Ổ đĩa cứng HDD TOSHIBA

Ổ cứng chuyên dụng 1TB TOSHIBA DT01ABA100V

Ổ cứng chuyên dụng 1TB TOSHIBA DT01ABA100V

Mua hàng

Ố cứng HDD chuyên dụng 6TB TOSHIBA HDWT860UZSVA

Ố cứng HDD chuyên dụng 6TB TOSHIBA HDWT860UZSVA

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 1TB TOSHIBA HDWU110UZSVA

Giá :

1,059,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 1TB TOSHIBA HDWU110UZSVA

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 1TB TOSHIBA HDWV110UZSVA

Giá :

1,180,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 1TB TOSHIBA HDWV110UZSVA

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 2TB TOSHIBA HDWT720UZSVA

Giá :

1,419,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 2TB TOSHIBA HDWT720UZSVA

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 3TB TOSHIBA HDWU130UZSVA

Giá :

2,301,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 3TB TOSHIBA HDWU130UZSVA

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 4TB TOSHIBA HDWT740UZSVA

Giá :

2,729,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 4TB TOSHIBA HDWT740UZSVA

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB TOSHIBA HDWT360UZSVA

Giá :

4,549,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 6TB TOSHIBA HDWT360UZSVA

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 8TB TOSHIBA HDWT380UZSVA

Giá :

6,059,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 8TB TOSHIBA HDWT380UZSVA

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 10TB TOSHIBA HDWT31AUZSVA

Giá :

7,679,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 10TB TOSHIBA HDWT31AUZSVA

Mua hàng