Chuông cửa COMMAX

NÚT NHẤN ĐẶT TẠI GIƯỜNG BỆNH NHÂN COMMAX JNS-4CS

NÚT NHẤN ĐẶT TẠI GIƯỜNG BỆNH NHÂN COMMAX JNS-4CS

Mua hàng

NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-410

NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-410

Mua hàng

NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-420

NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP CÓ DÂY ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-420

Mua hàng

NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-400

NÚT NHẤN GỌI KHẨN CẤP ĐẶT Ở NHÀ VỆ SINH COMMAX ES-400

Mua hàng

NÚT NHẤN HIỆN DIỆN DÀNH RIÊNG CHO Y TÁ COMMAX PB-500

NÚT NHẤN HIỆN DIỆN DÀNH RIÊNG CHO Y TÁ COMMAX PB-500

Mua hàng

NÚT NHẤN GỌI Y TÁ ĐẶT Ở PHÒNG PHẨU THUẬT COMMAX AS-100

NÚT NHẤN GỌI Y TÁ ĐẶT Ở PHÒNG PHẨU THUẬT COMMAX AS-100

Mua hàng

Nút nhấn gọi y tá giường bệnh nhân COMMAX JNS-101

Nút nhấn gọi y tá giường bệnh nhân COMMAX JNS-101

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt phòng trực y tá COMMAX JNS-70MN

Máy chủ trung tâm đặt phòng trực y tá COMMAX JNS-70MN

Mua hàng

Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

Thiết bị trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-PSM

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-4CM

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-36

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-24

Mua hàng

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

Máy chủ trung tâm đặt tại phòng trực y tá COMMAX JNS-12

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-50LN

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-50LN

Mua hàng

Điện thoại liên lạc nội bộ INTERCOM COMMAX TP-1SS

Điện thoại liên lạc nội bộ INTERCOM COMMAX TP-1SS

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa không dây COMMAX CDV-70QT

Màn hình màu chuông cửa không dây COMMAX CDV-70QT

Mua hàng

Camera chuông cửa COMMAX DR-201DS

Giá :

380,000 vnđ

Camera chuông cửa COMMAX DR-201DS

Mua hàng

Interphone mở rộng cho màn hình COMMAX DP-4VHP

Giá :

382,500 vnđ

Interphone mở rộng cho màn hình COMMAX DP-4VHP

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX CM-800S

Giá :

400,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX CM-800S

Mua hàng

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-S

Giá :

400,000 vnđ

Điện thoại liên lạc nội bộ COMMAX TP-S

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX CM-800L

Giá :

490,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX CM-800L

Mua hàng

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2LD/DR-201D

Giá :

740,000 vnđ

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2LD/DR-201D

Mua hàng

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2S/DR-201D

Giá :

750,000 vnđ

Bộ điện thoại gọi cửa COMMAX DP-2S/DR-201D

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX TP-12RC

Giá :

860,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX TP-12RC

Mua hàng

Điện thoại liên lạc nội bộ không dây COMMAX WI-4C

Giá :

980,000 vnđ

Điện thoại liên lạc nội bộ không dây COMMAX WI-4C

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L

Giá :

1,087,500 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4L

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX TP-12RM

Giá :

1,275,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Interphone COMMAX TP-12RM

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4Y

Giá :

1,280,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4Y

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40KHD

Giá :

1,597,500 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40KHD

Mua hàng

CAMERA CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4G

Giá :

1,600,000 vnđ

CAMERA CHUÔNG CỬA COMMAX DRC-4G

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CPNK

Giá :

1,680,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CPNK

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40K

Giá :

1,705,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40K

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CPN3

Giá :

1,760,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CPN3

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4FC

Giá :

1,852,500 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4FC

Mua hàng

MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-35A

Giá :

1,920,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-35A

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX CM-810M

Giá :

1,960,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX CM-810M

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX CM-810

Giá :

2,065,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX CM-810

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70N

Giá :

2,170,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70N

Mua hàng

Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-41UN

Giá :

2,175,000 vnđ

Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-41UN

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CGN2

Giá :

2,175,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CGN2

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4M

Giá :

2,205,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4M

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-41M

Giá :

2,240,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-41M

Mua hàng

Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-4U

Giá :

2,347,500 vnđ

Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-4U

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-43M

Giá :

2,380,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-43M

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-43MH

Giá :

2,450,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-43MH

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CHC / DRC-4CH

Giá :

2,705,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4CHC / DRC-4CH

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40DK

Giá :

3,045,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-40DK

Mua hàng

MÀN HÌNH MÀU CHUÔNG CỬA COMMAX CDV-43Q

Giá :

3,150,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-43Q

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70H

Giá :

3,220,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70H

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70K

Giá :

3,290,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70K

Mua hàng

Bộ chuông cửa COMMAX CDV-70N/DRC-4L

Giá :

3,360,000 vnđ

Bộ chuông cửa COMMAX CDV-70N/DRC-4L

Mua hàng

Bộ chuông cửa COMMAX CDV-70H/DRC-4L

Giá :

3,760,000 vnđ

Bộ chuông cửa COMMAX CDV-70H/DRC-4L

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-43K2

Giá :

3,760,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-43K2

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70P

Giá :

3,920,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70P

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70A

Giá :

3,920,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70A

Mua hàng

Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-7UC

Giá :

3,920,000 vnđ

Camera màu chuông cửa COMMAX DRC-7UC

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70MH

Giá :

4,140,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70MH

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70M

Giá :

4,270,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70M

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-71AM

Giá :

4,830,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-71AM

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-704MA

Giá :

5,080,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-704MA

Mua hàng

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-8ML/RF1

Giá :

5,460,000 vnđ

Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-8ML/RF1com

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70U

Giá :

5,700,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70U

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa không dây COMMAX CMV-70MX

Giá :

5,950,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa không dây COMMAX CMV-70MX

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-1024MA

Giá :

7,490,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-1024MA

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-20LN

Giá :

9,380,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-20LN

Mua hàng

Điện thoại nội bộ INTERCOM COMMAX PI-30LN

Giá :

10,360,000 vnđ

Điện thoại nội bộ INTERCOM COMMAX PI-30LN

Mua hàng

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-1020AE

Giá :

11,130,000 vnđ

Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-1020AE

Mua hàng

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-40LN

Giá :

11,980,000 vnđ

Điện thoại nội bộ Intercom COMMAX PI-40LN

Mua hàng