Điện thoại IP

Điện thoại IP cầm tay không dây YeaLink W60P

Giá :

2,640,000 vnđ

Điện thoại IP cầm tay không dây YeaLink W60P
Mua hàng

Điện thoại IP cầm tay không dây YeaLink W56H

Giá :

2,232,000 vnđ

Điện thoại IP cầm tay không dây YeaLink W56H
Mua hàng

Điện thoại IP không dây cầm tay Yealink W52H

Điện thoại IP không dây cầm tay Yealink W52H
Mua hàng

Camera cho điện thoại T58V và T58A YeaLink CAM50

Giá :

1,800,000 vnđ

Camera cho điện thoại T58V và T58A YeaLink CAM50
Mua hàng

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T49G

Giá :

11,880,000 vnđ

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T49G
Mua hàng

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58V

Giá :

8,316,000 vnđ

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58V
Mua hàng

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58A

Giá :

7,260,000 vnđ

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58A
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T48S-Skype

Giá :

6,540,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T48S-Skype
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G-Skype

Giá :

5,988,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G-Skype
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T46G-Skype

Giá :

4,560,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T46G-Skype
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T42G-Skype

Giá :

3,216,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T42G-Skype
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41P-Skype

Giá :

2,604,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41P-Skype
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T40P-Skype

Giá :

2,340,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T40P-Skype
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G

Giá :

6,540,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T46S

Giá :

4,980,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T46S
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T46G

Giá :

4,560,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T46G
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T42G

Giá :

3,516,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T42G
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41S

Giá :

2,844,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41S
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41P

Giá :

2,844,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41P
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T40P

Giá :

2,340,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T40P
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T29G

Giá :

3,840,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T29G
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T27G

Giá :

3,180,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T27G
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T23G

Giá :

1,740,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T23G
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T21P E2

Giá :

1,500,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T21P E2
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T21 E2

Giá :

1,116,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T21 E2
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T19 E2

Giá :

960,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T19 E2
Mua hàng

Điện thoại IP không dây Smart phone Panasonic KX-TGP600

Điện thoại IP không dây Smart phone Panasonic KX-TGP600
Mua hàng

Điện thoại bàn IP không dây Panasonic KX-TPA65

Điện thoại bàn IP không dây Panasonic KX-TPA65
Mua hàng

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TPA60

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TPA60
Mua hàng

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TCA285

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TCA285
Mua hàng

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TCA185

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TCA185
Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-NT560

Giá :

8,160,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-NT560
Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-NT556

Giá :

6,420,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-NT556
Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-NT546

Giá :

5,400,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-NT546
Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-NT553

Giá :

4,932,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-NT553
Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-NT543

Giá :

4,164,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-NT543
Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-NT551

Giá :

2,940,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-NT551
Mua hàng

Điện thoại IP CP-9971-W-K9

Giá :

12,948,000 vnđ

Điện thoại IP CP-9971-W-K9
Mua hàng

Điện thoại IP CP-9971-C-K9

Giá :

12,576,000 vnđ

Điện thoại IP CP-9971-C-K9
Mua hàng

Điện thoại IP CP-7962G-CCME

Giá :

8,712,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7962G-CCME
Mua hàng

Điện thoại IP CP-7962G-CH1

Giá :

8,712,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7962G-CH1
Mua hàng

Điện thoại IP Cisco CP-7962G

Giá :

6,288,000 vnđ

Điện thoại IP Cisco CP-7962G
Mua hàng

Điện thoại IP CP-7942G-CCME

Giá :

7,500,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7942G-CCME
Mua hàng

Điện thoại IP CP-7942G-CH1

Giá :

7,500,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7942G-CH1
Mua hàng

Điện thoại IP CP-7942G

Giá :

5,496,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7942G
Mua hàng

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820

Giá :

3,987,500 vnđ

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820
Mua hàng

Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760

Giá :

2,437,500 vnđ

Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760
Mua hàng

Trạm thu phát không dây Grandstream DP750

Giá :

1,525,000 vnđ

Trạm thu phát không dây Grandstream DP750
Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream DP720

Giá :

1,662,500 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream DP720
Mua hàng

Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3275

Giá :

6,312,500 vnđ

Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3275
Mua hàng

Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3240

Giá :

5,112,500 vnđ

Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3240
Mua hàng

Bàn giám sát cuộc gọi Grandstream GXP2200EXT

Giá :

2,250,000 vnđ

Bàn giám sát cuộc gọi Grandstream GXP2200EXT
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2170

Giá :

3,320,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2170
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2160

Giá :

3,225,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2160
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2140

Giá :

2,575,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2140
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Giá :

2,495,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2135
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Giá :

