Điện thoại IP

Điện thoại IP CP-9971-W-K9

Giá :

14,112,000 vnđ

Điện thoại IP CP-9971-W-K9

Mua hàng

Điện thoại IP CP-9971-C-K9

Giá :

13,716,000 vnđ

Điện thoại IP CP-9971-C-K9

Mua hàng

Điện thoại IP Video call không dây Grandstream GXV3380

Giá :

10,520,000 vnđ

Điện thoại IP Video call không dây Grandstream GXV3380

Mua hàng

Điện thoại IP CP-7962G-CH1

Giá :

9,505,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7962G-CH1

Mua hàng

Điện thoại IP CP-7962G-CCME

Giá :

9,505,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7962G-CCME

Mua hàng

Điện thoại IP CP-7942G-CH1

Giá :

8,184,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7942G-CH1

Mua hàng

Điện thoại IP CP-7942G-CCME

Giá :

8,184,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7942G-CCME

Mua hàng

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58V

Giá :

7,715,000 vnđ

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58V

Mua hàng

Điện thoại IP Video call không dây Grandstream GXV3370

Giá :

7,680,000 vnđ

Điện thoại IP Video call không dây Grandstream GXV3370

Mua hàng

Loa IP Grandstream GSC3510

Giá :

7,250,000 vnđ

Loa IP Grandstream GSC3510

Mua hàng

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4S4O

Giá :

7,200,000 vnđ

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4S4O

Mua hàng

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58A

Giá :

7,069,200 vnđ

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58A

Mua hàng

Điện thoại IP Cisco CP-7962G

Giá :

6,864,000 vnđ

Điện thoại IP Cisco CP-7962G

Mua hàng

Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3275

Giá :

6,312,500 vnđ

Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3275

Mua hàng

Điện thoại IP CP-7942G

Giá :

6,000,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7942Ga

Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T48S-Skype

Giá :

5,868,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T48S-Skype

Mua hàng

Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3240

Giá :

5,112,500 vnđ

Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3240

Mua hàng

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-8S

Giá :

5,100,000 vnđ

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-8S

Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2616

Giá :

4,900,000 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2616

Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T46S

Giá :

4,464,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T46S

Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2614

Giá :

4,350,000 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2614

Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2615

Giá :

4,350,000 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2615

Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T29G

Giá :

4,057,200 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T29G

Mua hàng

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820

Giá :

3,987,500 vnđ

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820

Mua hàng

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4O

Giá :

3,600,000 vnđ

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4O

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2170

Giá :

3,320,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2170

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2160

Giá :

3,225,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2160

Mua hàng

Bàn phím mở rộng giám sát cuộc gọi Grandstream GBX20

Giá :

3,180,000 vnđ

Bàn phím mở rộng giám sát cuộc gọi Grandstream GBX20

Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T27G

Giá :

2,856,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T27G

Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream DP730

Giá :

2,780,000 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream DP730

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2140

Giá :

2,575,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2140

Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41S

Giá :

2,532,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41S

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1782

Giá :

2,500,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1782

Mua hàng

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4S

Giá :

2,496,000 vnđ

Analog VoIP Gateway Dinstar DAG1000-4S

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Giá :

2,495,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Mua hàng

Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760

Giá :

2,437,500 vnđ

Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760

Mua hàng

Điện thoại IP Wifi Grandstream GXP1760W

Giá :

2,350,000 vnđ

Điện thoại IP Wifi Grandstream GXP1760W

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GRP2613

Giá :

2,350,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GRP2613

Mua hàng

Bàn giám sát cuộc gọi Grandstream GXP2200EXT

Giá :

2,250,000 vnđ

Bàn giám sát cuộc gọi Grandstream GXP2200EXT

Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2612W

Giá :

2,250,000 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2612W

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1780

Giá :

2,187,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1780

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Giá :

2,087,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1760

Giá :

2,050,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1760

Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T23G

Giá :

1,860,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T23G

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1630

Giá :

1,850,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1630

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GRP2612P

Giá :

1,850,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GRP2612P

Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream DP722

Giá :

1,780,000 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream DP722

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GRP2612

Giá :

1,680,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GRP2612

Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream DP720

Giá :

1,662,500 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream DP720

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1628

Giá :

1,587,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1628

Mua hàng

Trạm thu phát không dây Grandstream DP752

Giá :

1,540,000 vnđ

Trạm thu phát không dây Grandstream DP752

Mua hàng

Trạm thu phát không dây Grandstream DP750

Giá :

1,525,000 vnđ

Trạm thu phát không dây Grandstream DP750

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Giá :

1,412,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1625

Giá :

1,162,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1625

Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T21 E2

Giá :

1,116,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T21 E2

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

Giá :

1,087,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

Giá :

1,037,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T19 E2

Giá :

960,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T19 E2

Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Giá :

850,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Mua hàng