Báo cháy HOCHIKI

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-8

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-8

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-4

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-4

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-8

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-8

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (64)

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (64)

Mua hàng

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLV-24N

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLV-24N

Mua hàng

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Mua hàng

Module điều khiển ngõ ra HOCHIKI DCP-SOM-A

Module điều khiển ngõ ra HOCHIKI DCP-SOM-A

Mua hàng

Module điều khiển 2 ngõ ra Rơ-le HOCHIKI DCP-R2ML

Module điều khiển 2 ngõ ra Rơ-le HOCHIKI DCP-R2ML

Mua hàng

Trung tâm địa chỉ 2 Loop 254 địa chỉ HOCHIKI LATITUDE LA302H1-10

Trung tâm địa chỉ 2 Loop 254 địa chỉ HOCHIKI LATITUDE LA302H1-10

Mua hàng

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS4-220M

Giá :

160,000 vnđ

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS4-220M

Mua hàng

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS6-220M

Giá :

180,000 vnđ

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS6-220M

Mua hàng

Đèn chỉ thị khu vực HOCHIKI TL-14D

Giá :

205,800 vnđ

Đèn chỉ thị khu vực HOCHIKI TL-14D

Mua hàng

Đế đầu báo cháy HOCHIKI YBN-R/4IS

Giá :

220,000 vnđ

Đế đầu báo cháy HOCHIKI YBN-R/4IS

Mua hàng

Đế đầu báo HOCHIKI YBN-R/6M

Giá :

220,000 vnđ

Đế đầu báo HOCHIKI YBN-R/6M

Mua hàng

Đèn chỉ thị khu vực chịu nước HOCHIKI TL-14DW

Giá :

265,000 vnđ

Đèn chỉ thị khu vực chịu nước HOCHIKI TL-14DW

Mua hàng

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DSC-EA

Giá :

270,000 vnđ

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DSC-EA

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-190

Giá :

320,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-190

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-135

Giá :

320,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-135

Mua hàng

Chai tạo khói 150ml Smoke Sabre

Giá :

333,300 vnđ

Chai tạo khói 150ml Smoke Sabre

Mua hàng

Đế đầu báo HOCHIKI HPS-BB

Giá :

340,000 vnđ

Đế đầu báo HOCHIKI HPS-BB

Mua hàng

Đế đầu báo HOCHIKI HPS-DBB

Giá :

390,000 vnđ

Đế đầu báo HOCHIKI HPS-DBB

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E

Giá :

410,000 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI RP-RS1 01

Giá :

480,000 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI RP-RS1 01

Mua hàng

Chuông báo cháy HOCHIKI FBB-150K

Giá :

490,000 vnđ

Chuông báo cháy HOCHIKI FBB-150K

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI HPS-SAH

Giá :

520,000 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI HPS-SAH

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-2 (JE)

Giá :

529,200 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-2 (JE)

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng HOCHIKI DCD-135

Giá :

539,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng HOCHIKI DCD-135

Mua hàng

Đầu báo khói quang kèm đế HOCHIKI SOC-24VN

Giá :

548,800 vnđ

Đầu báo khói quang kèm đế HOCHIKI SOC-24VN

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng HOCHIKI DCD-190

Giá :

558,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng HOCHIKI DCD-190

Mua hàng

Nút kích hoạt xả khí bằng tay HOCHIKI HPS-DAK-SR

Giá :

580,000 vnđ

Nút kích hoạt xả khí bằng tay HOCHIKI HPS-DAK-SR

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-1 (JE)

Giá :

597,800 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-1 (JE)

Mua hàng

Còi báo cháy 100dB HOCHIKI HEH24-WR

Giá :

637,000 vnđ

Còi báo cháy 100dB HOCHIKI HEH24-WR

Mua hàng

Chuông báo cháy HOCHIKI FBB-150I

Giá :

660,000 vnđ

Chuông báo cháy HOCHIKI FBB-150I

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E-IS

Giá :

660,000 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E-IS

Mua hàng

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI HPS-CP

Giá :

660,000 vnđ

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI HPS-CP

Mua hàng