Báo cháy YUN-YANG

Đầu dò nhiệt cố định YUNYANG YFD-01

Đầu dò nhiệt cố định YUNYANG YFD-01

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF3-0005L

Tủ trung tâm báo cháy 5 kênh YUNYANG YF3-0005L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF3-0020L

Tủ trung tâm báo cháy 20 kênh YUNYANG YF3-0020L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 24 kênh YUNYANG YF3-0024L

Tủ trung tâm báo cháy 24 kênh YUNYANG YF3-0024L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 55 kênh YUNYANG YF1-0055L

Tủ trung tâm báo cháy 55 kênh YUNYANG YF1-0055L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 65 kênh YUNYANG YF1-0065L

Tủ trung tâm báo cháy 65 kênh YUNYANG YF1-0065L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 70 kênh YUNYANG YF1-0070L

Tủ trung tâm báo cháy 70 kênh YUNYANG YF1-0070L

Mua hàng

Tủ trung tâm báo cháy 45 kênh YUNYANG YF1-0045L

Tủ trung tâm báo cháy 45 kênh YUNYANG YF1-0045L

Mua hàng

Module đầu dò giám sát điều khiển báo cháy YUNYANG YRR-02

Module đầu dò giám sát điều khiển báo cháy YUNYANG YRR-02

Mua hàng

Rate of Rise Heat Detector YUNYANG YRD-02

Giá :

78,000 vnđ

Rate of Rise Heat Detector YUNYANG YRD-02

Mua hàng

Đèn báo cháy YUNYANG YIL-01

Giá :

85,000 vnđ

Đèn báo cháy YUNYANG YIL-01

Mua hàng

Fixed Temperature Mechanical Fire Alarm Detector YUNYANG YDT-S01

Giá :

95,000 vnđ

Fixed Temperature Mechanical Fire Alarm Detector YUNYANG YDT-S01

Mua hàng

4 inch 3W Surface-Mount Speaker YUNYANG YSP-0403D

Giá :

156,000 vnđ

4 inch 3W Surface-Mount Speaker YUNYANG YSP-0403D

Mua hàng

4 inch 5W Wall-mount Speaker YUNYANG YSP-0405A

Giá :

156,000 vnđ

4 inch 5W Wall-mount Speaker YUNYANG YSP-0405A

Mua hàng

Photoelectric Smoke Detector YUNYANG YDS-SO1

Giá :

225,000 vnđ

Photoelectric Smoke Detector YUNYANG YDS-SO1

Mua hàng

Photoelectric Smoke Detector YUNYANG YDS-SO2

Giá :

225,000 vnđ

Photoelectric Smoke Detector YUNYANG YDS-SO2

Mua hàng

Fire Bell YUNYANG YFB-6

Giá :

234,000 vnđ

Fire Bell YUNYANG YFB-6

Mua hàng

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-02

Giá :

238,000 vnđ

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-02

Mua hàng

Nút ẩn khẩn tròn lắp chìm YUNYANG YFM-01

Giá :

240,000 vnđ

Nút ẩn khẩn tròn lắp chìm YUNYANG YFM-01

Mua hàng

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-22

Giá :

252,000 vnđ

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-22

Mua hàng

Chuông báo cháy 24VDC YUNYANG YFB-B6

Giá :

266,000 vnđ

Chuông báo cháy 24VDC YUNYANG YFB-B6

Mua hàng

Chuông báo cháy 12VDC YUNYANG YFB-B6

Giá :

280,000 vnđ

Chuông báo cháy 12VDC YUNYANG YFB-B6

Mua hàng

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-24

Giá :

308,000 vnđ

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-24

Mua hàng

Emergency Light 700mAH YUNYANG YLE-01E

Giá :

315,000 vnđ

Emergency Light 700mAH YUNYANG YLE-01E

Mua hàng

Stand Alone Photoelectric Smoke Detector YUNYANG YSD-H02

Giá :

325,000 vnđ

Stand Alone Photoelectric Smoke Detector YUNYANG YSD-H02

Mua hàng

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-30L

Giá :

350,000 vnđ

Đầu dò khói quang YUNYANG YSD-30L

Mua hàng

6.5-inch 6W Wall-mount Speaker YUNYANG YSP-616A

Giá :

350,000 vnđ

6.5-inch 6W Wall-mount Speaker YUNYANG YSP-616A

Mua hàng

Đầu báo khói nhiệt kết hợp YUNYANG YSH-01

Giá :

365,000 vnđ

Đầu báo khói nhiệt kết hợp YUNYANG YSH-01

Mua hàng

Module cách ly YUNYANG YRR-21

Giá :

405,000 vnđ

Module cách ly YUNYANG YRR-21

Mua hàng