Điện thoại IP

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

Giá :

850,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1610
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1615

Giá :

1,087,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1615
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1620

Giá :

1,037,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1620
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1625

Giá :

1,162,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1625
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1450

Giá :

1,412,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1450
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1628

Giá :

1,587,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1628
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1630

Giá :

1,850,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1630
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1760

Giá :

2,050,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1760
Mua hàng

Điện thoại IP Wifi Grandstream GXP1760W

Giá :

2,350,000 vnđ

Điện thoại IP Wifi Grandstream GXP1760W
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1780

Giá :

2,187,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1780
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP1782

Giá :

2,500,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP1782
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2130

Giá :

2,087,500 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2130
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2135

Giá :

2,495,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2135
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2140

Giá :

2,575,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2140
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2160

Giá :

3,225,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2160
Mua hàng

Điện thoại IP Grandstream GXP2170

Giá :

3,320,000 vnđ

Điện thoại IP Grandstream GXP2170
Mua hàng

Bàn giám sát cuộc gọi Grandstream GXP2200EXT

Giá :

2,250,000 vnđ

Bàn giám sát cuộc gọi Grandstream GXP2200EXT
Mua hàng

Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3240

Giá :

5,112,500 vnđ

Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3240
Mua hàng

Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3275

Giá :

6,312,500 vnđ

Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3275
Mua hàng

Điện thoại IP không dây Grandstream DP720

Giá :

1,662,500 vnđ

Điện thoại IP không dây Grandstream DP720
Mua hàng

Trạm thu phát không dây Grandstream DP750

Giá :

1,525,000 vnđ

Trạm thu phát không dây Grandstream DP750
Mua hàng

Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760

Giá :

2,437,500 vnđ

Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760
Mua hàng

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820

Giá :

3,987,500 vnđ

Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820
Mua hàng

Điện thoại IP CP-7942G

Giá :

5,496,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7942G
Mua hàng

Điện thoại IP CP-7942G-CH1

Giá :

7,500,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7942G-CH1
Mua hàng

Điện thoại IP CP-7942G-CCME

Giá :

7,500,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7942G-CCME
Mua hàng

Điện thoại IP Cisco CP-7962G

Giá :

6,288,000 vnđ

Điện thoại IP Cisco CP-7962G
Mua hàng

Điện thoại IP CP-7962G-CH1

Giá :

8,712,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7962G-CH1
Mua hàng

Điện thoại IP CP-7962G-CCME

Giá :

8,712,000 vnđ

Điện thoại IP CP-7962G-CCME
Mua hàng

Điện thoại IP CP-9971-C-K9

Giá :

12,576,000 vnđ

Điện thoại IP CP-9971-C-K9
Mua hàng

Điện thoại IP CP-9971-W-K9

Giá :

12,948,000 vnđ

Điện thoại IP CP-9971-W-K9
Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV100

Giá :

820,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV100

Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130

Giá :

890,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130

Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV230

Giá :

2,260,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV230

Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV330

Giá :

3,160,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV330

Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV430

Giá :

5,380,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-HDV430

Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-NT551

Giá :

2,940,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-NT551
Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-NT543

Giá :

4,164,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-NT543
Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-NT553

Giá :

4,932,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-NT553
Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-NT546

Giá :

5,400,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-NT546
Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-NT556

Giá :

6,420,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-NT556
Mua hàng

Điện thoại IP Panasonic KX-NT560

Giá :

8,160,000 vnđ

Điện thoại IP Panasonic KX-NT560
Mua hàng

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TCA185

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TCA185
Mua hàng

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TCA285

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TCA285
Mua hàng

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA385

Điện thoại DECT IP không dây Panasonic KX-TCA385

Mua hàng

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TPA60

Điện thoại IP không dây Panasonic KX-TPA60
Mua hàng

Điện thoại bàn IP không dây Panasonic KX-TPA65

Điện thoại bàn IP không dây Panasonic KX-TPA65
Mua hàng

Điện thoại IP không dây Smart phone Panasonic KX-TGP600

Điện thoại IP không dây Smart phone Panasonic KX-TGP600
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T19 E2

Giá :

960,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T19 E2
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T21 E2

Giá :

1,116,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T21 E2
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T21P E2

Giá :

1,500,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T21P E2
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T23G

Giá :

1,740,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T23G
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T27G

Giá :

3,180,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T27G
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T29G

Giá :

3,840,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T29G
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T40P

Giá :

2,340,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T40P
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41P

Giá :

2,844,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41P
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41S

Giá :

2,844,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41S
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T42G

Giá :

3,516,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T42G
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T46G

Giá :

4,560,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T46G
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T46S

Giá :

4,980,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T46S
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G

Giá :

6,540,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T40P-Skype

Giá :

2,340,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T40P-Skype
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41P-Skype

Giá :

