Nguồn lưu điện DIAMOND

Bộ nguồn tập trung, lưu điện dùng cho camera DIAMOND DA-16CB

Giá :

1,980,000 vnđ

Bộ nguồn tập trung, lưu điện dùng cho camera DIAMOND DA-16CB
Mua hàng

Bộ nguồn tập trung, lưu điện dùng cho camera DIAMOND DA-8CB

Giá :

1,620,000 vnđ

Bộ nguồn tập trung, lưu điện dùng cho camera DIAMOND DA-8CB
Mua hàng

Bộ nguồn tập trung, lưu điện dùng cho camera DIAMOND DA-4CB

Giá :

1,350,000 vnđ

Bộ nguồn tập trung, lưu điện dùng cho camera DIAMOND DA-4CB
Mua hàng

Bộ nguồn tập trung dùng cho camera DIAMOND DA-16C

Giá :

1,550,000 vnđ

Bộ nguồn tập trung dùng cho camera DIAMOND DA-16C
Mua hàng

Bộ nguồn tập trung dùng cho camera DIAMOND DA-8C

Giá :

1,250,000 vnđ

Bộ nguồn tập trung dùng cho camera DIAMOND DA-8C
Mua hàng

Bộ nguồn tập trung dùng cho camera DIAMOND DA-4C

Giá :

750,000 vnđ

Bộ nguồn tập trung dùng cho camera DIAMOND DA-4C
Mua hàng

Bộ nguồn DIAMOND dùng cho tổng đài Siemens Hipath1150-1190

Bộ nguồn DIAMOND dùng cho tổng đài Siemens Hipath1150-1190
Mua hàng

Bộ nguồn DIAMOND dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600

Giá :

2,350,000 vnđ

Bộ nguồn DIAMOND dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600
Mua hàng

Bộ nguồn DIAMOND dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Giá :

2,150,000 vnđ

Bộ nguồn DIAMOND dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D
Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện DIAMOND dùng cho tổng đài NEC SL1000, SL2000

Giá :

2,150,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện DIAMOND dùng cho tổng đài NEC SL1000, SL2000
Mua hàng

Bộ nguồn DIAMOND dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300

Giá :

2,150,000 vnđ

Bộ nguồn DIAMOND dùng cho tổng đài Panasonic KX-NS300
Mua hàng

Bộ nguồn DIAMOND dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824

Giá :

1,750,000 vnđ

Bộ nguồn DIAMOND dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện UPS DIAMOND D48LBS

Giá :

5,350,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện UPS DIAMOND D48LBS
Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện UPS DIAMOND D24LBS

Giá :

4,850,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện UPS DIAMOND D24LBS
Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện UPS DIAMOND D12LBS

Giá :

4,150,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện UPS DIAMOND D12LBS
Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện DIAMOND DA-ACT12

Giá :

1,450,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện DIAMOND DA-ACT12
Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện DIAMOND DA-ACT9

Giá :

1,250,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện DIAMOND DA-ACT9
Mua hàng

Bộ nguồn lưu điện DIAMOND DA-ACT5

Giá :

1,250,000 vnđ

Bộ nguồn lưu điện DIAMOND DA-ACT5
Mua hàng