Đèn LED chiếu sáng

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 5W DUHAL KFX0051

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 5W DUHAL KFX0051

- Công suất: 5W.

- Kích thước (ØxH): 100x45mm.

- KT lắp đặt: Ø76mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 3000K/6500K.

- Quang thông: 550lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 7W DUHAL KFX0071

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 7W DUHAL KFX0071

- Công suất: 7W.

- Kích thước (ØxH): 105x50mm.

- KT lắp đặt: Ø80mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 3000K/6500K.

- Quang thông: 770lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 9W DUHAL KFX0091

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 9W DUHAL KFX0091

- Công suất: 9W.

- Kích thước (ØxH): 115x60mm.

- KT lắp đặt: Ø90mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 3000K/6500K.

- Quang thông: 990lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 12W DUHAL KFX0121

Bóng đèn Led Downlight âm trần trang trí 12W DUHAL KFX0121

- Công suất: 12W.

- Kích thước (ØxH): 140x80mm.

- KT lắp đặt: Ø110mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 3000K/6500K.

- Quang thông: 1320lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED Panel DUHAL KDMT0121

Giá :

189,000 vnđ

Bóng đèn LED Panel DUHAL KDMT0121

- Công suất: 12W.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Kích thước ØxH: 167x28mm.

- KT lắp đặt: Ø155mm.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 1260lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED Panel DUHAL KDMT0091

Giá :

155,000 vnđ

Bóng đèn LED Panel DUHAL KDMT0091

- Công suất: 9W.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Kích thước ØxH: 144x28 mm.

- KT lắp đặt (mm): Ø130.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 940lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED Panel DUHAL KDMT0061

Giá :

114,000 vnđ

Bóng đèn LED Panel DUHAL KDMT0061

- Công suất: 6W.

- Kích thước ØxH: 106x28 mm.

- KT lắp đặt (mm): Ø90.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 630lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED DUHAL KBBM0401

Giá :

320,000 vnđ

Bóng đèn LED DUHAL KBBM0401

- Công suất: 40W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 120x210 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 4400lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED DUHAL KBBM0301

Giá :

226,000 vnđ

Bóng đèn LED DUHAL KBBM0301

- Công suất: 30W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 100x180 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 3300lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED 20W DUHAL KBBM0201

Giá :

180,000 vnđ

Bóng đèn LED 20W DUHAL KBBM0201

- Công suất: 20W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 80x150 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 2200lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED đổi màu 12W DUHAL KBBM0121

Giá :

98,000 vnđ

Bóng đèn LED đổi màu 12W DUHAL KBBM0121

- Công suất: 12W.

- Kích thước ØxH: 82x115 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 1300lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED đổi màu 10W DUHAL KBBM0101

Giá :

92,000 vnđ

Bóng đèn LED đổi màu 10W DUHAL KBBM0101

- Công suất: 10W.

- Kích thước ØxH: 82x115 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 1100lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED đổi màu 9W DUHAL KBBM0091

Giá :

87,000 vnđ

Bóng đèn LED đổi màu 9W DUHAL KBBM0091

- Công suất: 9W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 65x127 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 900lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED đổi màu 7W DUHAL KBBM0071

Giá :

78,000 vnđ

Bóng đèn LED đổi màu 7W DUHAL KBBM0071

- Công suất: 7W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 60x109 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 740lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED đổi màu 5W DUHAL KBBM0051

Giá :

66,000 vnđ

Bóng LED đổi màu 5W DUHAL KBBM0051

- Công suất: 5W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 55x103 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 550lm.

- CRI: >85.

Mua hàng

Bóng đèn LED đổi màu 3W DUHAL KBBM0031

Giá :

58,000 vnđ

Bóng LED đổi màu 3W DUHAL KBBM0031

- Công suất: 3W.

- Loại đui: E27.

- Kích thước ØxH: 55x103 mm.

- Điện áp: 220V/50Hz.

- Ánh sáng: 6500K/3000K/4200K.

- Quang thông: 330lm.

- CRI: >85.

