Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (64)

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HRA-1000 (64)

Mua hàng

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLV-24N

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLV-24N

Mua hàng

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Mua hàng

Trung tâm địa chỉ 2 Loop 254 địa chỉ HOCHIKI LATITUDE LA302H1-10

Trung tâm địa chỉ 2 Loop 254 địa chỉ HOCHIKI LATITUDE LA302H1-10

Mua hàng

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS4-220M

Giá :

160,000 vnđ

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS4-220M

Mua hàng

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS6-220M

Giá :

180,000 vnđ

Đế đầu báo khói HOCHIKI NS6-220M

Mua hàng

Đèn chỉ thị khu vực HOCHIKI TL-14D

Giá :

205,800 vnđ

Đèn chỉ thị khu vực HOCHIKI TL-14D

Mua hàng

Đế đầu báo cháy HOCHIKI YBN-R/4IS

Giá :

220,000 vnđ

Đế đầu báo cháy HOCHIKI YBN-R/4IS

Mua hàng

Đế đầu báo HOCHIKI YBN-R/6M

Giá :

220,000 vnđ

Đế đầu báo HOCHIKI YBN-R/6M

Mua hàng

Đèn chỉ thị khu vực chịu nước HOCHIKI TL-14DW

Giá :

265,000 vnđ

Đèn chỉ thị khu vực chịu nước HOCHIKI TL-14DW

Mua hàng

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DSC-EA

Giá :

270,000 vnđ

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DSC-EA

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-190

Giá :

320,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-190

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-135

Giá :

320,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-135

Mua hàng

Chai tạo khói 150ml Smoke Sabre

Giá :

333,300 vnđ

Chai tạo khói 150ml Smoke Sabre

Mua hàng

Đế đầu báo HOCHIKI HPS-BB

Giá :

340,000 vnđ

Đế đầu báo HOCHIKI HPS-BB

Mua hàng

Đế đầu báo HOCHIKI HPS-DBB

Giá :

390,000 vnđ

Đế đầu báo HOCHIKI HPS-DBB

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E

Giá :

410,000 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI RP-RS1 01

Giá :

480,000 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI RP-RS1 01

Mua hàng

Chuông báo cháy HOCHIKI FBB-150K

Giá :

490,000 vnđ

Chuông báo cháy HOCHIKI FBB-150K

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI HPS-SAH

Giá :

520,000 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI HPS-SAH

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-2 (JE)

Giá :

529,200 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-2 (JE)

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng HOCHIKI DCD-135

Giá :

539,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng HOCHIKI DCD-135

Mua hàng

Đầu báo khói quang kèm đế HOCHIKI SOC-24VN

Giá :

548,800 vnđ

Đầu báo khói quang kèm đế HOCHIKI SOC-24VN

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng HOCHIKI DCD-190

Giá :

558,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định/gia tăng HOCHIKI DCD-190

Mua hàng

Nút kích hoạt xả khí bằng tay HOCHIKI HPS-DAK-SR

Giá :

580,000 vnđ

Nút kích hoạt xả khí bằng tay HOCHIKI HPS-DAK-SR

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-1 (JE)

Giá :

597,800 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-1 (JE)

Mua hàng

Còi báo cháy 100dB HOCHIKI HEH24-WR

Giá :

637,000 vnđ

Còi báo cháy 100dB HOCHIKI HEH24-WR

Mua hàng

Chuông báo cháy HOCHIKI FBB-150I

Giá :

660,000 vnđ

Chuông báo cháy HOCHIKI FBB-150I

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E-IS

Giá :

660,000 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI CCP-E-IS

Mua hàng

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI HPS-CP

Giá :

660,000 vnđ

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI HPS-CP

Mua hàng

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLR-24VN

Giá :

680,000 vnđ

Đầu báo khói quang không đế HOCHIKI SLR-24VN

Mua hàng

Chuông báo động HOCHIKI

Giá :

680,000 vnđ

Chuông báo động HOCHIKI

Mua hàng

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLV-E

Giá :

686,000 vnđ

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLV-E

Mua hàng

Module giám sát ngõ vào HOCHIKI DCP-FRCME-M

Giá :

725,800 vnđ

Module giám sát ngõ vào HOCHIKI DCP-FRCME-M

Mua hàng

Đầu báo khói pin HOCHIKI SS-2LL-10HCB

Giá :

740,000 vnđ

Đầu báo khói pin HOCHIKI SS-2LL-10HCB

Mua hàng

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLR-835B-2

Giá :

860,000 vnđ

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLR-835B-2

Mua hàng

Đầu báo khói dùng trong môi trường biển HOCHIKI SLV-24M

Giá :

860,000 vnđ

Đầu báo khói dùng trong môi trường biển HOCHIKI SLV-24M

Mua hàng

Module cách ly HOCHIKI DCP-SCI

Giá :

