Cáp mạng COMMSCOPE

Bộ dụng cụ bấm đầu cáp quang COMMSCOPE

Giá :

94,500,000 vnđ

Bộ dụng cụ bấm đầu cáp quang COMMSCOPE

Mua hàng

Bộ dụng cụ cắt sợi quang (Fiber Cleaver) COMMSCOPE

Giá :

32,250,000 vnđ

Bộ dụng cụ cắt sợi quang (Fiber Cleaver) COMMSCOPE

Mua hàng

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6A STP

Giá :

13,320,000 vnđ

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6A STP

Mua hàng

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6A STP (760237047/ 2153449-2)

Giá :

13,320,000 vnđ

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6A STP (760237047/ 2153449-2)

Mua hàng

Kềm bấm đầu cáp mạng (Modular Plug Tool Kit) CAT6 COMMSCOPE

Giá :

8,180,000 vnđ

Kềm bấm đầu cáp mạng (Modular Plug Tool Kit) CAT6 COMMSCOPE

Mua hàng

Bộ kềm bấm đầu cáp mạng (Modular Plug Tool Kit) CAT5E COMMSCOPE

Giá :

7,980,000 vnđ

Bộ kềm bấm đầu cáp mạng (Modular Plug Tool Kit) CAT5E COMMSCOPE

Mua hàng

Patch panel 24 port COMMSCOPE CAT6A STP

Giá :

7,200,000 vnđ

Patch panel 24 port COMMSCOPE CAT6A STP

Mua hàng

Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (4-1206343-2)

Giá :

5,640,000 vnđ

Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (4-1206343-2)

Mua hàng

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6

Giá :

5,080,000 vnđ

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6

Mua hàng

Kềm bấm đầu sợi quang đa năng COMMSCOPE

Giá :

4,960,000 vnđ

Kềm bấm đầu sợi quang đa năng COMMSCOPE

Mua hàng

Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (2-1206343-2)

Giá :

4,380,000 vnđ

Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (2-1206343-2)

Mua hàng

Cáp mạng COMMSCOPE CAT-6A FTP (884024508/10)

Giá :

3,880,000 vnđ

Cáp mạng COMMSCOPE CAT-6A FTP (884024508/10)

Mua hàng

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT5E

Giá :

3,860,000 vnđ

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT5E

Mua hàng

CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT-6A FTP

Giá :

3,833,000 vnđ

Cáp mạng COMMSCOPE CAT-6A FTP

Mua hàng

Kềm bấm đầu cáp mạng (Modular Plug Tool Kit) CAT5E COMMSCOPE

Giá :

3,560,000 vnđ

Kềm bấm đầu cáp mạng (Modular Plug Tool Kit) CAT5E COMMSCOPE

Mua hàng

Dụng cụ bấm cáp ổ mạng (Modular Jack Tool Kit) COMMSCOPE

Giá :

3,560,000 vnđ

Dụng cụ bấm cáp ổ mạng (Modular Jack Tool Kit) COMMSCOPE

Mua hàng

Cáp mạng chống nhiễu COMMSCOPE CAT-5E FTP (219413-2)

Giá :

3,340,000 vnđ

Cáp mạng chống nhiễu COMMSCOPE CAT-5E FTP (219413-2)

Mua hàng

CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT-6 UTP

Giá :

3,085,000 vnđ

CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT-6 UTP

Mua hàng

Cáp mạng COMMSCOPE CAT5E 4 đôi U/UTP (884024914/10)

Giá :

2,880,000 vnđ

Cáp mạng COMMSCOPE CAT5E 4 đôi U/UTP (884024914/10)

Mua hàng

Patch panel 24 port COMMSCOPE CAT6

Giá :

2,680,000 vnđ

Patch panel 24 port COMMSCOPE CAT6

Mua hàng

Cáp mạng COMMSCOPE CAT-5E UTP (6-219590-2)

Giá :

2,340,000 vnđ

Cáp mạng COMMSCOPE CAT-5E UTP (6-219590-2)

Mua hàng

Patch panel 24 port COMMSCOPE CAT5E

Giá :

1,960,000 vnđ

Patch panel 24 port COMMSCOPE CAT5E

Mua hàng

Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM003 (3 mét)

Giá :

828,000 vnđ

Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM003 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXSCSC42-MXM003 (3 mét)

Giá :

828,000 vnđ

Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXSCSC42-MXM003 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord SC-SC Single mode duplex COMMSCOPE FFWSCSC42-JXM003 (3 mét)

