Cáp mạng và phụ kiện

Splitter Indoor 16-way Alantek 308-IS5156-0000

Giá :

435,500 vnđ

Splitter Indoor 16-way Alantek 308-IS5156-0000
Mua hàng

Splitter Indoor 14-way Alantek 308-IS5154-0000

Giá :

415,025 vnđ

Splitter Indoor 14-way Alantek 308-IS5154-0000
Mua hàng

Splitter Indoor 12-way Alantek 308-IS5152-0000

Giá :

367,900 vnđ

Splitter Indoor 12-way Alantek 308-IS5152-0000
Mua hàng

Splitter Indoor 10-way Alantek 308-IS5150-0000

Giá :

323,700 vnđ

Splitter Indoor 10-way Alantek 308-IS5150-0000
Mua hàng

Splitter Indoor 3-way Alantek 308-ISPV03-0000

Giá :

89,700 vnđ

Splitter Indoor 3-way Alantek 308-ISPV03-0000
Mua hàng

Alantek Blank Adaptor Plate 306-8P0000-0000

Giá :

90,350 vnđ

Alantek Blank Adaptor Plate 306-8P0000-0000
Mua hàng

Cáp quang đa mode 24-core OM3 Alantek 3XG-NMS524-Y000

Giá :

231,400 vnđ

Cáp quang đa mode 24-core OM3 Alantek 3XG-NMS524-Y000
Mua hàng

Cáp quang đa mode 12-core OM3 Alantek 3XG-NMS512-Y000

Giá :

127,400 vnđ

Cáp quang đa mode 12-core OM3 Alantek 3XG-NMS512-Y000
Mua hàng

Cáp quang đa mode 8-core OM3 Alantek 3XG-NMS508-Y000

Giá :

89,570 vnđ

Cáp quang đa mode 8-core OM3 Alantek 3XG-NMS508-Y000
Mua hàng

Cáp quang đa mode 6-core OM3 Alantek 3XG-NMS506-Y000

Giá :

71,760 vnđ

Cáp quang đa mode 6-core OM3 Alantek 3XG-NMS506-Y000
Mua hàng

Cáp quang đa mode Indoor 12-core OM3 Alantek 3XG-553012-Y0LS

Giá :

123,500 vnđ

Cáp quang đa mode Indoor 12-core OM3 Alantek 3XG-553012-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang đa mode Indoor 8-core OM3 Alantek 3XG-553008-YLS

Giá :

85,670 vnđ

Cáp quang đa mode Indoor 8-core OM3 Alantek 3XG-553008-YLS
Mua hàng

Cáp quang đa mode Indoor 4-core OM3 Alantek 3XG-553004-Y0LS

Giá :

50,570 vnđ

Cáp quang đa mode Indoor 4-core OM3 Alantek 3XG-553004-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang đa mode Indoor 2-core OM3 Alantek 3XG-553002-Y0LS

Giá :

28,340 vnđ

Cáp quang đa mode Indoor 2-core OM3 Alantek 3XG-553002-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang đa mode 4-core Alantek 306-STA504-Y000

Giá :

41,600 vnđ

Cáp quang đa mode 4-core Alantek 306-STA504-Y000
Mua hàng

Cáp quang đa mode 4-core Indoor Alantek 306-553004-Y0LS

Giá :

29,900 vnđ

Cáp quang đa mode 4-core Indoor Alantek 306-553004-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang Single mode Indoor 12-core Alantek 306-773012-Y0LS

Giá :

46,800 vnđ

Cáp quang Single mode Indoor 12-core Alantek 306-773012-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang Single mode 8-core Indoor Alantek 306-773008-Y0LS

Giá :

38,740 vnđ

Cáp quang Single mode 8-core Indoor Alantek 306-773008-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang Single mode 6-core Indoor Alantek 306-773006-Y0LS

Giá :

