Báo cháy HOCHIKI

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop HOCHIKI FN-8127

Giá :

129,948,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 loop HOCHIKI FN-8127

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop HOCHIKI FN-6127

Giá :

114,170,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loop HOCHIKI FN-6127

Mua hàng

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS9-16

Giá :

95,648,000 vnđ

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS9-16

Mua hàng

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS5-8

Giá :

84,770,000 vnđ

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS5-8

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 40 kênh HOCHIKI RPQ-ABW40 (JE)

Giá :

79,184,000 vnđ

Trung tâm báo cháy 40 kênh HOCHIKI RPQ-ABW40 (JE)

Mua hàng

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS1-4

Giá :

64,356,600 vnđ

Phần mềm đồ họa HOCHIKI GUS1-4

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 30 kênh HOCHIKI RPQ-ABW30 (JE)

Giá :

63,856,800 vnđ

Trung tâm báo cháy 30 kênh HOCHIKI RPQ-ABW30 (JE)

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (64 ZONE)

Giá :

50,650,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (64 ZONE)

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (56 ZONE)

Giá :

47,650,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (56 ZONE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HOCHIKI FN-4127N

Giá :

47,335,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HOCHIKI FN-4127N

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (48 ZONE)

Giá :

44,450,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (48 ZONE)

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (40 ZONE)

Giá :

41,390,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (40 ZONE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy 20 kênh HOCHIKI RPV-AAW20 (JE)

Giá :

39,307,800 vnđ

Trung tâm báo cháy 20 kênh HOCHIKI RPV-AAW20 (JE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HOCHIKI FN-4127

Giá :

39,121,600 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop HOCHIKI FN-4127

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop HOCHIKI FN-2127N

Giá :

38,269,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop HOCHIKI FN-2127N

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (32 ZONE)

Giá :

37,890,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (32 ZONE)

Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI PCD-1

Giá :

36,789,200 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI PCD-1

Mua hàng

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPP-ABW15

Giá :

34,190,000 vnđ

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPP-ABW15

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop HOCHIKI FN-2127

Giá :

30,115,500 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop HOCHIKI FN-2127

Mua hàng

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (24 ZONE)

Giá :

25,489,800 vnđ

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (24 ZONE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ HOCHIKI FNP-1127-E

Giá :

23,451,500 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ HOCHIKI FNP-1127-E

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (24 ZONE)

Giá :

22,560,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (24 ZONE)

Mua hàng

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (16 ZONE)

Giá :

21,824,600 vnđ

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (16 ZONE)

Mua hàng

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPS-AAW10

Giá :

20,360,000 vnđ

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPS-AAW10

Mua hàng

Trung tâm báo cháy địa chỉ HOCHIKI FNP-1127-R

Giá :

20,237,000 vnđ

Trung tâm báo cháy địa chỉ HOCHIKI FNP-1127-R

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (16 ZONE)

Giá :

19,390,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (16 ZONE)

Mua hàng

Hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-N-R

Giá :

18,992,500 vnđ

Hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-N-R

Mua hàng

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (8 ZONE)

Giá :

18,669,000 vnđ

Trung tâm báo cháy HOCHIKI HCP-1008EDS (8 ZONE)

Mua hàng

Hiển thị phụ 40 kênh HOCHIKI PEX-40H

Giá :

18,600,400 vnđ

Hiển thị phụ 40 kênh HOCHIKI PEX-40H

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (72)

Giá :

16,444,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (72)

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (8 ZONE)

Giá :

16,290,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCP-1008E (8 ZONE)

Mua hàng

Hiển thị phụ 30 kênh HOCHIKI PEX-30H

Giá :

16,052,400 vnđ

Hiển thị phụ 30 kênh HOCHIKI PEX-30H

Mua hàng

Trung tâm điều khiển xả khí HOCHIKI HCVR-3-R

Giá :

13,360,000 vnđ

Trung tâm điều khiển xả khí HOCHIKI HCVR-3-R

Mua hàng

Hiển thị phụ 20 kênh HOCHIKI PEX-20H

Giá :

13,035,000 vnđ

Hiển thị phụ 20 kênh HOCHIKI PEX-20H

Mua hàng

Chuông báo cháy chống nổ HOCHIKI EMB-6

Giá :

13,006,000 vnđ

Chuông báo cháy chống nổ HOCHIKI EMB-6

Mua hàng

Thiết bị cách ly HOCHIKI MTL 5561

Giá :

11,780,000 vnđ

Thiết bị cách ly HOCHIKI MTL 5561

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 10A HOCHIKI FN-1024X-R

Giá :

