Camera IP IDIS

TR-4216R - Đầu ghi hình AHD HD-TVI 16 kênh Full HD

TR-4216R - Đầu ghi hình AHD HD-TVI 16 kênh Full HD

Mua hàng

TR-4216 - Đầu ghi hình AHD HD-TVI 16 kênh Full HD

TR-4216 - Đầu ghi hình AHD HD-TVI 16 kênh Full HD

Mua hàng

DR-1204P - Đầu ghi DirectIP Series 1200 4 Kênh Full HD

DR-1204P - Đầu ghi DirectIP Series 1200 4 Kênh Full HD

Mua hàng

DR-2204P-Đầu ghi Full HD DirectIP 2200 Series

DR-2204P-Đầu ghi Full HD DirectIP 2200 Series

Mua hàng

DR-2316P-Đầu ghi DirectIP 2300 Series H.265 4K

DR-2316P-Đầu ghi DirectIP 2300 Series H.265 4K

Mua hàng

DR-2404P- Đầu ghi DirectIP 2400 Series H.265 4K

DR-2404P- Đầu ghi DirectIP 2400 Series H.265 4K

Mua hàng