Báo cháy-Báo trộm PICOTECH

Báo động, báo cháy không dây và có dây PICOTECH PCA-959KS

Báo động, báo cháy không dây và có dây PICOTECH PCA-959KS

Mua hàng

Công tắc từ không dây PICOTECH PC-21AW

Giá :

260,000 vnđ

Công tắc từ không dây PICOTECH PC-21AW

Mua hàng

Báo trộm hồng ngoại độc lập PICOTECH PC-800A

Giá :

280,000 vnđ

Báo trộm hồng ngoại độc lập PICOTECH PC-800A

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại không dây PICOTECH PCA-320WP

Giá :

350,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại không dây PICOTECH PCA-320WP

Mua hàng

Báo rung không dây PICOTECH PC-971W

Giá :

375,000 vnđ

Báo rung không dây PICOTECH PC-971W

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại không dây PICOTECH PCA-321

Giá :

530,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại không dây PICOTECH PCA-321

Mua hàng

Module mở rộng 8 vùng PICOTECH PCA-302EM

Giá :

1,300,000 vnđ

Module mở rộng 8 vùng PICOTECH PCA-302EM

Mua hàng

Module 8 ngõ ra relay PICOTECH PCA-301RM

Giá :

1,300,000 vnđ

Module 8 ngõ ra relay PICOTECH PCA-301RM

Mua hàng

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8000GSM

Giá :

2,750,000 vnđ

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8000GSM

Mua hàng

Báo trộm không dây PICOTECH PCA-7000 WIFI/GSM

Giá :

3,050,000 vnđ

Báo trộm không dây PICOTECH PCA-7000 WIFI/GSM

Mua hàng

Báo động mạng PSTN 32 vùng PICOTECH PCA-959PSTN 2023

Giá :

3,288,000 vnđ

Báo động mạng PSTN 32 vùng PICOTECH PCA-959PSTN 2023

Mua hàng

Báo động thông minh mạng di động 4G 32 vùng PICOTECH PCA-8000GSM-4G

Giá :

4,038,000 vnđ

Báo động thông minh mạng di động 4G 32 vùng PICOTECH PCA-8000GSM-4G

Mua hàng

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8300GSM

Giá :

4,056,000 vnđ

Báo trộm thông minh GSM 32 vùng PICOTECH PCA-8300GSM

Mua hàng

Báo động đa mạng GSM/GPRS/LAN 32 vùng PICOTECH PCA-959LAN

Giá :

5,196,000 vnđ

Báo động đa mạng GSM/GPRS/LAN 32 vùng PICOTECH PCA-959LAN

Mua hàng

Bộ báo động đa mạng PICOTECH PCA-959GSM-4G

Giá :

5,316,000 vnđ

Bộ báo động đa mạng PICOTECH PCA-959GSM-4G

Mua hàng

Bộ báo trộm đa mạng GSM/GPRS/LAN 64 vùng PICOTECH PCA-959P

Giá :

8,640,000 vnđ

Bộ báo trộm đa mạng GSM/GPRS/LAN 64 vùng PICOTECH PCA-959P

Mua hàng

Báo động đa mạng LTE/PSTN/LAN 32 vùng PICOTECH PCA-959LAN+4G

Giá :

8,688,000 vnđ

Báo động đa mạng LTE/PSTN/LAN 32 vùng PICOTECH PCA-959LAN+4G

Mua hàng