11,456,200 vnđ

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 10A HOCHIKI FN-1024X-R

Mua hàng

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPP-EDW05B

Giá :

10,960,000 vnđ

Bộ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI RPP-EDW05B

Mua hàng

Đầu báo khói BEAM HOCHIKI SPC-24

Giá :

10,460,000 vnđ

Đầu báo khói BEAM HOCHIKI SPC-24

Mua hàng

Hiển thị phụ 10 kênh HOCHIKI PEX-10H

Giá :

9,976,500 vnđ

Hiển thị phụ 10 kênh HOCHIKI PEX-10H

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (32)

Giá :

9,680,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (32)

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-8

Giá :

9,580,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-8

Mua hàng

Card mở rộng HOCHIKI FN-4127-SLC

Giá :

9,182,600 vnđ

Card mở rộng HOCHIKI FN-4127-SLC

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 100°C HOCHIKI FFH-2E100

Giá :

9,094,400 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 100°C HOCHIKI FFH-2E100

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 120°C HOCHIKI FFH-2E120

Giá :

9,094,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 120°C HOCHIKI FFH-2E120

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 150°C HOCHIKI FFH-2E150

Giá :

9,094,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 150°C HOCHIKI FFH-2E150

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 6A HOCHIKI FN-600X-R

Giá :

9,055,200 vnđ

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 6A HOCHIKI FN-600X-R

Mua hàng

Hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-S-R

Giá :

8,849,400 vnđ

Hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-S-R

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-4

Giá :

8,600,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-4

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 60°C HOCHIKI FFH-2E060

Giá :

7,879,200 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 60°C HOCHIKI FFH-2E060

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 70°C HOCHIKI FFH-2E070

Giá :

7,879,200 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 70°C HOCHIKI FFH-2E070

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 90°C HOCHIKI FFH-2E090

Giá :

7,879,200 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 90°C HOCHIKI FFH-2E090

Mua hàng

Card nối mạng cho tủ FireNet và Fire Plus HOCHIKI FN-4127-NIC

Giá :

7,791,000 vnđ

Card nối mạng cho tủ FireNet và Fire Plus HOCHIKI FN-4127-NIC

Mua hàng

Hiển thị phụ 5 kênh HOCHIKI PEX-05H

Giá :

7,693,000 vnđ

Hiển thị phụ 5 kênh HOCHIKI PEX-05H

Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI HPS-SA-EX/WP

Giá :

7,670,000 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI HPS-SA-EX/WP

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-8

Giá :

7,480,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-8

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCA-2

Giá :

7,460,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCA-2

Mua hàng

Đèn chỉ thị chống nổ HOCHIKI TPLD-R

Giá :

6,576,000 vnđ

Đèn chỉ thị chống nổ HOCHIKI TPLD-R

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-4

Giá :

6,464,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-4

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 4A HOCHIKI FN-400X-R

Giá :

6,272,000 vnđ

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 4A HOCHIKI FN-400X-R

Mua hàng

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DCD-1E-IS

Giá :

6,180,000 vnđ

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DCD-1E-IS

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-2

Giá :

5,960,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-2

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV8-RA

Giá :

5,560,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV8-RA

Mua hàng

Bo mạch 16 ngõ vào/ra HOCHIKI FN-4127-IO

Giá :

5,468,400 vnđ

Bo mạch 16 ngõ vào/ra HOCHIKI FN-4127-IO

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 2.5A HOCHIKI FN-300X-R

Giá :

5,380,200 vnđ

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 2.5A HOCHIKI FN-300X-R

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV4-RA

Giá :

5,180,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV4-RA

Mua hàng

Đầu báo lửa tử ngoại HOCHIKI HF-24

Giá :

4,880,000 vnđ

Đầu báo lửa tử ngoại HOCHIKI HF-24

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV2-RA

Giá :

4,660,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV2-RA

Mua hàng

Thiết bị cách ly HOCHIKI MTL 7787+

Giá :

4,090,000 vnđ

Thiết bị cách ly HOCHIKI MTL 7787+

Mua hàng

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI CCP-W-IS

Giá :

3,900,000 vnđ

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI CCP-W-IS

Mua hàng

Chuông báo cháy chịu nước HOCHIKI FBB-150JW

Giá :

3,508,400 vnđ

Chuông báo cháy chịu nước HOCHIKI FBB-150JW

Mua hàng

Board 8 ngõ ra Relay cho tủ trung tâm HOCHIKI HRM-1008

Giá :

3,439,800 vnđ

Board 8 ngõ ra Relay cho tủ trung tâm HOCHIKI HRM-1008

Mua hàng

Board mở rộng 8 zone cho tủ trung tâm HOCHIKI HDM-1008

Giá :