940,800 vnđ

Module cách ly HOCHIKI DCP-SCI

Mua hàng

Đầu báo khói quang địa chỉ HOCHIKI ALN-V (China)

Giá :

940,800 vnđ

Đầu báo khói quang địa chỉ HOCHIKI ALN-V (China)

Mua hàng

Hộp ngoài trời HOCHIKI HGOE-R

Giá :

960,000 vnđ

Hộp ngoài trời HOCHIKI HGOE-R

Mua hàng

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLR-835B-4

Giá :

960,000 vnđ

Đầu báo khói quang HOCHIKI SLR-835B-4

Mua hàng

Đầu báo khói nhiệt và quang HOCHIKI SLR-24H

Giá :

960,000 vnđ

Đầu báo khói nhiệt và quang HOCHIKI SLR-24H

Mua hàng

Đầu báo khói quang địa chỉ HOCHIKI ALN-V (USA)

Giá :

960,400 vnđ

Đầu báo khói quang địa chỉ HOCHIKI ALN-V (USA)

Mua hàng

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-AE3M

Giá :

980,000 vnđ

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-AE3M

Mua hàng

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-CE3M

Giá :

980,000 vnđ

Đầu báo nhiệt HOCHIKI DCD-CE3M

Mua hàng

Đầu báo khói nhiệt và quang HOCHIKI SLR-835BH-4

Giá :

990,000 vnđ

Đầu báo khói nhiệt và quang HOCHIKI SLR-835BH-4

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI ATJ-EA

Giá :

1,068,200 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI ATJ-EA

Mua hàng

Đầu báo khói HOCHIKI SLR-E3NM

Giá :

1,160,000 vnđ

Đầu báo khói HOCHIKI SLR-E3NM

Mua hàng

Nút kéo khẩn cấp HOCHIKI DCP-AMS

Giá :

1,176,000 vnđ

Nút kéo khẩn cấp HOCHIKI DCP-AMS

Mua hàng

Module giám sát ngõ vào HOCHIKI DCP-CZM

Giá :

1,234,800 vnđ

Module giám sát ngõ vào HOCHIKI DCP-CZM

Mua hàng

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Giá :

1,240,000 vnđ

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI HES3-24WR

Mua hàng

Nút kéo khẩn cấp HOCHIKI DCP-AMS-LP

Giá :

1,323,000 vnđ

Nút kéo khẩn cấp HOCHIKI DCP-AMS-LP

Mua hàng

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HEC3-24WR

Giá :

1,360,000 vnđ

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI HEC3-24WR

Mua hàng

Module điều khiển 2 ngõ ra Rơ-le HOCHIKI DCP-R2ML

Giá :

1,391,600 vnđ

Module điều khiển 2 ngõ ra Rơ-le HOCHIKI DCP-R2ML

Mua hàng

Module giám sát 2 ngõ vào HOCHIKI DCP-DIMM

Giá :

1,421,000 vnđ

Module giám sát 2 ngõ vào HOCHIKI DCP-DIMM

Mua hàng

Module điều khiển ngõ ra HOCHIKI DCP-SOM-A

Giá :

1,489,600 vnđ

Module điều khiển ngõ ra HOCHIKI DCP-SOM-A

Mua hàng

Đầu báo khói nhiệt cố định HOCHIKI ACC-V

Giá :

1,636,600 vnđ

Đầu báo khói nhiệt cố định HOCHIKI ACC-V

Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nước HOCHIKI HPS-SAH-WP

Giá :

1,885,000 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nước HOCHIKI HPS-SAH-WP

Mua hàng

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI WHES24-75WR

Giá :

1,891,500 vnđ

Đèn chớp báo cháy HOCHIKI WHES24-75WR

Mua hàng

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI WHEC24-75WR

Giá :

2,009,000 vnđ

Còi đèn chớp báo cháy HOCHIKI WHEC24-75WR

Mua hàng

Nút hủy xả khí bằng tay HOCHIKI HCVR-AS-R

Giá :

2,080,000 vnđ

Nút hủy xả khí bằng tay HOCHIKI HCVR-AS-R

Mua hàng

Đầu báo khói cho môi trường nguy hiểm HOCHIKI SLR-E-IS

Giá :

2,380,000 vnđ

Đầu báo khói cho môi trường nguy hiểm HOCHIKI SLR-E-IS

 

Mua hàng

Đầu báo khói quang HOCHIKI DH-99A

Giá :

2,606,800 vnđ

Đầu báo khói quang HOCHIKI DH-99A

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCA-RA

Giá :

2,980,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCA-RA

Mua hàng

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI CCP-W

Giá :

3,150,000 vnđ

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI CCP-W

Mua hàng

Thiết bị cài đặt địa chỉ cho đầu báo, module HOCHIKI TCH-B200

Giá :