34,450 vnđ

Cáp quang Single mode 6-core Indoor Alantek 306-773006-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang Single mode Indoor Alantek 306-773004-Y0LS

Giá :

21,840 vnđ

Cáp quang Single mode Indoor Alantek 306-773004-Y0LS
Mua hàng

Cáp quang Single mode Indoor Alantek 306-773002-Y00LS

Giá :

18,980 vnđ

Cáp quang Single mode Indoor Alantek 306-773002-Y00LS
Mua hàng

Alantek Category 5E 302-4MU07E-FTXX

Giá :

45,500 vnđ

Alantek Category 5E 302-4MU07E-FTXX
Mua hàng

Alantek Category 5E 302-4MU04E-FTXX

Giá :

32,500 vnđ

Alantek Category 5E 302-4MU04E-FTXX
Mua hàng

Faceplate US 2-port Alantek 302-203202-SHWH

Giá :

36,400 vnđ

Faceplate US 2-port Alantek 302-203202-SHWH
Mua hàng

Faceplate US 1-port Alantek 302-203201-SHWH

Giá :

33,800 vnđ

Faceplate US 1-port Alantek 302-203201-SHWH
Mua hàng

Modular Jack Cat6 UTP Alantek 302-2QX618-WHAB

Giá :

64,350 vnđ

Modular Jack Cat6 UTP Alantek 302-2QX618-WHAB
Mua hàng

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG1100-QSBK-1223

Giá :

4,093,700 vnđ

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG1100-QSBK-1223
Mua hàng

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG0600-SSBK-1223

Giá :

1,547,000 vnđ

Cáp đồng trục có dầu CATV RG-06 Alantek 301-RG0600-SSBK-1223
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 24dB Alantek (308-IT5274-0024)

Giá :

117,000 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 24dB Alantek (308-IT5274-0024)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 20dB Alantek (308-IT5274-0020)

Giá :

117,000 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 20dB Alantek (308-IT5274-0020)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 16dB Alantek (308-IT5274-0016)

Giá :

117,000 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 16dB Alantek (308-IT5274-0016)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 14dB Alantek (308-IT5274-0014)

Giá :

117,000 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 4-way 14dB Alantek (308-IT5274-0014)
Mua hàng

Alantek Adapter Single Mode Simplex SC 12-Port

Giá :

546,000 vnđ

Alantek Adapter Single Mode Simplex SC 12-Port
Mua hàng

Alantek Adapter Multimode Duplex SC 12-Port

Giá :

559,000 vnđ

Alantek Adapter Multimode Duplex SC 12-Port
Mua hàng

Alantek Rack Mount Blank Panel 4U 19 inch

Giá :

5,863,000 vnđ

Alantek Rack Mount Blank Panel 4U 19 inch
Mua hàng

Alantek Rack Mount Blank Panel 2U 19 inch

Giá :

2,470,000 vnđ

Alantek Rack Mount Blank Panel 2U 19 inch
Mua hàng

Alantek Rack Mount Blank Panel 1U 19 inch

Giá :

2,236,000 vnđ

Alantek Rack Mount Blank Panel 1U 19 inch
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 20dB Alantek (308-IT5272-0020)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 20dB Alantek (308-IT5272-0020)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 16dB Alantek (308-IT5272-0016)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 16dB Alantek (308-IT5272-0016)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 14dB Alantek (308-IT5272-0014)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 14dB Alantek (308-IT5272-0014)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 12dB Alantek (308-IT5272-0012)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 12dB Alantek (308-IT5272-0012)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 10dB Alantek (308-IT5272-0010)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 10dB Alantek (308-IT5272-0010)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 8dB Alantek (308-IT5272-0008)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 8dB Alantek (308-IT5272-0008)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 6dB Alantek (308-IT5272-0006)

Giá :