Mua hàng
HOT

Đèn bàn LED 7W PANASONIC SQ-LD221-R (Đỏ)

Giá :

1,420,000 vnđ

Đèn bàn LED 7W PANASONIC SQ-LD221-R (Đỏ)
Mua hàng
HOT

Đèn bàn LED 6W PANASONIC SQ-LD220-S (Đen bạc)

Giá :

1,150,000 vnđ

Đèn bàn LED 6W PANASONIC SQ-LD220-S (Đen bạc)
Mua hàng
HOT

Đèn bàn LED 6W PANASONIC SQ-LD220-W (Trắng)

Giá :

1,150,000 vnđ

Đèn bàn LED 6W PANASONIC SQ-LD220-W (Trắng)
Mua hàng
HOT

Đèn LED treo bàn ăn 18.6W PANASONIC HH-LB3100188

Giá :

6,450,000 vnđ

Đèn LED treo bàn ăn 18.6W PANASONIC HH-LB3100188
Mua hàng
HOT

Đèn LED treo bàn ăn 8W PANASONIC HH-LB1050188

Giá :

3,960,000 vnđ

Đèn LED treo bàn ăn 8W PANASONIC HH-LB1050188
Mua hàng
HOT

Đèn LED treo bàn ăn 8W PANASONIC HH-LB1050288

Giá :

3,960,000 vnđ

Đèn LED treo bàn ăn 8W PANASONIC HH-LB1050288
Mua hàng
HOT

Đèn LED treo bàn ăn 5.5W PANASONIC HH-LB1030288

Giá :

3,250,000 vnđ

Đèn LED treo bàn ăn 5.5W PANASONIC HH-LB1030288
Mua hàng
HOT

Đèn LED treo bàn ăn 5.5W PANASONIC HH-LB1030188

Giá :

2,750,000 vnđ

Đèn LED treo bàn ăn 5.5W PANASONIC HH-LB1030188
Mua hàng
HOT

Đèn LED treo bàn ăn 5.5W PANASONIC HH-LB1030788

Giá :

1,960,000 vnđ

Đèn LED treo bàn ăn 5.5W PANASONIC HH-LB1030788
Mua hàng
HOT

Đèn LED treo bàn ăn 5.5W PANASONIC HH-LB1030688

Giá :

1,960,000 vnđ

Đèn LED treo bàn ăn 5.5W PANASONIC HH-LB1030688
Mua hàng
HOT

Đèn chùm LED 47.2W PANASONIC HH-LAZ300319

Giá :

13,860,000 vnđ

Đèn chùm LED 47.2W PANASONIC HH-LAZ300319
Mua hàng
HOT

Đèn chùm LED 59W PANASONIC HH-LAZ501219/HH-LAZ5012K88

Giá :

11,180,000 vnđ

Đèn chùm LED 59W PANASONIC HH-LAZ501219/HH-LAZ5012K88
Mua hàng
HOT

Đèn chùm LED 47.2W PANASONIC HH-LAZ300219

Giá :

9,880,000 vnđ

Đèn chùm LED 47.2W PANASONIC HH-LAZ300219
Mua hàng
HOT

Đèn trần vuông 66W PANASONIC HH-LAZ502088

Giá :

10,880,000 vnđ

Đèn trần vuông 66W PANASONIC HH-LAZ502088
Mua hàng
HOT

Đèn trần vuông LED cỡ trung 21W PANASONIC HH-LA157888

Giá :

2,750,000 vnđ

Đèn trần vuông LED cỡ trung 21W PANASONIC HH-LA157888
Mua hàng
HOT

Đèn trần vuông LED cỡ trung 21W PANASONIC HH-LA157788

Giá :

2,750,000 vnđ

Đèn trần vuông LED cỡ trung 21W PANASONIC HH-LA157788
Mua hàng
HOT

Đèn trần vuông LED cỡ trung 21W PANASONIC HH-LA157688

Giá :

2,750,000 vnđ

Đèn trần vuông LED cỡ trung 21W PANASONIC HH-LA157688
Mua hàng
HOT

Đèn trần vuông LED cỡ trung 21W PANASONIC HH-LA157488

Giá :

2,750,000 vnđ

Đèn trần vuông LED cỡ trung 21W PANASONIC HH-LA157488
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED đa năng 79W PANASONIC HH-LAZ502288

Giá :

13,860,000 vnđ

Đèn trần LED đa năng 79W PANASONIC HH-LAZ502288
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED báo thức 49W PANASONIC HH-LAZ303488

Giá :