2,087,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2130
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1782

Giá :

2,500,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1782
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1780

Giá :

2,187,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1780
Mua hàng

Điện thoại IP Wifi Grandstream GXP1760W

Giá :

2,350,000 vnđ

Điện thoại IP Wifi Grandstream GXP1760W
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1760

Giá :

2,050,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1760
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1630

Giá :

1,850,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1630
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1628

Giá :

1,587,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1628
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Giá :

1,412,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1450
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1625

Giá :

1,162,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1625
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

Giá :

1,037,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1620
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

Giá :

1,087,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1615
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Giá :

850,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1610
Mua hàng

Accessory Kit Fanvil PA2-Kit

Giá :

4,608,000 vnđ

Accessory Kit Fanvil PA2-Kit
Mua hàng

IP SIP Speaker Fanvil IW30

Giá :

6,024,000 vnđ

IP SIP Speaker Fanvil IW30
Mua hàng

Video IP Door Phone Fanvil i31S

Giá :

10,704,000 vnđ

Video IP Door Phone Fanvil i31S
Mua hàng

Advance IP Door Phone Fanvil i23

Giá :

6,828,000 vnđ

Advance IP Door Phone Fanvil i23
Mua hàng

IP SIP Door Phone Fanvil I30

Giá :

5,376,000 vnđ

IP SIP Door Phone Fanvil I30
Mua hàng

IP SIP Door Phone Fanvil I20S

Giá :

3,924,000 vnđ

IP SIP Door Phone Fanvil I20S
Mua hàng

Video IP Door Phone Fanvil i33V

Giá :

11,352,000 vnđ

Video IP Door Phone Fanvil i33V
Mua hàng

Video IP Door Phone Fanvil i32v

Giá :

4,560,000 vnđ

Video IP Door Phone Fanvil i32v
Mua hàng

Video Intercom Fanvil i16

Giá :

3,936,000 vnđ

Video Intercom Fanvil i16
Mua hàng

Video Intercom Fanvil I18S

Giá :

7,152,000 vnđ

Video Intercom Fanvil I18S
Mua hàng

SIP Intercom Fanvil I12

Giá :

3,432,000 vnđ

SIP Intercom Fanvil I12
Mua hàng

IP SIP Paging Gateway Fanvil PA2

Giá :

2,472,000 vnđ

IP SIP Paging Gateway Fanvil PA2
Mua hàng

Điện thoại IP cho khách sạn Fanvil H5

Giá :

1,872,000 vnđ

Điện thoại IP cho khách sạn Fanvil H5
Mua hàng

Điện thoại IP cho khách sạn Fanvil H3

Giá :

1,560,000 vnđ

Điện thoại IP cho khách sạn Fanvil H3
Mua hàng

Điện thoại IP cho khách sạn Fanvil H2S

Giá :

1,224,000 vnđ

Điện thoại IP cho khách sạn Fanvil H2S
Mua hàng

Điện thoại IP Video Phone Fanvil C400

Giá :

4,260,000 vnđ

Điện thoại IP Video Phone Fanvil C400
Mua hàng

Điện thoại IP Video Phone Fanvil C600

Giá :

5,148,000 vnđ

Điện thoại IP Video Phone Fanvil C600
Mua hàng

Điện thoại IP Fanvil X210

Giá :

4,140,000 vnđ

Điện thoại IP Fanvil X210
Mua hàng

Điện thoại IP Fanvil X7C

Giá :

2,856,000 vnđ

Điện thoại IP Fanvil X7C
Mua hàng

Điện thoại IP Fanvil X7

Giá :

3,636,000 vnđ

Điện thoại IP Fanvil X7
Mua hàng

Điện thoại IP Fanvil X6

Giá :

2,568,000 vnđ

Điện thoại IP Fanvil X6
Mua hàng

Điện thoại IP Fanvil X5S

Giá :

1,860,000 vnđ

Điện thoại IP Fanvil X5S
Mua hàng

Điện thoại IP Fanvil X4G

Giá :

1,548,000 vnđ

Điện thoại IP Fanvil X4G
Mua hàng

Điện thoại IP Fanvil X4

Giá :

1,224,000 vnđ

Điện thoại IP Fanvil X4
Mua hàng

Điện thoại IP Fanvil X3G

Giá :

1,080,000 vnđ

Điện thoại IP Fanvil X3G
Mua hàng

Điện thoại IP Fanvil X3SP

Giá :

876,000 vnđ

Điện thoại IP Fanvil X3SP
Mua hàng

Điện thoại IP Fanvil X3S

Giá :

840,000 vnđ

Điện thoại IP Fanvil X3S
Mua hàng