Thiết bị mạng DELL

8-port Gigabit PoE Managed Switch DELL X1008P

8-port Gigabit PoE Managed Switch DELL X1008P

Mua hàng

16-port Gigabit PoE Managed Switch DELL X1018P

Giá :

9,339,000 vnđ

16-port Gigabit PoE Managed Switch DELL X1018P

Mua hàng

16-port Gigabit Managed Switch DELL X1018

Giá :

6,248,000 vnđ

16-port Gigabit Managed Switch DELL X1018

Mua hàng

12-port Gigabit Managed Switch DELL X4012

Giá :

19,184,000 vnđ

12-port Gigabit Managed Switch DELL X4012

Mua hàng