Cáp mạng COMMSCOPE

Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (4-1206343-2)

Giá :

5,640,000 vnđ

Hộp đấu nối quang Multimode 48 sợi COMMSCOPE (4-1206343-2)

Mua hàng

Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (2-1206343-2)

Giá :

4,380,000 vnđ

Hộp đấu nối quang Multimode 24 sợi COMMSCOPE (2-1206343-2)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8 sợi Single mode COMMSCOPE (760003939)

Giá :

39,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8 sợi Single mode COMMSCOPE (760003939)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427453-4)

Giá :

56,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 24FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427453-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427452-4)

Giá :

28,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 12FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427452-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427451-4)

Giá :

28,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427451-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 6FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427450-4)

Giá :

28,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 6FO Single mode OS2 COMMSCOPE (X-1427450-4)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427453-3)

Giá :

216,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427453-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427453-3)

Giá :

216,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427453-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427453-3)

Giá :

216,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427453-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427453-3)

Cáp quang Outdoor 24FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427453-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427452-3)

Giá :

105,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427452-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427452-3)

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427452-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427452-3)

Giá :

105,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427452-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427452-3)

Giá :

105,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 12FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427452-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427451-3)

Giá :

78,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (4-1427451-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427451-3)

Giá :

78,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (3-1427451-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427451-3)

Giá :

78,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (2-1427451-3)

Mua hàng

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427451-3)

Giá :

78,000 vnđ

Cáp quang Outdoor 8FO Multimode OM3 COMMSCOPE (1-1427451-3)

Mua hàng

Cáp mạng COMMSCOPE CAT-6A FTP (884024508/10)

Giá :

3,880,000 vnđ

Cáp mạng COMMSCOPE CAT-6A FTP (884024508/10)

Mua hàng

Cáp mạng COMMSCOPE CAT6 4 đôi UTP (1427071-4)

Cáp mạng COMMSCOPE CAT6 4 đôi UTP (1427071-4)

Mua hàng

Cáp mạng COMMSCOPE CAT5E 4 đôi U/UTP (884024914/10)

Cáp mạng COMMSCOPE CAT5E 4 đôi U/UTP (884024914/10)

Mua hàng

Cáp mạng COMMSCOPE CAT6A 4 đôi UTP (1427071-6)

Cáp mạng COMMSCOPE CAT6A 4 đôi UTP (1427071-6)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 3 mét (NPC6ASZDB-YL003M)

Giá :

325,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 3 mét (NPC6ASZDB-YL003M)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 5 mét (NPC6ASZDB-BL005M)

Giá :

408,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 5 mét (NPC6ASZDB-BL005M)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 5 mét (NPC6ASZDB-RD005M)

Giá :

408,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 5 mét (NPC6ASZDB-RD005M)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 5 mét (NPC6ASZDB-YL005M)

Giá :

408,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6A S/FTP 5 mét (NPC6ASZDB-YL005M)

Mua hàng

Patch panel 24 port COMMSCOPE CAT6A STP

Giá :

7,200,000 vnđ

Patch panel 24 port COMMSCOPE CAT6A STP

Mua hàng

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6A STP

Giá :

13,320,000 vnđ

Patch panel 48 port COMMSCOPE CAT6A STP

Mua hàng

Impact Tool, 110 Connect, Standard COMMSCOPE (1583608-1)

Impact Tool, 110 Connect, Standard COMMSCOPE (1583608-1)

Mua hàng

Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (1 mét)

Giá :

192,000 vnđ

Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FBXSCUC11-MXF003 (1 mét)

Mua hàng

Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (1 mét)

Giá :

168,000 vnđ

Fiber pigtail SC Multimode OM4 COMMSCOPE FAXSCUC01-MXF003 (1 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord SC-SC/UPC duplex OM3 COMMSCOPE 2105091-3 (3 mét)

Giá :

565,000 vnđ

Fiber Patch cord SC-SC/UPC duplex OM3 COMMSCOPE 2105091-3 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord SC-SC/UPC duplex OM3 COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM003 (3 mét)

Giá :

636,000 vnđ

Fiber Patch cord SC-SC/UPC duplex OM3 COMMSCOPE FFZSCSC42-MXM003 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord SC-SC Single mode duplex COMMSCOPE FFWSCSC42-JXM003 (3 mét)

