Đầu ghi hình QNAP

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-2104L

Giá :

12,580,000 vnđ

- Đầu ghi hình camera IP 4 kênh

- Chuẩn nén: H.264, MPEG-4, M-JPEG.

- Multi-server monitoring: Lên đến 128 kênh.

- OS Embedded Linux, CPU Marvell 6281 1.2GHz .

- Bộ nhớ di động: 16MB.

- Bộ nhớ DRAM: 256MB DDRII.

- Hỗ trợ ổ cứng 2 x 3.5 inch SATA I/II.

- Cổng LAN: 1 Gigabit RJ-45 Ethernet.

- Hỗ trợ 3 cổng USB 2.0 (trước: 1, sau: 2).

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-2108L

Giá :

16,550,000 vnđ

- Đầu ghi hình camera IP 8 kênh.

- Chuẩn nén: H.264, MPEG-4, MJPEG.

- OS Embedded Linux, CPU Marvell 6281 1.2GHz .

- Multi-server monitoring: Lên đến 128 kênh.

- Bộ nhớ di động: 16MB.

- Bộ nhớ DRAM: 256MB DDRII.

- Hỗ trợ 2 x 3.5 inch SATA I/II.

- Cổng LAN: 1 Gigabit RJ-45 Ethernet.

- Hỗ trợ 3 cổng USB 2.0 (trước: 1, sau: 2).

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS2104Pro+

Giá :

24,590,000 vnđ

- Đầu ghi hình camera IP 4 kênh.

- Chuẩn nén: H.264, MPEG4, MJPEG và MxPEG.

- Bộ nhớ RAM: 4GB.

- Hỗ trợ ổ cứng 2 x 3.5 inch SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s; 2 hot-swappable and lockable tray

- Cổng LAN: 2 Gigabit RJ-45 Ethernet.

- LED chỉ thị: LAN, HDD1, HDD2, Status, USB, Power

- Hỗ trợ 1 cổng USB 3.0, 4 cổng USB 2.0.

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS2108Pro+

Giá :

30,780,000 vnđ

- Đầu ghi hình camera IP 8 kênh.

- Chuẩn nén: H.264, MPEG-4, MJPEG và MxPEG.

- Ghi hình: Lên đến 10 megapixel.

- Hỗ trợ ổ cứng 2 x 3.5 inch SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s.

- Bộ nhớ RAM: 4GB.

- Chế độ hiện thị kênh: 1, 4, 6, 8, 10.

- Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080).

- LED chỉ thị: LAN, HDD1, HDD2, Status, USB, Power.

- Hỗ trợ 1 USB 3.0, 4 USB 2.0.

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS2112Pro+

- Đầu ghi hình camera IP 12 kênh.

- Chuẩn nén hình ảnh: H.264, MPEG-4, M-JPEG và MxPEG.

- Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD).

- Bộ nhớ RAM: 4GB.

- Hỗ trợ ổ cứng 2 x 3.5 inch SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s, 2 hot- swappable and lockable tray .

- Cổng LAN: 2 Gigabit RJ-45 Ethernet.

- Hỗ trợ 1 cổng USB 3.0, 4 cổng USB 2.0

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4108Pro+

Giá :

46,860,000 vnđ

- Đầu ghi hình camera IP 8 kênh.

- Chuẩn nén: H.264, MPEG-4, MJPEG và MxPEG.

- CPU: Dual-core Intel® processor.

- Bộ nhớ RAM: 4GB.

- Hỗ trợ ổ cứng 4 x 3.5 inch SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s; 4 hot-swappable and lockable tray

- Cổng LAN: 2 Gigabit RJ-45 Ethernet.

- LED chỉ thị: Status, LAN, USB, HDD1-4.

- Hỗ trợ 2 cổng USB 3.0, 5 cổng USB 2.0

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4112Pro+

Giá :

53,190,000 vnđ

-      Đầu ghi hình camera IP 12 kênh.

-      Chuẩn nén: H.264, MPEG-4, MJPEG và MxPEG.

-      Monitoring lên đến 128 kênh từ multiple QNAP server.

-      Bộ nhớ RAM: 4GB.

-      Hỗ trợ 4 ổ cứng 3.5 inch SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s.

-      LED chỉ thị: Status, LAN, USB, HDD1-4.

-      Hỗ trợ 2 USB 3.0, 5 USB 2.0.

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4116Pro+

Giá :

59,180,000 vnđ

- Đầu ghi hình camera IP 16 kênh.

- Chuẩn nén: H.264, MPEG-4, MJPEG và MxPEG.

- Monitoring up to 128ch from multiple QNAP server.

- CPU: Dual- core Intel® processor

- Bộ nhớ RAM: 4GB.

- Hỗ trợ ổ cứng 4 x 3.5 inch SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s; 4 hot-swappable and lockable tray .

