Camera IP USAVISION

UA-NVR4000-N1 – Đầu ghi hình USAVision 4 kênh

UA-NVR4000-N1 – Đầu ghi hình USAVision 4 kênh

Mua hàng

USAVision UA-D40004F – Camera IP Dome 4MP Ultra265

Giá :

420,000 vnđ

USAVision UA-D40004F – Camera IP Dome 4MP Ultra265

Mua hàng

USAVision UA-B20004F – Camera IP Thân 2MP Ultra265

Giá :

3,300,000 vnđ

USAVision UA-B20004F – Camera IP Thân 2MP Ultra265

Mua hàng

USAVision UA-D20002F – Camera IP Dome 2MP Ultra265

Giá :

3,300,000 vnđ

USAVision UA-D20002F – Camera IP Dome 2MP Ultra265

Mua hàng

USAVision UA-D20004F – Camera IP Dome 2MP Ultra265

Giá :

3,300,000 vnđ

USAVision UA-D20004F – Camera IP Dome 2MP Ultra265

Mua hàng

USAVision UA-B40004F – Camera IP Thân 4MP Ultra265

Giá :

4,200,000 vnđ

USAVision UA-B40004F – Camera IP Thân 4MP Ultra265

Mua hàng

USAVision UA-D40002F – Camera IP Dome 4MP Ultra265

Giá :

4,200,000 vnđ

USAVision UA-D40002F – Camera IP Dome 4MP Ultra265

Mua hàng

UA-NVR8000-N1 – Đầu ghi hình USAVision 8 kênh

Giá :

6,000,000 vnđ

UA-NVR8000-N1 – Đầu ghi hình USAVision 8 kênh

Mua hàng

USAVision UA-B4000VF-S – Camera IP Thân 4MP Ultra265

Giá :

8,800,000 vnđ

USAVision UA-B4000VF-S – Camera IP Thân 4MP Ultra265

Mua hàng

USAVision UA-D4000VF-S – Camera IP Dome 4MP Ultra265

Giá :

8,800,000 vnđ

USAVision UA-D4000VF-S – Camera IP Dome 4MP Ultra265

Mua hàng

UA-NVR16000-P2 – Đầu ghi hình USAVision 16 kênh PoE

Giá :

28,000,000 vnđ

UA-NVR16000-P2 – Đầu ghi hình USAVision 16 kênh PoE

Mua hàng