84,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 2-way 6dB Alantek (308-IT5272-0006)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 24dB Alantek (308-IT5273-0024)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 24dB Alantek (308-IT5273-0024)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 20dB Alantek (308-IT5273-0020)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 20dB Alantek (308-IT5273-0020)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 16dB Alantek (308-IT5273-0016)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 16dB Alantek (308-IT5273-0016)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 12dB Alantek (308-IT5273-0012)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 12dB Alantek (308-IT5273-0012)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 10dB Alantek (308-IT5273-0010)

Giá :

93,600 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 3-way 10dB Alantek (308-IT5273-0010)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 29dB Alantek (308-IT5278-0029)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 29dB Alantek (308-IT5278-0029)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 26dB Alantek (308-IT5278-0026)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 26dB Alantek (308-IT5278-0026)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 23dB Alantek (308-IT5278-0023)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 23dB Alantek (308-IT5278-0023)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 20dB Alantek (308-IT5278-0020)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 20dB Alantek (308-IT5278-0020)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 17dB Alantek (308-IT5278-0017)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 17dB Alantek (308-IT5278-0017)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 14dB Alantek (308-IT5278-0014)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 8-way 14dB Alantek (308-IT5278-0014)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 20dB Alantek (308-IT5276-0020)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 20dB Alantek (308-IT5276-0020)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 17dB Alantek (308-IT5276-0017)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 17dB Alantek (308-IT5276-0017)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 14dB Alantek (308-IT5276-0014)

Giá :

175,500 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 6-way 14dB Alantek (308-IT5276-0014)
Mua hàng

Bộ chia Tap off Indoor 1-way Alantek (308-IT5271-00XX)

Giá :

68,900 vnđ

Bộ chia Tap off Indoor 1-way Alantek (308-IT5271-00XX)
Mua hàng

10/100M Multi-mode Media Converter Alantek

Giá :

3,185,000 vnđ

10/100M Multi-mode Media Converter Alantek
Mua hàng

Patch Cord SC/LC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)

Giá :

725,400 vnđ

Patch Cord SC/LC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)
Mua hàng

Patch Cord SC/SC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)

Giá :

665,600 vnđ

Patch Cord SC/SC Multimode 50/125um Alantek (3 mét)
Mua hàng

Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 8-Core 50/125um

Giá :

55,900 vnđ

Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 8-Core 50/125um
Mua hàng

Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 6-Core 50/125um

Giá :

50,700 vnđ

Cáp quang Outdoor Steel Armour Alantek 6-Core 50/125um
Mua hàng
HOT

CÁP MẠNG CHỐNG NHIỄU COMMSCOPE CAT-5E FTP

Giá :

2,680,000 vnđ

-       Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet.

-       Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).

-       Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO.

-       Băng thông hỗ trợ tới 200 MHz.

-       Độ dày lõi 24 AWG, solid, có vỏ bọc chống nhiễu bao bọc tất cả các lõi.

-       Dây dẫn bằng đồng dạng cứng - solid, 24 AWG.

-       Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.008in.

-       Vỏ bọc: 0.015in, PVC.

-       Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C.

-       Điện dung: 5.6 nF/100m.

-       Trở kháng: 100 ohms +/-15%, 1 MHz to 200 MHz.

-       Điện trở dây dẫn: 9.38 ohms max/100m.

-       Điện áp: 300VAC hoặc VDC.

-       Độ trễ truyền: 538 ns/100 m max. @ 100 MHz.

-       Độ uốn cong: 4 lần đường kính cáp.

-       Vỏ cáp PVC với nhiều chuẩn màu như: Trắng, xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng 

Mua hàng
HOT

CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT-6 UTP

Giá :

2,680,000 vnđ

-       Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet.

-       Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab).

-       Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO.

-       Băng thông hỗ trợ lên tới 600 MHz.

-       Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6.

-       Dây dẫn bằng đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 23 AWG.

-       Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.0097in.

-       Vỏ bọc: 0.025in, PVC.

-       Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C.

