Chuông cửa Bas-IP

Màn hình màu chuông cửa BasIP AT-10 GOLDSOON

Màn hình màu chuông cửa BasIP AT-10 GOLDSOON

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa BasIP AU-04LA BLACK

Màn hình màu chuông cửa BasIP AU-04LA BLACK

Mua hàng

Ứng dụng app BasIP BAS-IP Intercom (iOS/Android)

Ứng dụng app BasIP BAS-IP Intercom (iOS/Android)

Mua hàng

Ứng dụng app BasIP BAS-IP UKEY Config (iOS/Android)

Ứng dụng app BasIP BAS-IP UKEY Config (iOS/Android)

Mua hàng

Phần mềm quản lý căn hộ BasIP LINK SOFTWARE

Phần mềm quản lý căn hộ BasIP LINK SOFTWARE

Mua hàng

Ứng dụng app BasIP BAS-IP UKEY (iOS/Android)

Ứng dụng app BasIP BAS-IP UKEY (iOS/Android)

Mua hàng

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-SH45 SILVER

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-SH45 SILVER

Mua hàng

Tay nắm cửa BasIP SP-AU WHITE

Giá :

437,500 vnđ

Tay nắm cửa BasIP SP-AU WHITE

Mua hàng

Tay nắm cửa BasIP SP-AU BLACK

Giá :

437,500 vnđ

Tay nắm cửa BasIP SP-AU BLACK

Mua hàng

Tay nắm cửa BasIP SP-SP WHITE

Giá :

437,500 vnđ

Tay nắm cửa BasIP SP-SP WHITE

Mua hàng

Tay nắm cửa BasIP SP-SP BLACK

Giá :

437,500 vnđ

Tay nắm cửa BasIP SP-SP BLACK

Mua hàng

Ứng dụng app BasIP SH-03

Giá :

698,000 vnđ

Ứng dụng app BasIP SH-03

Mua hàng

Two locks control module BasIP SH-42

Giá :

805,000 vnđ

Two locks control module BasIP SH-42

Mua hàng

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AV

Giá :

960,000 vnđ

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AV

Mua hàng

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AV2

Giá :

960,000 vnđ

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AV2

Mua hàng

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-SH45 BLACK

Giá :

1,032,000 vnđ

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-SH45 BLACK

Mua hàng

Bộ nguồn 48VDC BasIP SW-08

Giá :

1,752,000 vnđ

Bộ nguồn 48VDC BasIP SW-08

Mua hàng

Nút nhấn Exit BasIP SH-47T SILVER

Giá :

2,112,000 vnđ

Nút nhấn Exit BasIP SH-47T SILVER

Mua hàng

Nút nhấn Exit BasIP SH-47T BLACK

Giá :

2,112,000 vnđ

Nút nhấn Exit BasIP SH-47T BLACK

Mua hàng

Nút nhấn chuông cửa không cảm ứng BasIP SH-46T SILVER

Giá :

2,172,000 vnđ

Nút nhấn chuông cửa không cảm ứng BasIP SH-46T SILVER

Mua hàng

Nút nhấn chuông cửa không cảm ứng BasIP SH-46T BLACK

Giá :

2,172,000 vnđ

Nút nhấn chuông cửa không cảm ứng BasIP SH-46T BLACK

Mua hàng

Nút nhấn Exit BasIP SH-45E SILVER

Giá :

2,232,000 vnđ

Nút nhấn Exit BasIP SH-45E SILVER

Mua hàng