8,450,000 vnđ

Đèn trần LED báo thức 49W PANASONIC HH-LAZ303488
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ lớn 59W PANASONIC HH-LAZ500819/ HH-LAZ5008K88

Giá :

9,160,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ lớn 59W PANASONIC HH-LAZ500819/ HH-LAZ5008K88
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ lớn 46W PANASONIC HH-LAZ306988

Giá :

6,960,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ lớn 46W PANASONIC HH-LAZ306988
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ lớn 43W PANASONIC HH-LAZ300619/ HH-LAZ3006K88

Giá :

7,360,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ lớn 43W PANASONIC HH-LAZ300619/ HH-LAZ3006K88
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ lớn 43W PANASONIC HH-LAZ300519/ HH-LAZ3005K88

Giá :

7,360,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ lớn 43W PANASONIC HH-LAZ300519/ HH-LAZ3005K88
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ lớn 46W PANASONIC HH-LAZ301819/ HH-LAZ307588

Giá :

6,250,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ lớn 46W PANASONIC HH-LAZ301819/ HH-LAZ307588
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ lớn 46W PANASONIC HH-LAZ301719/ HH-LAZ307488

Giá :

6,250,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ lớn 46W PANASONIC HH-LAZ301719/ HH-LAZ307488
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ lớn 46W PANASONIC HH-LAZ301619/ HH-LAZ307388

Giá :

6,250,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ lớn 46W PANASONIC HH-LAZ301619/ HH-LAZ307388
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ lớn 46W PANASONIC HH-LAZ301519/ HH-LAZ307288

Giá :

6,250,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ lớn 46W PANASONIC HH-LAZ301519/ HH-LAZ307288
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ trung 19W PANASONIC HH-LA153119

Giá :

2,680,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ trung 19W PANASONIC HH-LA153119
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ trung 19W PANASONIC HH-LA152919

Giá :

2,680,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ trung 19W PANASONIC HH-LA152919
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ trung 19W PANASONIC HH-LA152819

Giá :

2,680,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ trung 19W PANASONIC HH-LA152819
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ trung 19W PANASONIC HH-LA152619

Giá :

2,680,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ trung 19W PANASONIC HH-LA152619
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ trung 19W PANASONIC HH-LA152519

Giá :

2,680,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ trung 19W PANASONIC HH-LA152519
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ trung 19W PANASONIC HH-LA152319

Giá :

2,680,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ trung 19W PANASONIC HH-LA152319
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ nhỏ 15W PANASONIC HH-LA100519

Giá :

1,850,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ nhỏ 15W PANASONIC HH-LA100519
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ nhỏ 15W PANASONIC HH-LA100219

Giá :

1,850,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ nhỏ 15W PANASONIC HH-LA100219
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ nhỏ 15W PANASONIC HH-LA100419

Giá :

1,550,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ nhỏ 15W PANASONIC HH-LA100419
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED cỡ nhỏ 15W PANASONIC HH-LA100119

Giá :

1,550,000 vnđ

Đèn trần LED cỡ nhỏ 15W PANASONIC HH-LA100119
Mua hàng
HOT

Đèn trần LED kín nước 9W PANASONIC HH-LA062088

Giá :

1,280,000 vnđ

Đèn trần LED kín nước 9W PANASONIC HH-LA062088
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 14.4W PANASONIC HH-LD4090119

Giá :

1,150,000 vnđ

Đèn LED âm trần 14.4W PANASONIC HH-LD4090119
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 14.4W PANASONIC HH-LD2090119

Giá :

1,150,000 vnđ

Đèn LED âm trần 14.4W PANASONIC HH-LD2090119
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi chống ẩm 8.6W PANASONIC HH-LD40708K19

Giá :

940,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi chống ẩm 8.6W PANASONIC HH-LD40708K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi chống ẩm 8.6W PANASONIC HH-LD20708K19

Giá :

940,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi chống ẩm 8.6W PANASONIC HH-LD20708K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi 8.6W PANASONIC HH-LD70701K19

Giá :

920,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi 8.6W PANASONIC HH-LD70701K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi 8.6W PANASONIC HH-LD50701K19

Giá :

920,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi 8.6W PANASONIC HH-LD50701K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi 8.6W PANASONIC HH-LD40701K19

Giá :

680,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi 8.6W PANASONIC HH-LD40701K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi 8.6W PANASONIC HH-LD20701K19

Giá :

