Access Control AKUVOX

Gói dịch vụ Cloud Akuvox SmartPlus

Giá :

565,000 vnđ

Gói dịch vụ Cloud Akuvox SmartPlus

Mua hàng

Tài khoản mở rộng Akuvox SmartPlus

Giá :

100,000 vnđ

Tài khoản mở rộng Akuvox SmartPlus

Mua hàng

Phần mềm quản lý hệ thống SDMC AKUVOX

Giá :

50,000,000 vnđ

Phần mềm quản lý hệ thống SDMC AKUVOX

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt AKUVOX A05S-MD02

Giá :

26,800,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt AKUVOX A05S-MD02

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt AKUVOX A05S-MD01

Giá :

14,594,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt AKUVOX A05S-MD01

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt AKUVOX A05S

Giá :

9,890,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào nhận diện khuôn mặt AKUVOX A05S

Mua hàng