Báo cháy-Báo trộm GSK

Cảm biến từ không dây GSK GSK-21CW (HY-20A)

Giá :

240,000 vnđ

Cảm biến từ không dây GSK GSK-21CW (HY-20A)

Mua hàng

Cảm biến từ không dây GSK GSK-21AW

Giá :

242,000 vnđ

Cảm biến từ không dây GSK GSK-21AW

Mua hàng

Remote điều khiển không dây GSK GSK-12B (HY-12A/12A)

Giá :

298,000 vnđ

Remote điều khiển không dây GSK GSK-12B (HY-12A/12A)

Mua hàng

Cảm biến báo vỡ kính, báo rung không dây GSK RV-978

Giá :

315,000 vnđ

Cảm biến báo vỡ kính, báo rung không dây GSK RV-978

Mua hàng

Công tắc khẩn không dây GSK GSK-11D

Giá :

320,000 vnđ

Công tắc khẩn không dây GSK GSK-11D

Mua hàng

Công tắc khẩn không dây GSK GSK-33A (33A)

Giá :

320,000 vnđ

Công tắc khẩn không dây GSK GSK-33A (33A)

Mua hàng

Công tắc cảm ứng GSK ST-09L

Giá :

360,000 vnđ

Công tắc cảm ứng GSK ST-09L

Mua hàng

Cảm biến từ không dây GSK GSK-21

Giá :

408,000 vnđ

Cảm biến từ không dây GSK GSK-21

Mua hàng

Remote điều khiển không dây GSK GSK-13B (13B)

Giá :

408,000 vnđ

Remote điều khiển không dây GSK GSK-13B (13B)

Mua hàng

Cảm biến hồng ngoại không dây GSK GSK-307DCT (320A)

Giá :

440,000 vnđ

Cảm biến hồng ngoại không dây GSK GSK-307DCT (320A)

Mua hàng

Cảm biến báo vỡ kính, báo rung không dây GSK RV-971W (HY-30)

Giá :

518,000 vnđ

Cảm biến báo vỡ kính, báo rung không dây GSK RV-971W (HY-30)

Mua hàng

Còi + Đèn chớp báo động có dây GSK HS-208

Giá :

550,000 vnđ

Còi + Đèn chớp báo động có dây GSK HS-208

Mua hàng

Công tắc khẩn không dây GSK GSK-36 (36)

Giá :

710,000 vnđ

Công tắc khẩn không dây GSK GSK-36 (36)

Mua hàng

Cảm biến hồng ngoại có dây GSK GSK-218T

Giá :

710,000 vnđ

Cảm biến hồng ngoại có dây GSK GSK-218T

Mua hàng

Đầu dò báo khói không dây GSK SS-168W2 (HY-620PHR)

Giá :

770,000 vnđ

Đầu dò báo khói không dây GSK SS-168W2 (HY-620PHR)

Mua hàng

Đầu dò báo khói không dây GSK SS-169W

Giá :

770,000 vnđ

Đầu dò báo khói không dây GSK SS-169W

Mua hàng

Đầu dò báo khói không dây GSK SS-168WE

Giá :

770,000 vnđ

Đầu dò báo khói không dây GSK SS-168WE

Mua hàng

Đầu Photo Beam 1 tia GSK ABT-20M

Giá :

770,000 vnđ

Đầu Photo Beam 1 tia GSK ABT-20M

Mua hàng

Đầu Photo Beam 1 tia GSK ABT-20

Giá :

792,000 vnđ

Đầu Photo Beam 1 tia GSK ABT-20

Mua hàng

Đầu dò báo nhiệt + báo khói không dây GSK SS-168WH (HY-620DHR)

Giá :

815,000 vnđ

Đầu dò báo nhiệt + báo khói không dây GSK SS-168WH (HY-620DHR)

Mua hàng

Cảm biến hồng ngoại không dây GSK GSK-321 (321)

Giá :

924,000 vnđ

Cảm biến hồng ngoại không dây GSK GSK-321 (321)

Mua hàng

Còi báo động không dây GSK GSK-70A (HY-6108W)

Giá :

1,012,000 vnđ

Còi báo động không dây GSK GSK-70A (HY-6108W)

Mua hàng

Còi báo động không dây GSK GSK-70A (KS-70A)

Giá :

1,070,000 vnđ

Còi báo động không dây GSK GSK-70A (KS-70A)

Mua hàng

Cảm biến hồng ngoại có dây GSK GSK-208T

Giá :

1,150,000 vnđ

Cảm biến hồng ngoại có dây GSK GSK-208T

Mua hàng

Đầu Photo Beam 2 tia GSK ABT-100

Giá :

1,210,000 vnđ

Đầu Photo Beam 2 tia GSK ABT-100

Mua hàng

Module LAN điều khiển trung tâm báo trộm GSK GSK-A8MDL (HY-308A)

Giá :

1,240,000 vnđ

Module LAN điều khiển trung tâm báo trộm GSK GSK-A8MDL (HY-308A)

Mua hàng

Ổ cắm thông minh không dây GSK GSK-A5S

Giá :

1,250,000 vnđ

Ổ cắm thông minh không dây GSK GSK-A5S

Mua hàng

Cảm biến báo rò rỉ khí Gas không dây GSK MT-338A (HY-710NR-AC)

Giá :

1,300,000 vnđ

Cảm biến báo rò rỉ khí Gas không dây GSK MT-338A (HY-710NR-AC)

Mua hàng