680,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi 8.6W PANASONIC HH-LD20701K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi chống ẩm 5.5W PANASONIC HH-LD40508K19

Giá :

730,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi chống ẩm 5.5W PANASONIC HH-LD40508K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi chống ẩm 5.5W PANASONIC HH-LD20508K19

Giá :

730,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi chống ẩm 5.5W PANASONIC HH-LD20508K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi 5.5W PANASONIC HH-LD70501K19

Giá :

730,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi 5.5W PANASONIC HH-LD70501K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi 5.5W PANASONIC HH-LD50501K19

Giá :

730,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi 5.5W PANASONIC HH-LD50501K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi 5.5W PANASONIC HH-LD40501K19

Giá :

520,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi 5.5W PANASONIC HH-LD40501K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi 5.5W PANASONIC HH-LD20501K19

Giá :

520,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi 5.5W PANASONIC HH-LD20501K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần Alpha Series chóa nhôm 8.5W PANASONIC NNP722731/...

Giá :

680,000 vnđ

Đèn LED âm trần Alpha Series chóa nhôm 8.5W PANASONIC NNP722731/ NNP722631
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần Alpha Series chóa nhôm 5.5W PANASONIC NNP712731/...

Giá :

520,000 vnđ

Đèn LED âm trần Alpha Series chóa nhôm 5.5W PANASONIC NNP712731/ NNP712631
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 6.9W PANASONIC NNP71223

Giá :

560,000 vnđ

Đèn LED âm trần 6.9W PANASONIC NNP71223
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 6.9W PANASONIC NNP71222

Giá :

560,000 vnđ

Đèn LED âm trần 6.9W PANASONIC NNP71222
Mua hàng
HOT

Đèn LED tấm âm trần đổi màu 15W PANASONIC APA03R150

Giá :

720,000 vnđ

Đèn LED tấm âm trần đổi màu 15W PANASONIC APA03R150
Mua hàng
HOT

Đèn LED tấm âm trần đổi màu 7W PANASONIC APA03R070

Giá :

450,000 vnđ

Đèn LED tấm âm trần đổi màu 7W PANASONIC APA03R070
Mua hàng
HOT

Đèn LED tấm âm trần 3W PANASONIC APA02R033/ APA02R036

Giá :

256,000 vnđ

Đèn LED tấm âm trần 3W PANASONIC APA02R033/ APA02R036
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi 8.6W PANASONIC HH-LD40707K19

Giá :

960,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi 8.6W PANASONIC HH-LD40707K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi 8.6W PANASONIC HH-LD20707K19

Giá :

960,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi 8.6W PANASONIC HH-LD20707K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi 5.5W PANASONIC HH-LD40507K19

Giá :

790,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi 5.5W PANASONIC HH-LD40507K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED âm trần 1 lõi 5.5W PANASONIC HH-LD20507K19

Giá :

790,000 vnđ

Đèn LED âm trần 1 lõi 5.5W PANASONIC HH-LD20507K19
Mua hàng
HOT

Đèn LED tấm âm trần đổi màu 15W PANASONIC APA04R150

Giá :

720,000 vnđ

Đèn LED tấm âm trần đổi màu 15W PANASONIC APA04R150
Mua hàng
HOT

Đèn LED tấm âm trần đổi màu 7W PANASONIC APA04R070

Giá :

450,000 vnđ

Đèn LED tấm âm trần đổi màu 7W PANASONIC APA04R070
Mua hàng
HOT

Đèn LED tấm âm trần 3W PANASONIC APA01R033/ APA01R036

Giá :

256,666 vnđ

Đèn LED tấm âm trần 3W PANASONIC APA01R033/ APA01R036
Mua hàng
HOT

Đèn LED treo tường 5.5W PANASONIC HH-LW6020719

Giá :

980,000 vnđ

Đèn LED treo tường 5.5W PANASONIC HH-LW6020719
Mua hàng
HOT

Đèn LED treo tường 5.5W PANASONIC HH-LW6010719

Giá :

980,000 vnđ

Đèn LED treo tường 5.5W PANASONIC HH-LW6010719
Mua hàng
HOT

Đèn LED treo tường 5.5W PANASONIC HH-LW6020619

Giá :

980,000 vnđ

Đèn LED treo tường 5.5W PANASONIC HH-LW6020619
Mua hàng