3,439,800 vnđ

Board mở rộng 8 zone cho tủ trung tâm HOCHIKI HDM-1008

Mua hàng

Đầu báo khói quang học HOCHIKI DH-98HVP

Giá :

3,292,800 vnđ

Đầu báo khói quang học HOCHIKI DH-98HVP

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-1RW (JE)

Giá :

3,253,600 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-1RW (JE)

Mua hàng

Thiết bị cài đặt địa chỉ cho đầu báo, module HOCHIKI TCH-B200

Giá :

3,204,600 vnđ

Thiết bị cài đặt địa chỉ cho đầu báo, module HOCHIKI TCH-B200

Mua hàng

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI CCP-W

Giá :

3,150,000 vnđ

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI CCP-W

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCA-RA

Giá :

2,980,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCA-RA

Mua hàng

Đầu báo khói quang HOCHIKI DH-99A

Giá :

2,606,800 vnđ

Đầu báo khói quang HOCHIKI DH-99A

Mua hàng

Đầu báo khói cho môi trường nguy hiểm HOCHIKI SLR-E-IS

Giá :

2,380,000 vnđ

Đầu báo khói cho môi trường nguy hiểm HOCHIKI SLR-E-IS

 

Mua hàng

Nút hủy xả khí bằng tay HOCHIKI HCVR-AS-R

Giá :

2,080,000 vnđ

Nút hủy xả khí bằng tay HOCHIKI HCVR-AS-R

Mua hàng

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI WHEC24-75WR

Giá :

2,009,000 vnđ

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI WHEC24-75WR

Mua hàng

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI WHES24-75WR

Giá :

1,891,500 vnđ

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI WHES24-75WR

Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nước HOCHIKI HPS-SAH-WP

Giá :

1,885,000 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nước HOCHIKI HPS-SAH-WP

Mua hàng

Đầu báo khói nhiệt cố định HOCHIKI ACC-V

Giá :

1,636,600 vnđ

Đầu báo khói nhiệt cố định HOCHIKI ACC-V

Mua hàng

Module điều khiển ngõ ra HOCHIKI DCP-SOM-A

Giá :

1,489,600 vnđ

Module điều khiển ngõ ra HOCHIKI DCP-SOM-A

Mua hàng

Module giám sát 2 ngõ vào HOCHIKI DCP-DIMM

Giá :

1,421,000 vnđ

Module giám sát 2 ngõ vào HOCHIKI DCP-DIMM

Mua hàng

Module điều khiển 2 ngõ ra Rơ-le HOCHIKI DCP-R2ML

Giá :

1,391,600 vnđ

Module điều khiển 2 ngõ ra Rơ-le HOCHIKI DCP-R2ML

Mua hàng

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HEC3-24WR

Giá :

1,360,000 vnđ

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HEC3-24WR

Mua hàng

Nút kéo khẩn cấp HOCHIKI DCP-AMS-LP

Giá :

1,323,000 vnđ

Nút kéo khẩn cấp HOCHIKI DCP-AMS-LP

Mua hàng

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Giá :

1,240,000 vnđ

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Mua hàng

Module giám sát ngõ vào HOCHIKI DCP-CZM

Giá :

1,234,800 vnđ

Module giám sát ngõ vào HOCHIKI DCP-CZM

Mua hàng

Nút kéo khẩn cấp HOCHIKI DCP-AMS

Giá :

1,176,000 vnđ

Nút kéo khẩn cấp HOCHIKI DCP-AMS

Mua hàng

Đầu báo khói HOCHIKI SLR-E3NM

Giá :

1,160,000 vnđ

Đầu báo khói HOCHIKI SLR-E3NM

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI ATJ-EA

Giá :

1,068,200 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI ATJ-EA

Mua hàng

Đầu báo khói nhiệt và quang HOCHIKI SLR-835BH-4

Giá :

990,000 vnđ

Đầu báo khói nhiệt và quang HOCHIKI SLR-835BH-4

Mua hàng

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-AE3M

Giá :

980,000 vnđ

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-AE3M

Mua hàng

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-CE3M

Giá :

980,000 vnđ

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-CE3M

Mua hàng

Đầu báo khói quang địa chỉ HOCHIKI ALN-V (USA)

Giá :

960,400 vnđ

Đầu báo khói quang địa chỉ HOCHIKI ALN-V (USA)

Mua hàng

Hộp ngoài trời HOCHIKI HGOE-R

Giá :

960,000 vnđ

Hộp ngoài trời HOCHIKI HGOE-R

Mua hàng