG Relay có dây JABLOTRON JA-110I

Chỉ kế PG Relay có dây JABLOTRON JA-110I

Mua hàng