Camera analog

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200DP-S5

Giá :

768,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1200DP-S5

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200THP-S4

Giá :

505,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200THP-S4

Mua hàng

Camera Dome HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1239TP-LED

Giá :

685,000 vnđ

Camera Dome HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1239TP-LED

Mua hàng

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1200MP-S5

Giá :

495,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1200MP-S5

Mua hàng

Camera Dome HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1500MP

Giá :

685,000 vnđ

Camera Dome HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HDW1500MP

Mua hàng

Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDBW1230EP

Giá :

828,000 vnđ

Camera Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HDBW1230EP

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B210-M

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B210-M

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B210

Giá :

650,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B210

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B110-M

Giá :

390,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B110-M

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B110-P (B)

Giá :

351,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HILOOK THC-B110-P (B)

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-A2011S4

Giá :

480,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-A2011S4

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-A2111C4

Giá :

375,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel KBVISION KX-A2111C4

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-A1001S4

Giá :

396,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-A1001S4

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1001S4

Giá :

350,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-1001S4

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-A1003C4

Giá :

350,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 1.0 Megapixel KBVISION KX-A1003C4

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500TP-A

Giá :

915,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500TP-A

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400TP-A-S2

Giá :

720,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400TP-A-S2

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400TP-S2

Giá :

660,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400TP-S2

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TP-A-S4

Giá :

612,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TP-A-S4

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TP-S4

Giá :

516,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200TP-S4

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500SP

Giá :

708,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500SP

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400SP-S2

Giá :

720,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400SP-S2

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW2249EP-A-LED

Giá :

1,380,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW2249EP-A-LED

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1500DP

Giá :

876,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-ME1500DP

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1801DP

Giá :

1,056,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1801DP

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500DP

Giá :

996,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 5.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1500DP

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400DP-S2

Giá :

805,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400DP-S2

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200DP-S4

Giá :

792,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1200DP-S4

Mua hàng

Camera Speed Dome HDCVI hồng ngoại 1,0 Megapixel DAHUA DH-SD6CE131I-HC

Giá :

2,150,000 vnđ

Camera Speed Dome HDCVI hồng ngoại 1.0 Megapixel DAHUA DH-SD6CE131I-HC

Mua hàng

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8,0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP-A

Giá :

925,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1800TLP-A

Mua hàng

Camera Dome HDCVI 5,0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-A-LED

Giá :

925,000 vnđ

Camera Dome HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-A-LED

Mua hàng

Camera Dome HDCVI 5,0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-LED

Camera Dome HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1509TP-LED

Mua hàng

Camera Dome HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1509TLP-LED

Giá :

720,000 vnđ

Camera Dome HDCVI 5.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HDW1509TLP-LED

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 8,0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1801DP

Giá :

948,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1801DP

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 4,0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400DP-S2

Giá :

804,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400DP-S2

Mua hàng

Camera HDCVI 2,0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TLMP-A-LED

Giá :

865,000 vnđ

Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TLMP-A-LED

Mua hàng

Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TLMP-LED

Giá :

816,000 vnđ

Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TLMP-LED

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1800TLP

Giá :

1,080,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 8.0 Megapixel DAHUA DH-HAC-HFW1800TLP

Mua hàng

Camera 4 in 1 hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400TLP-A-S2

Giá :

660,000 vnđ

Camera 4 in 1 hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1400TLP-A-S2

Mua hàng

Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TP-LED

Giá :

696,000 vnđ

Camera HDCVI 2.0 Megapixel DAHUA HAC-HFW1239TP-LED

Mua hàng

Camera Dome 4 in 1 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE70DF3T-PFS

Camera Dome 4 in 1 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE70DF3T-PFS

- Hỗ trợ tín hiệu 4 trong 1 (TVI/ AHD/ CVI/ CVBS).

- Độ phân giải camera: 2.0 Megapixel.

- Ống kính: 2.8 mm/3.6 mm (fixed).   

- Hình ảnh màu sắc 24/7 với khẩu độ F1.0.

- Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng lên đến 20 mét.

- Chống ngược sáng thực WDR 130dB.

- Chức năng giảm nhiễu 3D-DNR.

- Vật liệu: Vỏ nhựa.

Mua hàng

HIKVISION DS-2CE70DF3T-PF

Giá :

732,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE70DF3T-PF

- Hỗ trợ tín hiệu 4 trong 1 (TVI/ AHD/ CVI/ CVBS).

- Độ phân giải camera: 2.0 Megapixel.

- Ống kính: 2.8 mm/3.6 mm/6 mm.   

- Hình ảnh màu sắc 24/7 với khẩu độ camera F1.0.

- Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng lên đến 20 mét.

- Chống ngược sáng thực WDR 130dB.

- Chức năng giảm nhiễu 3D-DNR.

- Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).

- Vật liệu: Vỏ nhựa.

Mua hàng

Camera Dome 4 in 1 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE70DF3T-MFS

Camera Dome 4 in 1 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE70DF3T-MFS

- Hỗ trợ tín hiệu 4 trong 1 (TVI/ AHD/ CVI/ CVBS).

- Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

- Ống kính: 2.8 mm/3.6 mm/6 mm.   

- Hình ảnh màu sắc 24/7 với khẩu độ camera F1.0.

- Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng lên đến 20 mét.

- Chống ngược sáng thực WDR 130dB.

- Chức năng giảm nhiễu 3D-DNR.

- Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).

- Vật liệu: Vỏ sắt.

- S: Tích hợp micro thu âm.

Mua hàng

Camera Dome 4 in 1 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE70DF3T-MF

Giá :

804,000 vnđ

Camera Dome 4 in 1 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE70DF3T-MF

- Hỗ trợ tín hiệu 4 trong 1 (TVI/ AHD/ CVI/ CVBS).

- Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

- Ống kính: 2.8 mm/3.6 mm/6 mm.   

- Hình ảnh màu sắc 24/7 với khẩu độ camera F1.0.

- Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng lên đến 20 mét.

- Chống ngược sáng thực WDR 130dB.

- Chức năng giảm nhiễu 3D-DNR.

- Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).

- Vật liệu: Vỏ sắt.

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-273C

Giá :

800,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-273C

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-273TVI

 
Mua hàng

Camera AHD hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-274AHDH

Camera AHD hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-274AHDH

Mua hàng

Camera AHD hồng ngoại 1.3 Megapixel VANTECH VP-273AHDM

Camera AHD hồng ngoại 1.3 Megapixel VANTECH VP-273AHDM

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-173C

Giá :

700,000 vnđ

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-173C

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-173TVI

Camera HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-173TVI

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-171TVI

Camera HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-171TVI

Mua hàng

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-163C

Camera HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-163C

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-163TVI

Camera HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-163TVI

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-161TVI

Camera HD-TVI hồng ngoại VANTECH VP-161TVI

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 4.0 Megapixel VANTECH VP-125TVI

Giá :

750,000 vnđ

Camera HD-TVI hồng ngoại 4.0 Megapixel VANTECH VP-125TVI

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-123TVI

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-123TVI

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel VANTECH VP-121TVI

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel VANTECH VP-121TVI

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel VANTECH VP-150TVI

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel VANTECH VP-150TVI

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-153TVI

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-153TVI

Mua hàng

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel VANTECH VP-151TVI

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.3 Megapixel VANTECH VP-151TVI

Mua hàng

Camera AHD hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-154AHDH

Giá :

700,000 vnđ

Camera AHD hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-154AHDH

Mua hàng

Camera AHD hồng ngoại 1.3 Megapixel VANTECH VP-152AHDM

Camera AHD hồng ngoại 1.3 Megapixel VANTECH VP-152AHDM

Mua hàng

Camera HD-CVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-144CX

Giá :

700,000 vnđ

Camera HD-CVI hồng ngoại 2.0 Megapixel VANTECH VP-144CX

Mua hàng