Chuông cửa Bas-IP

Ứng dụng app BasIP SH-03

Giá :

698,000 vnđ

Ứng dụng app BasIP SH-03

Mua hàng

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-SH45 BLACK

Giá :

1,032,000 vnđ

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-SH45 BLACK

Mua hàng

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-SH45 SILVER

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-SH45 SILVER

Mua hàng

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AV2

Giá :

960,000 vnđ

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AV2

Mua hàng

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AV

Giá :

960,000 vnđ

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AV

Mua hàng

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AA

Giá :

2,520,000 vnđ

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AA

Mua hàng

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AA12 GOLD

Giá :

3,444,000 vnđ

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AA12 GOLD

Mua hàng

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AA12 BLACK

Giá :

3,444,000 vnđ

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AA12 BLACK

Mua hàng

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AA12 SILVER

Giá :

3,444,000 vnđ

Giá treo bảng gọi cửa BasIP BR-AA12 SILVER

Mua hàng

Giá treo bản gọi cửa BasIP BR-AA14 GOLD

Giá :

3,444,000 vnđ

Giá treo bản gọi cửa BasIP BR-AA14 GOLD

Mua hàng

Giá treo bản gọi cửa BasIP BR-AA14 BLACK

Giá :

3,444,000 vnđ

Giá treo bản gọi cửa BasIP BR-AA14 BLACK

Mua hàng

Giá treo bản gọi cửa BasIP BR-AA14 SILVER

Giá :

3,444,000 vnđ

Giá treo bản gọi cửa BasIP BR-AA14 SILVER

Mua hàng

Tay nắm cửa BasIP SP-SP BLACK

Giá :

437,500 vnđ

Tay nắm cửa BasIP SP-SP BLACK

Mua hàng

Tay nắm cửa BasIP SP-SP WHITE

Giá :

437,500 vnđ

Tay nắm cửa BasIP SP-SP WHITE

Mua hàng

Tay nắm cửa BasIP SP-AU BLACK

Giá :

437,500 vnđ

Tay nắm cửa BasIP SP-AU BLACK

Mua hàng

Tay nắm cửa BasIP SP-AU WHITE

Giá :

437,500 vnđ

Tay nắm cửa BasIP SP-AU WHITE

Mua hàng

Bộ nguồn BasIP UPS-DP/S

Giá :

2,388,000 vnđ

Bộ nguồn BasIP UPS-DP/S

Mua hàng

Bộ nguồn 48VDC BasIP SW-10

Giá :

3,805,000 vnđ

Bộ nguồn 48VDC BasIP SW-10

Mua hàng

Bộ nguồn 48VDC BasIP SW-08

Giá :

1,752,000 vnđ

Bộ nguồn 48VDC BasIP SW-08

Mua hàng

Bộ nguồn 48VDC BasIP SW-02

Giá :

2,772,000 vnđ

Bộ nguồn 48VDC BasIP SW-02

Mua hàng

Bộ nguồn 48VDC BasIP SW-01

Giá :

2,772,000 vnđ

Bộ nguồn 48VDC BasIP SW-01

Mua hàng

Сontroller BasIP EVRC-IP

Giá :

19,032,000 vnđ

Сontroller BasIP EVRC-IP

Mua hàng

Two locks control module BasIP SH-42

Giá :

805,000 vnđ

Two locks control module BasIP SH-42

Mua hàng

Nút nhấn chuông cửa không cảm ứng BasIP SH-46T BLACK

Giá :

2,172,000 vnđ

Nút nhấn chuông cửa không cảm ứng BasIP SH-46T BLACK

Mua hàng

Nút nhấn chuông cửa không cảm ứng BasIP SH-46T SILVER

Giá :

2,172,000 vnđ

Nút nhấn chuông cửa không cảm ứng BasIP SH-46T SILVER

Mua hàng

Nút nhấn Exit BasIP SH-47T BLACK

Giá :

2,112,000 vnđ

Nút nhấn Exit BasIP SH-47T BLACK

Mua hàng

Nút nhấn Exit BasIP SH-47T SILVER

Giá :

2,112,000 vnđ

Nút nhấn Exit BasIP SH-47T SILVER

Mua hàng

Nút nhấn Exit BasIP SH-45TE BLACK

Giá :

2,232,000 vnđ

Nút nhấn Exit BasIP SH-45TE BLACK

Mua hàng

Nút nhấn Exit BasIP SH-45TE SILVER

Giá :

2,232,000 vnđ

Nút nhấn Exit BasIP SH-45TE SILVER

Mua hàng

Nút nhấn Exit BasIP SH-45E SILVER

Giá :

2,232,000 vnđ

Nút nhấn Exit BasIP SH-45E SILVER

Mua hàng

Bộ màn hình chuông cửa và camera chuông cửa BasIP AT-07LT/ BI-02FB

Giá :

