Thiết bị PCCC

Đầu phun Sprinkler hướng xuống ZSTX, DN15, 68ºC

Giá :

32,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống ZSTX, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên ZSTZ, DN15, 68ºC

Giá :

33,750 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên ZSTZ, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng ngang ZSTB, DN15, 68ºC

Giá :

45,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng ngang ZSTB, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hở ZSTMC, DN15

Giá :

45,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hở ZSTMC, DN15

Mua hàng

Dung dịch Foam AFFF 6% (Việt Nam)

Giá :

46,500 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 6% (Việt Nam)

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống ZSTX, DN20, 68ºC

Giá :

52,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống ZSTX, DN20, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên ZSTZ, DN20, 68ºC

Giá :

54,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên ZSTZ, DN20, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống AHD152F Changder, DN15, K = 5.6,68ºC

Giá :

71,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống AHD152F Changder, DN15, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Dung dịch Foam AFFF 6% (Ấn Độ)

Giá :

75,000 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 6% (Ấn Độ)

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS002, DN15, 68ºC

Giá :

78,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS002, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS001, DN15, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

78,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS001, DN15, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Dung dịch Foam AFFF 3% (Việt Nam)

Giá :

85,500 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 3% (Việt Nam)

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY315

Giá :

97,200 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY315

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY325

Giá :

97,200 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY325

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler vách tường PS007, DN15, K = 5.6US, 68ºC

Giá :

97,200 vnđ

Đầu phun Sprinkler vách tường PS007, DN15, K = 5.6US, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler lên/xuống PS001/PS002, DN15, K = 5.6,93ºC

Giá :

97,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler lên/xuống PS001/PS002, DN15, K = 5.6, 93ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable, DN15, 68ºC

Giá :

104,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable, DN15, 68ºC

Mua hàng

Dung dịch Foam AFFF 3% (Ấn Độ)

Giá :

108,000 vnđ

Dung dịch Foam AFFF 3% (Ấn Độ)

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Reliable F156, DN15, 68ºC

Giá :

110,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Reliable F156, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hở âm tường ZSTWB, DN15

Giá :

110,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hở âm tường ZSTWB, DN15

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống/lên Tyco, DN15, 93ºC

Giá :

117,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống/lên Tyco, DN15, 93ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Viking, DN15, 68ºC

Giá :

117,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Viking, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Viking, DN15, 68ºC

Giá :

117,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Viking, DN15, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Victaulic V2707, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

119,600 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Victaulic V2707, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Victaulic V2703, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

119,600 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Victaulic V2703, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hở hình trái tim ZSTWC, DN15

Giá :

123,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hở hình trái tim ZSTWC, DN15

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Changder, DN20, K = 5.6 , 68ºC

Giá :

127,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Changder, DN20, K = 5.6, 68ºC

Mua hàng

Bình chữa cháy mini Foam 500ml

Giá :

135,000 vnđ

Bình chữa cháy mini Foam 500ml

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Reliable, DN15, 93ºC

Giá :

143,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Reliable, DN15, 93ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS015, DN20, K = 8.0, 68ºC

Giá :

175,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS015, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS016, DN20, K = 8.0, 68ºC

Giá :

175,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống PS016, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun màng ngăn PS056, DN15, K = 5.6US, 68ºC

Giá :

188,500 vnđ

Đầu phun màng ngăn PS056, DN15, K = 5.6US, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY4151, DN20, K = 8.0, 68ºC

Giá :

214,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Tyco TY4151, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY4251, DN20, K = 8.0, 68ºC

Giá :

214,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY4251, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler ngang Tyco TY3351

Giá :

216,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler ngang Tyco TY3351

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable F1LO, DN20, K = 8.0, 68º

Giá :

221,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable F1LO, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable F1LO, DN20, K = 8.0 , 68ºC

Giá :

221,000 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên Reliable F1LO, DN20, K = 8.0, 68ºC

Mua hàng

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS021, DN20, K = 11.5,68ºC

Giá :

227,500 vnđ

Đầu phun Sprinkler hướng lên PS021, DN20, K = 11.5, 68ºC

Mua hàng