2,604,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T41P-Skype
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T42G-Skype

Giá :

3,216,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T42G-Skype
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T46G-Skype

Giá :

4,560,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T46G-Skype
Mua hàng

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G-Skype

Giá :

5,988,000 vnđ

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G-Skype
Mua hàng

Điện thoại IP YeaLink SIP-T48S-Skype

Giá :

6,540,000 vnđ

Điện thoại IP YeaLink SIP-T48S-Skype
Mua hàng

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58A

Giá :

7,260,000 vnđ

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58A
Mua hàng

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58V

Giá :

8,316,000 vnđ

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T58V
Mua hàng

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T49G

Giá :

11,880,000 vnđ

Điện thoại video phone YeaLink SIP-T49G
Mua hàng

Camera cho điện thoại T58V và T58A YeaLink CAM50

Giá :

1,800,000 vnđ

Camera cho điện thoại T58V và T58A YeaLink CAM50
Mua hàng

Điện thoại IP không dây cầm tay Yealink W52H

Điện thoại IP không dây cầm tay Yealink W52H
Mua hàng

Điện thoại IP cầm tay không dây YeaLink W56H

Giá :

2,232,000 vnđ

Điện thoại IP cầm tay không dây YeaLink W56H
Mua hàng

Điện thoại IP cầm tay không dây YeaLink W60P

Giá :

2,640,000 vnđ

Điện thoại IP cầm tay không dây YeaLink W60P
Mua hàng

Điện thoại IP cầm tay không dây YeaLink W60-B

Giá :

1,584,000 vnđ

Điện thoại IP cầm tay không dây YeaLink W60-B
Mua hàng

Bộ khuếch đại tín hiệu YeaLink RT10

Giá :

2,112,000 vnđ

Bộ khuếch đại tín hiệu YeaLink RT10
Mua hàng

Bàn mở rộng YeaLink EXP20

Giá :

2,100,000 vnđ

Bàn mở rộng YeaLink EXP20
Mua hàng

Bàn phím mở rộng Yealink EXP40

Giá :

2,388,000 vnđ

Bàn phím mở rộng Yealink EXP40
Mua hàng

Bàn mở rộng YeaLink EXP50

Giá :

2,388,000 vnđ

Bàn mở rộng YeaLink EXP50
Mua hàng

Thiết bị tai nghe điện thoại IP Yealink YHS33

Giá :

948,000 vnđ

Thiết bị tai nghe điện thoại IP Yealink YHS33
Mua hàng

Tai nghe điện thoại IP YeaLink YHS33-USB

Giá :

984,000 vnđ

Tai nghe điện thoại IP YeaLink YHS33-USB
Mua hàng

Điện thoại IP không dây Yealink W53H

Giá :

1,920,000 vnđ

Điện thoại IP không dây Yealink W53H
Mua hàng

Điện thoại IP không dây Yealink W53P

Giá :

2,280,000 vnđ

Điện thoại IP không dây Yealink W53P
Mua hàng

Điện thoại IP Atcom D20

Giá :

760,000 vnđ

Điện thoại IP Atcom D20
Mua hàng

Điện thoại IP Atcom D21

Giá :

780,000 vnđ

Điện thoại IP Atcom D21
Mua hàng

Điện thoại IP Atcom D32

Giá :

897,000 vnđ

Điện thoại IP Atcom D32
Mua hàng

Điện thoại IP Atcom D33

Giá :

923,000 vnđ

Điện thoại IP Atcom D33
Mua hàng

Điện thoại IP Atcom Rainbow A11

Giá :

910,000 vnđ

Điện thoại IP Atcom Rainbow A11
Mua hàng

Điện thoại IP Atcom Rainbow A21

Giá :

988,000 vnđ

Điện thoại IP Atcom Rainbow A21
Mua hàng

Điện thoại IP Atcom A16

Giá :

1,053,000 vnđ

Điện thoại IP Atcom A16
Mua hàng

Điện thoại IP Atcom A26

Giá :

1,157,000 vnđ

Điện thoại IP Atcom A26
Mua hàng

Điện thoại IP Atcom Rainbow A10

Giá :

910,000 vnđ

Điện thoại IP Atcom Rainbow A10
Mua hàng

Điện thoại IP Wifi để bàn Atcom Rainbow A10W

Giá :

1,118,000 vnđ

Điện thoại IP Wifi để bàn Atcom Rainbow A10W
Mua hàng

Điện thoại IP Wifi Atcom Rainbow A20W

Giá :

1,209,000 vnđ

Điện thoại IP Wifi Atcom Rainbow A20W
Mua hàng

Điện thoại IP Wifi Atcom A20WAC

Giá :

1,404,000 vnđ

Điện thoại IP Wifi Atcom A20WAC
Mua hàng