-       Vỏ cáp CM với nhiều chuẩn màu như: Trắng, xám, xanh dương, 

Mua hàng
HOT

CÁP MẠNG COMMSCOPE CAT-6A FTP

Giá :

3,780,000 vnđ

Hỗ trợ chuẩn 10GBASE-T đến 100m.

Thỏa tất cả các yêu cầu của IEEE 802.3an 10 Gigabit Ethernet.

Chứng nhận an toàn: IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2.

Dây dẫn bằng đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 23 AWG.

Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.042 dia nom.

Vỏ bọc LSZH.

Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C.

Mua hàng
HOT

Cáp mạng CAT5E UTP HIKVISION DS-1LN5E-S

Giá :

2,392,000 vnđ

Cáp mạng CAT5E UTP HIKVISION DS-1LN5E-S

- Vỏ PVC màu xám.

- 04 cặp lõi dây 24AWG/0.50mm ± 0.005mm BC (đồng nguyên chất 99.97% chuyên dùng cho truyền dẫn cao tốc).

- Lớp chống nhiễu là các lá nhôm mỏng quấn quanh 04 cặp lõi truyền tín hiệu.

- Thiết kế tuân theo tiêu chuẩn Mỹ & Âu cao cấp nhất: ANSI/TIA-568C.2 & ISO/IEC 11801, YD/T1019.

- Quy cách đóng gói: cuộn 305m đóng trong hộp carton màu chuyên dùng kéo cáp.

Mua hàng
HOT

Cáp mạng Dintek CAT.5E UTP (1101-03004, 100 mét/thùng)

Giá :

700,000 vnđ

-       Cáp mạng CAT.5E UTP Dintek 4-pairs, 100m/thùng.

-       Khoảng cách làm việc dài nhất: 150 mét.

Mua hàng
HOT

Cáp mạng Dintek CAT.6 UTP (1101-04005CH, 100 mét/thùng)

Giá :

960,000 vnđ

-       Cáp mạng CAT.6 UTP Dintek 4-pairs, 100m/thùng.

-       Khoảng cách làm việc dài nhất: 150 mét.

Mua hàng
HOT

Cáp mạng Dintek CAT.5E UTP (1101-03003)

Giá :

1,960,000 vnđ

-       Cáp mạng CAT.5E UTP Dintek 4-pairs, 305m/thùng.

-       Khoảng cách làm việc dài nhất: 150 mét.

Mua hàng
HOT

Cáp mạng Dintek CAT.5E FTP (1103-03003CH)

Giá :

2,629,000 vnđ

Cáp mạng Dintek CAT.5E FTP (1103-03003CH)

Cáp mạng CAT.5E FTP Dintek bọc nhôm chống nhiễu 4-pairs, 305m/thùng.

Mua hàng
HOT

Cáp mạng outdoor Dintek CAT.5E UTP (1101-03011A)

Giá :

2,915,000 vnđ

-       Cáp mạng CAT.5E UTP 4-pairs dùng ngoài trời, có dây gia cường để treo, móc, 305 mét/cuộn.

-       Outdoor cat.5e 4 pair UTP solid twisted pair cable.

-       Part number: 1101-03011A

Mua hàng
HOT

Cáp mạng Dintek CAT.5E S-FTP (1105-03001CH)

Giá :

4,660,000 vnđ

Cáp mạng CAT.5E FTP Dintek 4 đôi, bọc nhôm chống nhiễu cho từng đôi cáp và bọc lưới đồng ở ngoài, 305m/thùng.

Mua hàng
HOT

Cáp mạng Dintek CAT.6 UTP (1101-04004)

Giá :

2,629,000 vnđ

-       Cáp mạng CAT.6 UTP Dintek 4-pairs, 305m/thùng.

-       Khoảng cách làm việc dài nhất: 150 mét.

