Tủ mạng-Rack NETONE

NET-PD-4280B NET Rack 19'' Systems 42U - Series 800 (Black)

Giá :

10,777,600 vnđ

NET-PD-4280B NET Rack 19'' Systems 42U - Series 800 (Black)

Mua hàng

Tủ Rack 19” 27U NETONE NET-PD-2701B NET Rack 19'' Systems 27U - Series 1000...

Giá :

7,272,000 vnđ

Tủ Rack 19” 27U NETONE NET-PD-2701B NET Rack 19'' Systems 27U - Series 1000 (Black)

Mua hàng

Tủ Rack 19” 06U NETONE MD-0640W

Giá :

1,500,000 vnđ

Tủ Rack 19” 06U NETONE MD-0640W

Mua hàng

Tủ Rack 19” 20U Netone NET-PD-2780B NET Rack 19'' Systems 27U - Series 800...

Tủ Rack 19” 20U Netone NET-PD-2780B NET Rack 19'' Systems 27U - Series 800 (Black)

Mua hàng

NET-PD-3680B NET Rack 19'' Systems 36U - Series 800 (Black)

NET-PD-3680B NET Rack 19'' Systems 36U - Series 800 (Black)

Mua hàng

Tủ Rack 19” 20U NETONE NET-PD-2001B NET Rack 19'' Systems 20U - Series 1000...

Tủ Rack 19” 20U NETONE NET-PD-2001B NET Rack 19'' Systems 20U - Series 1000 (Black)

Mua hàng