Giá :

636,000 vnđ

Fiber Patch cord SC-SC Single mode duplex COMMSCOPE FFWSCSC42-JXM003 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord SC-SC/UPC duplex OM3 COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM003 (3 mét)

Giá :

636,000 vnđ

Fiber Patch cord SC-SC/UPC duplex OM3 COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM003 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord LC-SC duplex Single mode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM003 (3 mét)

Giá :

625,000 vnđ

Fiber Patch cord LC-SC duplex Single mode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM003 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE FFZLCSC42-MXM003 (3 mét)

Giá :

625,000 vnđ

Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE FFZLCSC42-MXM003 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord SC-SC duplex Single mode COMMSCOPE 2105092-3 (3 mét)

Giá :

565,000 vnđ

Fiber Patch cord SC-SC duplex Single mode COMMSCOPE 2105092-3 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105027-3 (3 mét)

Giá :

565,000 vnđ

Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105027-3 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord SC-SC/UPC duplex OM3 COMMSCOPE 2105091-3 (3 mét)

Giá :

565,000 vnđ

Fiber Patch cord SC-SC/UPC duplex OM3 COMMSCOPE 2105091-3 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)

Giá :

564,000 vnđ

Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)

Mua hàng

Khay hàn quang COMMSCOPE (1671281-1)

Giá :

516,000 vnđ

Khay hàn quang COMMSCOPE (1671281-1)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 20 mét (CO155D2-0ZF065)

Giá :

504,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 20 mét (CO155D2-0ZF065)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 20 mét (CO155D2-07F065)

Giá :

504,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 20 mét (CO155D2-07F065)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 20 mét (CO155D2-09F065)

Giá :

504,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 20 mét (CO155D2-09F065)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 15 mét (CO155D2-0ZF050)

Giá :

408,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 15 mét (CO155D2-0ZF050)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 15 mét (CO155D2-07F050)

Giá :

408,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 15 mét (CO155D2-07F050)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 5 mét (NPC6ASZDB-YL005M)

Giá :

408,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 5 mét (NPC6ASZDB-YL005M)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 5 mét (NPC6ASZDB-RD005M)

Giá :

408,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 5 mét (NPC6ASZDB-RD005M)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 5 mét (NPC6ASZDB-BL005M)

Giá :

408,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 5 mét (NPC6ASZDB-BL005M)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 3 mét (NPC6ASZDB-YL003M)

Giá :

325,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 3 mét (NPC6ASZDB-YL003M)

Mua hàng

Modular Jack COMMSCOPE CAT6A S/FTP (2153449-1)

Giá :

276,000 vnđ

Modular Jack COMMSCOPE CAT6A S/FTP (2153449-1)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 10 mét (CO155D2-07F033)

Giá :

240,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 10 mét (CO155D2-07F033)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 10 mét (CO155D2-09F033)

Giá :

240,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 10 mét (CO155D2-09F033)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427453-3)

Giá :

216,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427453-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427453-3)

Giá :

216,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427453-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427453-3)

Giá :

216,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427453-3)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 9 mét (CO155D2-0ZF030)

Giá :

192,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 9 mét (CO155D2-0ZF030)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 9 mét (CO155D2-07F030)

Giá :

192,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 9 mét (CO155D2-07F030)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 9 mét (CO155D2-09F030)

Giá :

192,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 9 mét (CO155D2-09F030)

Mua hàng

Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (1 mét)

Giá :

192,000 vnđ

Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (1 mét)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 5 mét (NPC06UVDB-BL017F)

Giá :

180,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 5 mét (NPC06UVDB-BL017F)

Mua hàng

Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (1 mét)

Giá :

168,000 vnđ

Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (1 mét)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 5 mét (CO155D2-0ZF017)

Giá :

144,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 5 mét (CO155D2-0ZF017)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 5 mét (CO155D2-07F017)

Giá :

144,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 5 mét (CO155D2-07F017)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 5 mét (CO155D2-09F017)

Giá :

144,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 5 mét (CO155D2-09F017)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 3 mét (1-1859241-0)

Giá :

130,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 3 mét (1-1859241-0)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 3 mét (1-1859243-0)

Giá :

130,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 3 mét (1-1859243-0)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 3 mét (1-1859239-0)

Giá :

130,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 3 mét (1-1859239-0)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 1.2 mét (CO155D2-0ZF004)

Giá :

110,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 1.2 mét (CO155D2-0ZF004)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 1.2 mét (CO155D2-07F004)

