Đầu dò Photo Beam

ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI 2 TIA PHOTOBEAM SCS PB-120HD

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS PB-120HD

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS MPB-25HD

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS MPB-25HD

Mua hàng

Quadruple Beam Selectable Frequency Photoelectric HIKVISION DS-PI-Q250/FM

Quadruple Beam Selectable Frequency Photoelectric HIKVISION DS-PI-Q250/FM

Mua hàng

Quadruple Beam Selectable Frequency Photoelectric HIKVISION DS-PI-Q150/FM

Quadruple Beam Selectable Frequency Photoelectric HIKVISION DS-PI-Q150/FM

Mua hàng

Quadruple Beam Photoelectric Detector HIKVISION DS-PI-Q250

Quadruple Beam Photoelectric Detector HIKVISION DS-PI-Q250

Mua hàng

Quadruple Beam Photoelectric Detector HIKVISION DS-PI-Q150

Quadruple Beam Photoelectric Detector HIKVISION DS-PI-Q150

Mua hàng

Quadruple Beam Photoelectric Detector HIKVISION DS-PI-Q100

Quadruple Beam Photoelectric Detector HIKVISION DS-PI-Q100

Mua hàng

ĐẦU DÒ BÁO TRỘM HỒNG NGOẠI 2 TIA PHOTOBEAM HT-M02

Giá :

690,000 vnđ

Đầu dò báo trộm hồng ngoại 2 tia PHOTOBEAM HT-M02

Mua hàng

Đầu photo beam nhôm 2 tia Safe&Save SS-210BD

Giá :

1,060,000 vnđ

Đầu photo beam nhôm 2 tia Safe&Save SS-210BD

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS MPB-15HD

Giá :

1,170,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS MPB-15HD

Mua hàng

ĐẦU DÒ BÁO TRỘM HỒNG NGOẠI 2 TIA PHOTOBEAM ABT-150

Giá :

1,260,000 vnđ

Đầu dò báo trộm hồng ngoại 2 tia photobeam ABT-150

Mua hàng

Đầu photo beam nhôm 2 tia Safe&Save SS-230BD

Giá :

1,280,000 vnđ

Đầu photo beam nhôm 2 tia Safe&Save SS-230BD

Mua hàng

ĐẦU DÒ BÁO TRỘM HỒNG NGOẠI 4 TIA PHOTOBEAM HT-M04

Giá :

1,300,000 vnđ

Đầu dò báo trộm hồng ngoại 4 tia photobeam HT-M04

Mua hàng

Đầu dò báo trộm hồng ngoại 4 tia PhotoBeam ABD-480

Giá :

1,300,000 vnđ

Đầu dò báo trộm hồng ngoại 4 tia PhotoBeam ABD-480

Mua hàng

Đầu photo beam nhôm 3 tia Safe&Save SS-310BD

Giá :

1,340,000 vnđ

Đầu photo beam nhôm 3 tia Safe&Save SS-310BD

Mua hàng

ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI 2 TIA PHOTOBEAM SCS PB-15HD

Giá :

1,380,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS PB-15HD

Mua hàng

Đầu photo beam nhôm 3 tia Safe&Save SS-330BD

Giá :

1,480,000 vnđ

Đầu photo beam nhôm 3 tia Safe&Save SS-330BD

Mua hàng

Đầu photo beam nhôm 4 tia Safe&Save SS-410BD

Giá :

1,680,000 vnđ

Đầu photo beam nhôm 4 tia Safe&Save SS-410BD

Mua hàng

Đầu photo beam nhôm 4 tia Safe&Save SS-430BD

Giá :

1,890,000 vnđ

Đầu photo beam nhôm 4 tia Safe&Save SS-430BD

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS PB-30HD

Giá :

2,015,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS PB-30HD

Mua hàng

ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI 2 TIA PHOTOBEAM SCS PB-60HD

Giá :

2,060,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS PB-60HD

Mua hàng

Đầu photo beam nhôm 4 tia Safe&Save SS-460BD

Giá :

2,090,000 vnđ

Đầu photo beam nhôm 4 tia Safe&Save SS-460BD

Mua hàng

ĐẦU DÒ BÁO TRỘM 3 TIA PHOTOBEAM ABT-250

Giá :

2,176,000 vnđ

Đầu dò báo trộm 3 tia photobeam ABT-250

Mua hàng

Đầu photo beam nhôm 6 tia Safe&Save SS-630BD

Giá :

2,560,000 vnđ

Đầu photo beam nhôm 6 tia Safe&Save SS-630BD

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS PB-80HD

Giá :

2,847,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại 2 tia photobeam SCS PB-80HD

Mua hàng

ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI 4 TIA PHOTOBEAM SCS QUAD-100CS

Giá :

4,890,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại 4 tia photobeam SCS QUAD-100CS

Mua hàng

Đầu dò hồng ngoại 4 tia Photobeam SCS QUAD-50CS

Giá :

5,525,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại 4 tia Photobeam SCS QUAD-50CS

Mua hàng

ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI 4 TIA PHOTOBEAM SCS QUAD-150CS

Giá :

5,890,000 vnđ

Đầu dò hồng ngoại 4 tia photobeam SCS QUAD-150CS

Mua hàng