- Cổng LAN: 2 Gigabit RJ-45 Ethernet.

- Hỗ trợ 2 cổng USB 3.0, 5 cổng USB 2.0

Mua hàng

QNAP VS-2108-Pro+ 8ch Linux Network Video Recorder - 2-bay, HDMI, VMS built-in,...

QNAP VS-2108-Pro+ 8ch Linux Network Video Recorder - 2-bay, HDMI, VMS built-in, 195Mbps Megapixel Recording
Mua hàng

QNAP VS-2104-Pro+ 4-camera Network Video Recorder - 2-Bay, VMS Built-in

QNAP VS-2104-Pro+ 4-camera Network Video Recorder - 2-Bay, VMS Built-in
Mua hàng

QNAP VS-4116-PRO+ VioStor 16ch Network Video Recorder - 4-Bay

QNAP VS-4116-PRO+ VioStor 16ch Network Video Recorder - 4-Bay
Mua hàng

QNAP VS-8148U-RP-Pro+ Viostor 48-channel Rackmount Network Video Recorder

QNAP VS-8148U-RP-Pro+ Viostor 48-channel Rackmount Network Video Recorder
Mua hàng

QNAP VS-2104L 4ch Linux Network Video Recorder - 2 HD Bay

QNAP VS-2104L 4ch Linux Network Video Recorder - 2 HD Bay
Mua hàng

QNAP VS-4116U-RP-Pro+ VioStor 16ch Network Video Recorder - 1U Rackmount

QNAP VS-4116U-RP-Pro+ VioStor 16ch Network Video Recorder - 1U Rackmount
Mua hàng

QNAP VS-2108L 8ch Linux Network Video Recorder - 2 HD Bay

QNAP VS-2108L 8ch Linux Network Video Recorder - 2 HD Bay
Mua hàng

QNAP VS-6120-PRO+ 20ch VioStor Network Video Recorder - 6-Bay

QNAP VS-6120-PRO+ 20ch VioStor Network Video Recorder - 6-Bay
Mua hàng

QNAP VS-2112-Pro+ 12-camera Network Video Recorder - HDMI

QNAP VS-2112-Pro+ 12-camera Network Video Recorder - HDMI
Mua hàng

QNAP VS-8124U-RP-Pro+ 24ch VioStor Rackmount Network Video Recorder

QNAP VS-8124U-RP-Pro+ 24ch VioStor Rackmount Network Video Recorder
Mua hàng

QNAP VS-4112-PRO+ VioStor 12ch Network Video Recorder - 4-Bay

QNAP VS-4112-PRO+ VioStor 12ch Network Video Recorder - 4-Bay
Mua hàng

QNAP VS-8132U-RP-Pro+ VioStor 32ch 2U Network Video Recorder

QNAP VS-8132U-RP-Pro+ VioStor 32ch 2U Network Video Recorder
Mua hàng

QNAP VS-4108-PRO+ VioStor 8ch Network Video Recorder - 4-Bay

QNAP VS-4108-PRO+ VioStor 8ch Network Video Recorder - 4-Bay
Mua hàng

QNAP VS-8124-PRO+ 24ch VioStor Netwrok Video Recorder - 8-Bay

QNAP VS-8124-PRO+ 24ch VioStor Netwrok Video Recorder - 8-Bay
Mua hàng

QNAP VS-6116-PRO+ VioStor 16ch Network Video Recorder - 6-Bay

QNAP VS-6116-PRO+ VioStor 16ch Network Video Recorder - 6-Bay
Mua hàng

QNAP VS-8140U-RP-Pro+ VioStor 40ch Rackmount Network Video Recorder - No HDD...

QNAP VS-8140U-RP-Pro+ VioStor 40ch Rackmount Network Video Recorder - No HDD included
Mua hàng

QNAP VS-6112-PRO+ VioStor 12ch Network Video Recorder - 6-Bay

QNAP VS-6112-PRO+ VioStor 12ch Network Video Recorder - 6-Bay
Mua hàng

QNAP VS-8148-PRO+ 48ch VioStor Network Video Recorder - 8-Bay

QNAP VS-8148-PRO+ 48ch VioStor Network Video Recorder - 8-Bay
Mua hàng

QNAP VS-4108U-RP-Pro+ VioStor 8ch Network Video Recorder - 1U Rackmount

QNAP VS-4108U-RP-Pro+ VioStor 8ch Network Video Recorder - 1U Rackmount
Mua hàng

QNAP VS-8140-PRO+ 40ch VioStor Network Video Recorder - 8-Bay

QNAP VS-8140-PRO+ 40ch VioStor Network Video Recorder - 8-Bay
Mua hàng

QNAP VS-2208-Pro+ 8ch Network Video Recorder - 2 bays, HDMI output

QNAP VS-2208-Pro+ 8ch Network Video Recorder - 2 bays, HDMI output
Mua hàng

QNAP VS-4112U-RP-Pro+ VioStor 12ch Network Video Recorder - 1U Rackmount

QNAP VS-4112U-RP-Pro+ VioStor 12ch Network Video Recorder - 1U Rackmount
Mua hàng