Giá :

110,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 1.2 mét (CO155D2-07F004)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 3 mét

Giá :

105,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 3 mét

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427452-3)

Giá :

105,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427452-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427452-3)

Giá :

105,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427452-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427452-3)

Giá :

105,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427452-3)

Mua hàng

Đầu nối RJ45-Modular Jack COMMSCOPE CAT6

Giá :

95,000 vnđ

Đầu nối RJ45-Modular Jack COMMSCOPE CAT6

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 2,1 mét

Giá :

95,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 2,1 mét

Mua hàng

Đầu nối RJ45-Modular Jack COMMSCOPE CAT6 (1375055-1)

Giá :

95,000 vnđ

Đầu nối RJ45-Modular Jack COMMSCOPE CAT6 (1375055-1)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 3 mét

Giá :

88,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 3 mét

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1,5 mét

Giá :

85,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1,5 mét

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1.2 mét (NPC06UVDB-BL004F)

Giá :

84,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1.2 mét (NPC06UVDB-BL004F)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1.2 mét (NPC06UVDB-RD004F)

Giá :

84,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1.2 mét (NPC06UVDB-RD004F)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1.2 mét (NPC06UVDB-YL004F)

Giá :

84,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1.2 mét (NPC06UVDB-YL004F)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 4FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427449-3)

Giá :

80,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 4FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427449-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 4FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427449-3)

Giá :

80,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 4FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427449-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 4FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427449-3)

Giá :

80,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 4FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427449-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 4FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427449-3)

Giá :

80,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 4FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427449-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427451-3)

Giá :

78,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427451-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427451-3)

Giá :

78,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427451-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427451-3)

Giá :

78,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427451-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427451-3)

Giá :

78,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427451-3)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 2,1 mét

Giá :

75,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 2,1 mét

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 1,5 mét

Giá :

68,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 1,5 mét

Mua hàng

Đầu nối RJ11-Modular Jack COMMSCOPE CAT3 (1375192-1)

Giá :

65,000 vnđ

Đầu nối RJ11-Modular Jack COMMSCOPE CAT3

Mua hàng

Đầu nối RJ45-Modular Jack COMMSCOPE CAT5E

Giá :

65,000 vnđ

Đầu nối RJ45-Modular Jack COMMSCOPE CAT5E

Mua hàng

Mặt nạ 2 port Faceplate Kit COMMSCOPE

Giá :

64,000 vnđ

Mặt nạ 2 port Faceplate Kit COMMSCOPE

Mua hàng

Cáp quang Indoor 4FO Multimode OM3 COMMSCOPE (700009822)

Giá :

60,000 vnđ

Cáp quang Indoor 4FO Multimode OM3 COMMSCOPE (700009822)

Mua hàng

Mặt nạ 1 port Faceplate Kit COMMSCOPE

Giá :

58,000 vnđ

Mặt nạ 1 port Faceplate Kit COMMSCOPE

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427453-4)

Giá :

56,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 24FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427453-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 4FO Single mode OS2 COMMSCOPE (1-1427449-4)

Giá :

40,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 4FO Single mode OS2 COMMSCOPE (1-1427449-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 4FO Single mode OS2 COMMSCOPE (2-1427449-4)

Giá :

40,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 4FO Single mode OS2 COMMSCOPE (2-1427449-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 4FO Single mode OS2 COMMSCOPE (3-1427449-4)

Giá :

40,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 4FO Single mode OS2 COMMSCOPE (3-1427449-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 4FO Single mode OS2 COMMSCOPE (4-1427449-4)

Giá :

40,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 4FO Single mode OS2 COMMSCOPE (4-1427449-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8 sợi Single mode COMMSCOPE (760003939)

Giá :

39,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8 sợi Single mode COMMSCOPE (760003939)

Mua hàng

Mặt nạ 2-port FaceplateCOMMSCOPE

Giá :

30,000 vnđ

Mặt nạ 2-port FaceplateCOMMSCOPE

Mua hàng

Mặt nạ 2-port Faceplate COMMSCOPE

Giá :

30,000 vnđ

Mặt nạ 2-port Faceplate COMMSCOPE

Mua hàng

Mặt nạ 1-port Faceplate COMMSCOPE

Giá :

28,000 vnđ

Mặt nạ 1-port Faceplate COMMSCOPE

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 6FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427450-4)

Giá :

28,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 6FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427450-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427451-4)

Giá :

28,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427451-4)

Mua hàng