35,245,000 vnđ

Bộ màn hình chuông cửa và camera chuông cửa BasIP AT-07LT/ BI-02FB

Mua hàng

Bộ màn hình chuông cửa và camera chuông cửa BasIP AT-07LT/ BI-12FB

Giá :

123,000,000 vnđ

Bộ màn hình chuông cửa và camera chuông cửa BasIP AT-07LT/ BI-12FB

Mua hàng

Bộ màn hình chuông cửa và camera chuông cửa BasIP AT-07LT/ BI-08FB

Giá :

90,876,000 vnđ

Bộ màn hình chuông cửa và camera chuông cửa BasIP AT-07LT/ BI-08FB

Mua hàng

Bộ màn hình chuông cửa và camera chuông cửa BasIP AT-07LT/ BI-04FB

Giá :

54,552,000 vnđ

Bộ màn hình chuông cửa và camera chuông cửa BasIP AT-07LT/ BI-04FB

Mua hàng

Bộ màn hình chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP AT-10/...

Giá :

17,965,000 vnđ

Bộ màn hình chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP AT-10/ AV-03D

Mua hàng

Bộ màn hình chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP AK-10L/...

Giá :

16,392,000 vnđ

Bộ màn hình chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP AK-10L/ AV-03D

Mua hàng

Bộ màn hình chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP AT-07LT/...

Giá :

12,685,000 vnđ

Bộ màn hình chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP AT-07LT/ AV-03D

Mua hàng

Bộ màn hình chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP AQ-07LA/...

Giá :

12,505,000 vnđ

Bộ màn hình chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP AQ-07LA/ AV-03D

Mua hàng

Bộ màn hình chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP...

Giá :

10,680,000 vnđ

Bộ màn hình chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP AU-04LA/AV-03D

Mua hàng

Bộ màn hình chuông cửa và camera chuông cửa AT-07LT/ AV-04SD/FD...

Giá :

10,620,000 vnđ

Bộ màn hình chuông cửa và camera chuông cửa AT-07LT/ AV-04SD/FD SILVER

Mua hàng

Bộ chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP SP-03/ AV-03D

Giá :

7,944,000 vnđ

Bộ chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP SP-03/ AV-03D

Mua hàng

Bộ màn hình chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP AQ-07LL/...

Giá :

7,405,000 vnđ

Bộ màn hình chuông cửa và chuông gọi cửa có camera BasIP AQ-07LL/ AV-03D

Mua hàng

Bộ chuông cửa và nút nhấn chuông BasIP SP-03/ SH-47T

Giá :

3,984,000 vnđ

Bộ chuông cửa và nút nhấn chuông BasIP SP-03/ SH-47T

Mua hàng

Chuông gọi cửa BasIP AV-04AFD SILVER

Giá :

6,132,000 vnđ

Chuông gọi cửa BasIP AV-04AFD SILVER

Mua hàng

Chuông gọi cửa BasIP AV-04AFD GREEN

Giá :

6,132,000 vnđ

Chuông gọi cửa BasIP AV-04AFD GREEN

Mua hàng

Chuông gọi cửa BasIP AV-04AFD RED

Giá :

6,132,000 vnđ

Chuông gọi cửa BasIP AV-04AFD RED

Mua hàng

Camera chuông cửa BasIP AV-08FB SILVER

Giá :

10,704,000 vnđ

Camera chuông cửa BasIP AV-08FB SILVER

Mua hàng

Camera chuông cửa BasIP AV-03BD SILVER

Giá :

9,132,000 vnđ

Camera chuông cửa BasIP AV-03BD SILVER

Mua hàng

Camera chuông cửa BasIP AV-03BD BLACK

Giá :

9,132,000 vnđ

Camera chuông cửa BasIP AV-03BD BLACK

Mua hàng

Camera chuông cửa BasIP AV-03D SILVER

Giá :

5,328,000 vnđ

Camera chuông cửa BasIP AV-03D SILVER

Mua hàng

Camera chuông cửa tích hợp phím bấm gọi BasIP AV-01KD GREY

Giá :

9,768,000 vnđ

Camera chuông cửa tích hợp phím bấm gọi BasIP AV-01KD GREY

Mua hàng

Camera chuông cửa BasIP AV-03D BLACK

Giá :

5,328,000 vnđ

Camera chuông cửa BasIP AV-03D BLACK

Mua hàng

Camera chuông cửa tích hợp đầu đọc thẻ BasIP AV-01BD GREY

Giá :

12,300,000 vnđ

Camera chuông cửa tích hợp đầu đọc thẻ BasIP AV-01BD GREY

Mua hàng

Camera chuông cửa BasIP AV-01D GREY

Giá :

6,564,000 vnđ

Camera chuông cửa BasIP AV-01D GREY

Mua hàng