Giá :

636,000 vnđ

Fiber Patch cord SC-SC Single mode duplex COMMSCOPE FFWSCSC42-JXM003 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE FFZLCSC42-MXM003 (3 mét)

Giá :

625,000 vnđ

Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE FFZLCSC42-MXM003 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105027-3 (3 mét)

Giá :

565,000 vnđ

Fiber Patch cord LC-LC duplex Multimode OM3 COMMSCOPE 2105027-3 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXSCSC42-MXM003 (3 mét)

Giá :

828,000 vnđ

Fiber Patch cord SC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXSCSC42-MXM003 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM003 (3 mét)

Giá :

828,000 vnđ

Fiber Patch cord LC-SC duplex Multimode OM4 COMMSCOPE FFXLCSC42-MXM003 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord SC-SC duplex Single mode COMMSCOPE 2105092-3 (3 mét)

Giá :

565,000 vnđ

Fiber Patch cord SC-SC duplex Single mode COMMSCOPE 2105092-3 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord LC-SC duplex Single mode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM003 (3 mét)

Giá :

625,000 vnđ

Fiber Patch cord LC-SC duplex Single mode COMMSCOPE FFWLCSC42-JXM003 (3 mét)

Mua hàng

Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)

Giá :

564,000 vnđ

Fiber Patch cord LC-LC duplex Single mode COMMSCOPE 2105028-3 (3 mét)

Mua hàng

Khay hàn quang COMMSCOPE (1671281-1)

Giá :

516,000 vnđ

Khay hàn quang COMMSCOPE (1671281-1)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 5 mét (NPC06UVDB-BL017F)

Giá :

180,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 5 mét (NPC06UVDB-BL017F)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1.2 mét (NPC06UVDB-YL004F)

Giá :

84,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1.2 mét (NPC06UVDB-YL004F)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1.2 mét (NPC06UVDB-RD004F)

Giá :

84,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1.2 mét (NPC06UVDB-RD004F)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1.2 mét (NPC06UVDB-BL004F)

Giá :

84,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT6 UTP 1.2 mét (NPC06UVDB-BL004F)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 20 mét (CO155D2-09F065)

Giá :

504,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 20 mét (CO155D2-09F065)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 20 mét (CO155D2-07F065)

Giá :

504,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 20 mét (CO155D2-07F065)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 20 mét (CO155D2-0ZF065)

Giá :

504,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 20 mét (CO155D2-0ZF065)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 15 mét (CO155D2-09F050)

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 15 mét (CO155D2-09F050)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 15 mét (CO155D2-07F050)

Giá :

408,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 15 mét (CO155D2-07F050)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 15 mét (CO155D2-0ZF050)

Giá :

408,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 15 mét (CO155D2-0ZF050)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 10 mét (CO155D2-09F033)

Giá :

240,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 10 mét (CO155D2-09F033)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 10 mét (CO155D2-07F033)

Giá :

240,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 10 mét (CO155D2-07F033)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 10 mét (CO155D2-0ZF033)

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 10 mét (CO155D2-0ZF033)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 9 mét (CO155D2-09F030)

Giá :

192,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 9 mét (CO155D2-09F030)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 9 mét (CO155D2-07F030)

Giá :

192,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 9 mét (CO155D2-07F030)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 9 mét (CO155D2-0ZF030)

Giá :

192,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 9 mét (CO155D2-0ZF030)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 5 mét (CO155D2-09F017)

Giá :

144,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 5 mét (CO155D2-09F017)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 5 mét (CO155D2-07F017)

Giá :

144,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 5 mét (CO155D2-07F017)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 5 mét (CO155D2-0ZF017)

Giá :

144,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 5 mét (CO155D2-0ZF017)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 1.2 mét (CO155D2-09F004)

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 1.2 mét (CO155D2-09F004)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 1.2 mét (CO155D2-07F004)

Giá :

110,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 1.2 mét (CO155D2-07F004)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 1.2 mét (CO155D2-0ZF004)

Giá :

110,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 1.2 mét (CO155D2-0ZF004)

Mua hàng

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 3 mét (1-1859239-0)

Giá :

130,000 vnđ

Cáp nhảy-Patch cord COMMSCOPE CAT5E UTP 3 mét (1-1859239-0)

Mua hàng