Báo động – Báo cháy

Tủ trung tâm báo động có dây và không dây AoLin SH-9016GSM

Tủ trung tâm báo động có dây và không dây AoLin SH-9016GSM

Mua hàng

Bộ báo động có dây và không dây AoLin AL-8088

Bộ báo động có dây và không dây AoLin AL-8088

Mua hàng

Bộ báo động 8 vùng có dây AoLin AL-9288

Bộ báo động 8 vùng có dây AoLin AL-9288

Mua hàng

Cảm biến từ có dây SECO-LARM SM-217Q/W

Giá :

200,000 vnđ

Cảm biến từ có dây SECO-LARM SM-217Q/W

Mua hàng

Bộ báo động 8 vùng PARADOX SP6000

Giá :

5,515,000 vnđ

Bộ báo động 8 vùng PARADOX SP6000

Mua hàng

Bộ báo động 4 vùng PARADOX SP4000

Giá :

4,537,000 vnđ

Bộ báo động 4 vùng PARADOX SP4000

Mua hàng

Passive Infrared Sensor TAKEX PA-7012E

Giá :

2,821,000 vnđ

Passive Infrared Sensor TAKEX PA-7012E

Mua hàng

Passive Infrared Sensor TAKEX PA-7030E

Giá :

2,821,000 vnđ

Passive Infrared Sensor TAKEX PA-7030E

Mua hàng

Passive Infrared Sensor TAKEX PA-7100E

Giá :

3,562,000 vnđ

Passive Infrared Sensor TAKEX PA-7100E

Mua hàng

Passive Infrared Sensor TAKEX PA-8410E

Giá :

8,346,000 vnđ

Passive Infrared Sensor TAKEX PA-8410E

Mua hàng

Passive Infrared Sensor TAKEX PA-8420E

Giá :

8,346,000 vnđ

Passive Infrared Sensor TAKEX PA-8420E

Mua hàng

Photoelectric Single Beam Sensor TAKEX PB-4RNS(E)

Giá :

2,041,000 vnđ

Photoelectric Single Beam Sensor TAKEX PB-4RNS(E)

Mua hàng

Photoelectric Twin Beam Sensor TAKEX PB-4RTNS(E)

Giá :

2,782,000 vnđ

Photoelectric Twin Beam Sensor TAKEX PB-4RTNS(E)

Mua hàng

Photoelectric Single Beam Sensor TAKEX PB-10NS(E)

Giá :

2,080,000 vnđ

Photoelectric Single Beam Sensor TAKEX PB-10NS(E)

Mua hàng

Photoelectric Twin Beam Sensor TAKEX PB-10TNS

Giá :

2,873,000 vnđ

Photoelectric Twin Beam Sensor TAKEX PB-10TNS

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-50F

Giá :

6,864,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-50F

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-100F

Giá :

7,085,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-100F

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-200F

Giá :

7,293,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-200F

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-100ST

Giá :

5,044,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-100ST

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Flush Mount Indoor TAKEX PB-30SU(E)

Giá :

2,145,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Flush Mount Indoor TAKEX PB-30SU(E)

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor/Indoor TAKEX PB-20TE(E)

Giá :

3,692,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor/Indoor TAKEX PB-20TE(E)

Mua hàng

Photoelectric Twin Beam Sensor Outdoor/Indoor TAKEX PB-40TE(E)

Giá :

3,913,000 vnđ

Photoelectric Twin Beam Sensor Outdoor/Indoor TAKEX PB-40TE(E)

Mua hàng

Photoelectric Twin Beam Sensor Outdoor/Indoor TAKEX PB-60TE(E)

Giá :

4,121,000 vnđ

Photoelectric Twin Beam Sensor Outdoor/Indoor TAKEX PB-60TE(E)

Mua hàng

Photoelectric Twin Beam Sensor Outdoor/Indoor TAKEX PB-30TK(K)

Giá :

2,821,000 vnđ

Photoelectric Twin Beam Sensor Outdoor/Indoor TAKEX PB-30TK(K)

Mua hàng

Photoelectric Twin Beam Sensor Outdoor/Indoor TAKEX PB-60TK(K)

Giá :

2,977,000 vnđ

Photoelectric Twin Beam Sensor Outdoor/Indoor TAKEX PB-60TK(K)

Mua hàng

Photoelectric Twin Beam Sensor Outdoor/Indoor TAKEX PB-100TK

Giá :

3,360,000 vnđ

Photoelectric Twin Beam Sensor Outdoor/Indoor TAKEX PB-100TK

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-100AT(E)

Giá :

9,906,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-100AT(E)

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-100AT-KH(R)(E)

Giá :

8,606,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-100AT-KH(R)(E)

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-50HF-KH(E)

Giá :

