Nguồn lưu điện UPS EATON

Nguồn lưu điện EATON 9E3000IXL

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E3000IXL

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E6Ki EATON 9EEBM180

Battery mở rộng cho UPS 9E6Ki EATON 9EEBM180

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E10Ki EATON 9EEBM240

Battery mở rộng cho UPS 9E10Ki EATON 9EEBM240

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E15Ki/ 9E20Ki EATON 9EEBM480

Battery mở rộng cho UPS 9E15Ki/ 9E20Ki EATON 9EEBM480

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 9E3000i EATON 9EEBM72

Battery mở rộng cho UPS 9E3000i EATON 9EEBM72

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS 2KVA EATON PW9130-2000I RM

Nguồn lưu điện UPS 2KVA EATON PW9130-2000I RM

Mua hàng

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX1000iR EATON 9SXEBM36R

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX1000iR EATON 9SXEBM36R

Mua hàng

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX1500iR EATON 9SXEBM48R

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX1500iR EATON 9SXEBM48R

Mua hàng

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX2000iR, 9SX3000iR EATON 9SXEBM72R

Ắc quy lắp ngoài cho UPS 9SX2000iR, 9SX3000iR EATON 9SXEBM72R

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5V 650

Giá :

885,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5V 650

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L650UNI

Giá :

1,040,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L650UNI

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E650iUSBC

Giá :

1,230,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E650iUSBC

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5V 1050

Giá :

1,380,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5V 1050

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L850UNI

Giá :

1,552,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L850UNI

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L1200UNI

Giá :

3,208,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5L1200UNI

Mua hàng

Nguồn lưu điện EATON 5E2000iUSBC

Giá :

4,370,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E2000iUSBC

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1500iUSBC

Giá :

4,584,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1500iUSBC

Mua hàng

SNMP Card cho UPS EATON Network-MSEA

Giá :

6,785,000 vnđ

SNMP Card cho UPS EATON Network-MS

Mua hàng

Network and MODBUS Card-MS EATON

Giá :

6,785,000 vnđ

Network and MODBUS Card-MS EATON

Mua hàng

Nguồn lưu điện EATON 9E1000I

Giá :

8,050,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E1000I

Mua hàng

Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM48RT

Giá :

11,616,000 vnđ

Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM48RT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1000iR

Giá :

13,455,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1000iR

Mua hàng

Nguồn lưu điện EATON 9E2000I

Giá :

14,835,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E2000I

Mua hàng

Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM72RT2U

Giá :

14,950,000 vnđ

Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM72RT2U

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX1500iRT

Giá :

15,375,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX1500iRT

Mua hàng

Nguồn lưu điện EATON 9E3000I

Giá :

17,238,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E3000I

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1500iR

Giá :

17,595,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX1500iR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX2200iRT

Giá :

17,997,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX2200iRT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX2000iR

Giá :

18,745,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX2000iR

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 5/6kVA EATON 9PXEBM180RT

Giá :

22,919,500 vnđ

Battery mở rộng cho UPS 5/6kVA EATON 9PXEBM180RT

Mua hàng

Battery mở rộng cho UPS 8/11kVA EATON 9PXEBM240RT

Giá :

24,380,000 vnđ

Battery mở rộng cho UPS 8/11kVA EATON 9PXEBM240RT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX3000iRT2U

Giá :

25,932,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX3000iRT2U

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX3000iR

Giá :

26,450,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX3000iR

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX5KiRT

Giá :

45,367,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX5KiRT

Mua hàng

Nguồn lưu điện EATON 9E6Ki

Giá :

47,150,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E6Ki

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT

Giá :

51,750,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E10Ki

Giá :

58,995,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS EATON 9E10Ki

Mua hàng