Máy bộ đàm

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-V80 (Phiên bản 60)

Giá :

2,016,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-V80 (Phiên bản 60)
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-V88 (Phiên bản 51)

Giá :

2,616,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-V88 (Phiên bản 51)
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3002 (Phiên bản 22)

Giá :

2,520,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3002 (Phiên bản 22)
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3002 (Phiên bản 23)

Giá :

2,880,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3002 (Phiên bản 23)
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4002 (Phiên bản 22)

Giá :

2,520,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4002 (Phiên bản 22)
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4002 (Phiên bản 23)

Giá :

3,024,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4002 (Phiên bản 23)
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3003 (Phiên bản 22)

Giá :

2,520,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3003 (Phiên bản 22)
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3003 (Phiên bản 23)

Giá :

2,880,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F3003 (Phiên bản 23)
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4003 (Phiên bản 22)

Giá :

2,520,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4003 (Phiên bản 22)
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4003 (Phiên bản 23)

Giá :

2,880,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F4003 (Phiên bản 23)
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F1000

Giá :

2,616,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F1000
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F2000

Giá :

2,616,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F2000
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F2000T

Giá :

3,360,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F2000T
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F14

Giá :

3,654,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-F14
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM CHỐNG CHÁY NỔ ICOM IC-M88 FM

MÁY BỘ ĐÀM CHỐNG CHÁY NỔ ICOM IC-M88 FM
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM DÙNG CHO HÀNG KHÔNG ICOM IC-A24

MÁY BỘ ĐÀM DÙNG CHO HÀNG KHÔNG ICOM IC-A24
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM ICOM IC-2300H (Phiên bản 3)

Giá :

3,180,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM ICOM IC-2300H (Phiên bản 3)
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F5013H

Giá :

3,360,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F5013H
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F6013H

Giá :

3,360,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F6013H
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F5023H

Giá :

4,080,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F5023H
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F6023H

Giá :

4,080,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F6023H
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F5061

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F5061
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F6061

MÁY BỘ ĐÀM LẮP TRẠM VÀ DI ĐỘNG ICOM IC-F6061
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM DÙNG CHO HÀNG KHÔNG ICOM IC-A110

MÁY BỘ ĐÀM DÙNG CHO HÀNG KHÔNG ICOM IC-A110
Mua hàng

BỘ PHÁT LẶP BỘ ĐÀM ICOM IC-FR5000

Giá :

15,980,000 vnđ

BỘ PHÁT LẶP BỘ ĐÀM ICOM IC-FR5000
Mua hàng

BỘ PHÁT LẶP BỘ ĐÀM ICOM IC-FR6000

Giá :

15,980,000 vnđ

BỘ PHÁT LẶP BỘ ĐÀM ICOM IC-FR6000
Mua hàng

BỘ PHÁT LẶP BỘ ĐÀM ICOM IC-FR3000

Giá :

25,880,000 vnđ

BỘ PHÁT LẶP BỘ ĐÀM ICOM IC-FR3000
Mua hàng

PIN, BỘ SẠC, NGUỒN DÙNG CHO BỘ ĐÀM ICOM

Giá :

420,000 vnđ

PIN, BỘ SẠC, NGUỒN DÙNG CHO BỘ ĐÀM ICOM
Mua hàng

TAI NGHE DÙNG CHO BỘ ĐÀM ICOM

Giá :

360,000 vnđ

TAI NGHE DÙNG CHO BỘ ĐÀM ICOM
Mua hàng

ANTEN DÙNG CHO BỘ ĐÀM ICOM

Giá :

180,000 vnđ

ANTEN DÙNG CHO BỘ ĐÀM ICOM
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI ICOM IC-M24

Giá :

2,560,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI ICOM IC-M24
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI ICOM IC-M25

Giá :

3,050,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI ICOM IC-M25
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI ICOM IC-M36

Giá :

3,280,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI ICOM IC-M36
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI ICOM IC-M73

Giá :

4,080,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI ICOM IC-M73
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI ICOM IC-M88

Giá :

5,260,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI ICOM IC-M88
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI CHỐNG CHÁY NỔ ICOM IC-M88 FM

Giá :

6,650,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI CHỐNG CHÁY NỔ ICOM IC-M88 FM
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI ICOM IC-GM1600E

Giá :

7,480,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI ICOM IC-GM1600E
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-M200

Giá :

2,860,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-M200
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-M323

Giá :

3,680,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-M323
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-M324

Giá :

4,150,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM ICOM IC-M324
Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM THU PHÁT LƯU ĐỘNG HÀNG HẢI ICOM IC-M304

MÁY BỘ ĐÀM THU PHÁT LƯU ĐỘNG HÀNG HẢI ICOM IC-M304
Mua hàng

MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN HF ICOM IC-718

Giá :

11,960,000 vnđ

MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN HF ICOM IC-718
Mua hàng

MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN MF/HF ICOM IC-M710

Giá :

20,580,000 vnđ

MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN MF/HF ICOM IC-M710
Mua hàng

MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN MF/HF ICOM IC-M802

Giá :

21,880,000 vnđ

MÁY THU PHÁT VÔ TUYẾN MF/HF ICOM IC-M802
Mua hàng

PHỤ KIỆN PIN, BỘ SẠC, ANTEN, TỔ HỢP LOA-MICRO

Giá :

190,000 vnđ

PHỤ KIỆN PIN, BỘ SẠC, ANTEN, TỔ HỢP LOA-MICRO
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola MT 918

Giá :

950,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola MT 918
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola GP 728

Giá :

1,250,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola GP 728
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola GP328 PLUS

Giá :

1,350,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola GP328 PLUS
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola MagOne A8

Giá :

1,450,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola MagOne A8
Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola SMP-418

Giá :

1,480,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola SMP-418
Mua hàng