6,513,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-50HF-KH(E)

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-100HF-KH

Giá :

6,864,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-100HF-KH

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-200HF-KH

Giá :

7,293,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-200HF-KH

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-50HF(E)

Giá :

8,541,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-50HF(E)

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-100HF(E)

Giá :

8,567,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-100HF(E)

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-200HF(E)

Giá :

9,373,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-200HF(E)

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-50HFA

Giá :

7,683,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-50HFA

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-100HFA

Giá :

8,125,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-100HFA

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-200HFA

Giá :

8,554,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-200HFA

Mua hàng

Low Current Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-75SW

Giá :

10,114,000 vnđ

Low Current Photoelectric Beam Sensor Outdoor TAKEX PB-IN-75SW

Mua hàng

Flash Light Siren Beam TAKEX PBS-15T

Giá :

6,838,000 vnđ

Flash Light Siren Beam TAKEX PBS-15T

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor TAKEX PH-200SE

Giá :

20,553,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor TAKEX PH-200SE

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor TAKEX PH-600SE

Giá :

57,343,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor TAKEX PH-600SE

Mua hàng

Công tắc từ Takex MG-104S

Giá :

325,000 vnđ

Công tắc từ Takex MG-104S

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor TAKEX PXB-200F

Giá :

10,192,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor TAKEX PXB-200F

Mua hàng

Twin Beam and Microwave Sensor TAKEX COM-50XTL

Giá :

18,005,000 vnđ

Twin Beam and Microwave Sensor TAKEX COM-50XTL

Mua hàng

Pole Cover TAKEX BP-200F(SET)

Giá :

598,000 vnđ

Pole Cover TAKEX BP-200F(SET)

Mua hàng

Miniature Beam Sensor TAKEX DS-6ND

Giá :

1,482,000 vnđ

Miniature Beam Sensor TAKEX DS-6ND

Mua hàng

Photoelectric Beam Sensor TAKEX BUS-50HF

Giá :

9,234,000 vnđ

Photoelectric Beam Sensor TAKEX BUS-50HF

Mua hàng

Passive Sensor TAKEX BUS-6805/B

Giá :

1,612,000 vnđ

Passive Sensor TAKEX BUS-6805/B

Mua hàng

Passive Sensor TAKEX BUS-6810/B

Giá :

1,612,000 vnđ

Passive Sensor TAKEX BUS-6810/B

Mua hàng

Passive Sensor TAKEX BUS-6812/B

Giá :

1,612,000 vnđ

Passive Sensor TAKEX BUS-6812/B

Mua hàng

Passive Sensor TAKEX BUS-6820/B

Giá :

1,612,000 vnđ

Passive Sensor TAKEX BUS-6820/B

Mua hàng

Controller For Busnet TAKEX BUS-C730-2

Giá :

14,105,000 vnđ

Controller For Busnet TAKEX BUS-C730-2

Mua hàng

Bluetooth THEBEN BLE Stick top3

Giá :

1,625,000 vnđ

Bluetooth THEBEN BLE Stick top3

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN SUL 191 w

Giá :

1,573,000 vnđ

Digital Time Switches THEBEN SUL 191 w

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN SUL 181 d 24V

Giá :

1,495,000 vnđ

Digital Time Switches THEBEN SUL 181 d 24V

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN SELEKTA 172 top3 RC

Giá :

3,796,000 vnđ

Digital Time Switches THEBEN SELEKTA 172 top3 RC

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN SELEKTA 172 top3

Giá :

3,731,000 vnđ

Digital Time Switches THEBEN SELEKTA 172 top3

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN SELEKTA 171 top3 RC

Giá :

4,155,000 vnđ

Digital Time Switches THEBEN SELEKTA 171 top3 RC

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN SELEKTA 170 top3

Digital Time Switches THEBEN SELEKTA 170 top3

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN TR 622 top3

Giá :

3,731,000 vnđ

Digital Time Switches THEBEN TR 622 top3

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN TR 612 top3

Giá :

3,120,000 vnđ

Digital Time Switches THEBEN TR 612 top3

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN TR 611 top3 RC

Giá :

3,536,000 vnđ

Digital Time Switches THEBEN TR 611 top3 RC

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN TR 611 top3

Giá :

2,457,000 vnđ

Digital Time Switches THEBEN TR 611 top3

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN TR 610 top3

Giá :

1,846,000 vnđ

Digital Time Switches THEBEN TR 610 top3

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN TR 609 top2 S

Giá :

2,522,000 vnđ

Digital Time Switches THEBEN TR 609 top2 S

Mua hàng

Digital Time Switches THEBEN TR 608 top2 S

Giá :

2,392,000 vnđ

Digital Time Switches THEBEN TR 608 top2 S

Mua hàng