Mua hàng
HOT

Cáp mạng outdoor Dintek CAT.6 UTP (1101-04013)

Giá :

3,509,000 vnđ

-       Cáp mạng CAT.6 UTP 4-pairs dùng ngoài trời, có dây gia cường để treo, móc, 305 mét/cuộn.

-       Outdoor CAT.6 UTP 4-pair solid twisted pair cable.

-       Part number: 1101-04013

Mua hàng
HOT

Cáp mạng Dintek CAT.6 U-FTP (1107-04004CH)

Giá :

4,675,000 vnđ

-       Cáp mạng Dintek CAT.6  U-FTP 4-pairs, bọc nhôm chống nhiễu từng đôi cáp, 305m/cuộn.

Mua hàng
HOT

Cáp mạng Dintek CAT.6 S-FTP bọc lưới đồng (1107-04001CH)

Giá :

5,225,000 vnđ

-       Cáp mạng Dintek CAT.6  S-FTP 4-pairs, bọc nhôm chống nhiễu từng đôi cáp và bọc cả lớp ngoài cùng 4 đôi cáp, 305m/cuộn.

Mua hàng
HOT

Cáp mạng Dintek CAT.6A UTP (1101-06001)

Giá :

4,675,000 vnđ

- Cáp mạng Dintek CAT.6A UTP 4-pairs, 305m/cuộn gỗ.

- Dùng cho các ứng dụng 10GB.

Mua hàng
HOT

Đầu nối RJ11-Modular Jack COMMSCOPE CAT3

Giá :

65,000 vnđ

-       Vượt qua tất cả các yêu cầu về hiệu suất của TIA/EIA Category 3.

-       Dễ dàng lắp đặt cáp với góc cáp vào là 180 độ hoặc 90 độ.

-       Có nắp che bụi.

-       6-Position RJ11/RJ14/RJ25 modular jack ứng dụng cho 1-, 2-, 3-cặp.

-       Bấm đầu với công cụ SL Series Modular Jack Termination Tool hoặc punch-down Tool.

Mua hàng

Đầu nối RJ45-Modular Jack COMMSCOPE CAT5E

Giá :

65,000 vnđ

-       Modular Jack – 750 mating cycles

-       Voltage – 150 VAC max.

-       Operating Temperature -40°C to +70°C (-40° – 158°F)

-       Mounting panel thickness: 1.473 - 1.600 mm [.058 - .063'].

-       Approvals: UL File Number E81956, CSA

Mua hàng

Đầu nối RJ45-Modular Jack COMMSCOPE CAT6

Giá :

95,000 vnđ

-       COMMSCOPE Category 6 Modular Jack, Unshielded, RJ45, SL, T568A/B, Almond (ASSY, SL 110JACK, C6, LT.ALMOND).

-       Contact Base Material:  Beryllium Copper.

-       Contact Mating Area Plating Material:  Gold.

-       Contact Mating Area Plating Thickness: 1.27 µm

Mua hàng

Cáp mạng Alantek Cat5e FTP 4-pair

Giá :

41,466,000 vnđ

Cáp mạng Alantek Cat5e FTP 4-pair
Mua hàng

Cáp mạng Alantek Cat6 UTP 4-pair

Giá :

68,040,000 vnđ

Cáp mạng Alantek Cat6 UTP 4-pair
Mua hàng
HOT

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I16

Giá :

75,258,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I16

Mua hàng

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Standard Shield PVC Jacket

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Standard Shield PVC Jacket
Mua hàng

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Tri-Shield no Messenger

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Tri-Shield no Messenger
Mua hàng

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Standard Shield with Flooding...

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Standard Shield with Flooding Compound
Mua hàng

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Quad-shield

Cáp đồng trục-Coaxial cable Alantek RG-11 Quad-shield
Mua hàng

Cáp mạng CAT,5e UTP ENSOHO (EN-U5CA24)

Giá :

728,000 vnđ

Cáp mạng CAT.5e UTP ENSOHO (EN-U5CA24)

Mua hàng