3,204,600 vnđ

Thiết bị cài đặt địa chỉ cho đầu báo, module HOCHIKI TCH-B200

Mua hàng

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-1RW (JE)

Giá :

3,253,600 vnđ

Nút nhấn khẩn HOCHIKI PPE-1RW (JE)

Mua hàng

Đầu báo khói quang học HOCHIKI DH-98HVP

Giá :

3,292,800 vnđ

Đầu báo khói quang học HOCHIKI DH-98HVP

Mua hàng

Board 8 ngõ ra Relay cho tủ trung tâm HOCHIKI HRM-1008

Giá :

3,439,800 vnđ

Board 8 ngõ ra Relay cho tủ trung tâm HOCHIKI HRM-1008

Mua hàng

Board mở rộng 8 zone cho tủ trung tâm HOCHIKI HDM-1008

Giá :

3,439,800 vnđ

Board mở rộng 8 zone cho tủ trung tâm HOCHIKI HDM-1008

Mua hàng

Chuông báo cháy chịu nước HOCHIKI FBB-150JW

Giá :

3,508,400 vnđ

Chuông báo cháy chịu nước HOCHIKI FBB-150JW

Mua hàng

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI CCP-W-IS

Giá :

3,900,000 vnđ

Nút nhấn khẩn cấp HOCHIKI CCP-W-IS

Mua hàng

Thiết bị cách ly HOCHIKI MTL 7787+

Giá :

4,090,000 vnđ

Thiết bị cách ly HOCHIKI MTL 7787+

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV2-RA

Giá :

4,660,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV2-RA

Mua hàng

Đầu báo lửa tử ngoại HOCHIKI HF-24

Giá :

4,880,000 vnđ

Đầu báo lửa tử ngoại HOCHIKI HF-24

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV4-RA

Giá :

5,180,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV4-RA

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 2.5A HOCHIKI FN-300X-R

Giá :

5,380,200 vnđ

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 2.5A HOCHIKI FN-300X-R

Mua hàng

Bo mạch 16 ngõ vào/ra HOCHIKI FN-4127-IO

Giá :

5,468,400 vnđ

Bo mạch 16 ngõ vào/ra HOCHIKI FN-4127-IO

Mua hàng

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV8-RA

Giá :

5,560,000 vnđ

Bộ hiển thị phụ báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV8-RA

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-2

Giá :

5,960,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-2

Mua hàng

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DCD-1E-IS

Giá :

6,180,000 vnđ

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DCD-1E-IS

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 4A HOCHIKI FN-400X-R

Giá :

6,272,000 vnđ

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 4A HOCHIKI FN-400X-R

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-4

Giá :

6,464,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-4

Mua hàng

Đèn chỉ thị chống nổ HOCHIKI TPLD-R

Giá :

6,576,000 vnđ

Đèn chỉ thị chống nổ HOCHIKI TPLD-R

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCA-2

Giá :

7,460,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCA-2

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-8

Giá :

7,480,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy trung tâm HOCHIKI HCV-8

Mua hàng

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI HPS-SA-EX/WP

Giá :

7,670,000 vnđ

Nút nhấn khẩn chống nổ HOCHIKI HPS-SA-EX/WP

Mua hàng

Hiển thị phụ 5 kênh HOCHIKI PEX-05H

Giá :

7,693,000 vnđ

Hiển thị phụ 5 kênh HOCHIKI PEX-05H

Mua hàng

Card nối mạng cho tủ FireNet và Fire Plus HOCHIKI FN-4127-NIC

Giá :

7,791,000 vnđ

Card nối mạng cho tủ FireNet và Fire Plus HOCHIKI FN-4127-NIC

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 60°C HOCHIKI FFH-2E060

Giá :

7,879,200 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 60°C HOCHIKI FFH-2E060

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 70°C HOCHIKI FFH-2E070

Giá :

7,879,200 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 70°C HOCHIKI FFH-2E070

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 90°C HOCHIKI FFH-2E090

Giá :

7,879,200 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 90°C HOCHIKI FFH-2E090

Mua hàng

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-4

Giá :

8,600,000 vnđ

Tủ điều khiển báo cháy và xả khí trung tâm HOCHIKI HCA-4

Mua hàng

Hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-S-R

Giá :

8,849,400 vnđ

Hiển thị phụ HOCHIKI FN-LCD-S-R

Mua hàng

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 6A HOCHIKI FN-600X-R

Giá :

9,055,200 vnđ

Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 6A HOCHIKI FN-600X-R

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 120°C HOCHIKI FFH-2E120

Giá :

9,094,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 120°C HOCHIKI FFH-2E120

Mua hàng

Đầu báo nhiệt cố định 150°C HOCHIKI FFH-2E150

Giá :

9,094,000 vnđ

Đầu báo nhiệt cố định 150°C HOCHIKI FFH-2E150

Mua hàng