QNAP VS-2212-Pro+ 12ch Network Video Recorder - 2 bays, HDMI output

QNAP VS-2212-Pro+ 12ch Network Video Recorder - 2 bays, HDMI output
Mua hàng

QNAP VS-2204-Pro+ 4ch Network Video Recorder - 2 bays

QNAP VS-2204-Pro+ 4ch Network Video Recorder - 2 bays
Mua hàng

QNAP TS-431P-US 4-bay NAS For Small and Home Offices

QNAP TS-431P-US 4-bay NAS For Small and Home Offices
Mua hàng

QNAP ES1640dc v2 16-Bay NAS Enclosure with Dual Active Controller

QNAP ES1640dc v2 16-Bay NAS Enclosure with Dual Active Controller
Mua hàng

Qnap TDS-16489U-SA2-US 16-bay Dual Processor NAS Enclosure

Qnap TDS-16489U-SA2-US 16-bay Dual Processor NAS Enclosure
Mua hàng

QNAP TES-1885U-D1521-16GR-US 12(+6) Bay NAS Server

QNAP TES-1885U-D1521-16GR-US 12(+6) Bay NAS Server
Mua hàng

Qnap TDS-16489U-SA1-US 16-bay Dual Processor NAS Enclosure - 3U, rackmount

Qnap TDS-16489U-SA1-US 16-bay Dual Processor NAS Enclosure - 3U, rackmount
Mua hàng

Qnap VSM-4000U-RP 4-bay VioStor CMS Server - With Built-in 64 Camera License

Qnap VSM-4000U-RP 4-bay VioStor CMS Server - With Built-in 64 Camera License
Mua hàng

Qnap TDS-16489U-SB3-US 16-bay Dual Processor NAS Enclosure

Qnap TDS-16489U-SB3-US 16-bay Dual Processor NAS Enclosure
Mua hàng

Qnap EJ1600-US 6Gbps SAS RAID Storage Expansion Enclosure

Qnap EJ1600-US 6Gbps SAS RAID Storage Expansion Enclosure
Mua hàng

Qnap EJ1600-v2-US 16-bay SAS 12G Storage Expansion Enclosure - For ES Series...

Qnap EJ1600-v2-US 16-bay SAS 12G Storage Expansion Enclosure - For ES Series only, With Rail kit
Mua hàng

Qnap TES-1885U-D1531-32G-US 12(+6) Bay NAS Server

Qnap TES-1885U-D1531-32G-US 12(+6) Bay NAS Server
Mua hàng

QNAP VS-8240-PRO+-US 40 Channel 8-Bay NVR Server

QNAP VS-8240-PRO+-US 40 Channel 8-Bay NVR Server
Mua hàng

Qnap TDS-16489U-SB2-US 16-bay Dual Processor NAS Enclosure - 3U, rackmount

Qnap TDS-16489U-SB2-US 16-bay Dual Processor NAS Enclosure - 3U, rackmount
Mua hàng

Qnap TES-1885U-D1531-32GR-US 12(+6) Bay NAS Server

Qnap TES-1885U-D1531-32GR-US 12(+6) Bay NAS Server
Mua hàng

QNAP VS-8224-PRO+-US 24 Channel 8-Bay NVR Server

QNAP VS-8224-PRO+-US 24 Channel 8-Bay NVR Server
Mua hàng

Qnap TES-1885U-D1531-64G-US 12(+6) Bay NAS Server

Qnap TES-1885U-D1531-64G-US 12(+6) Bay NAS Server
Mua hàng

Qnap TES-3085U-D1521-16GR-US 24(+6) Bay NAS Server

Qnap TES-3085U-D1521-16GR-US 24(+6) Bay NAS Server
Mua hàng

Qnap TES-1885U-D1531-128GR-US 12(+6) Bay NAS Server

Qnap TES-1885U-D1531-128GR-US 12(+6) Bay NAS Server
Mua hàng

Qnap TES-3085U-D1548-128GR-US 24(+6) Bay NAS Server

Qnap TES-3085U-D1548-128GR-US 24(+6) Bay NAS Server
Mua hàng

Qnap TES-3085U-D1531-32GR-US 24(+6) Bay NAS Server

Qnap TES-3085U-D1531-32GR-US 24(+6) Bay NAS Server
Mua hàng

Qnap TES-3085U-D1548-64G-US 24(+6) Bay NAS Server

Qnap TES-3085U-D1548-64G-US 24(+6) Bay NAS Server
Mua hàng