Phụ kiện Camera

Ổ cứng chuyên dụng 1TB SEAGATE SKYHAWK ST1000VX001-520

Ổ cứng chuyên dụng 1TB SEAGATE SKYHAWK ST1000VX001-520

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 2TB SEAGATE SKYHAWK ST2000VX003-520

Ổ cứng chuyên dụng 2TB SEAGATE SKYHAWK ST2000VX003-520

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 3TB SEAGATE SKYHAWK ST3000VX006-520

Ổ cứng chuyên dụng 3TB SEAGATE SKYHAWK ST3000VX006-520

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX000-520

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX000-520

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0003-520

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0003-520

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 1TB TOSHIBA DT01ABA100V

Ổ cứng chuyên dụng 1TB TOSHIBA DT01ABA100V

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 18TB SKYHAWK SEAGATE ST18000VE000

Ổ cứng chuyên dụng 18TB SKYHAWK SEAGATE ST18000VE000

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK AI SEAGATE ST16000VE002

Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK AI SEAGATE ST16000VE002

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK SEAGATE ST16000VE000

Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK SEAGATE ST16000VE000

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK AI SEAGATE ST16000VE0008

Ổ cứng chuyên dụng 16TB SKYHAWK AI SEAGATE ST16000VE0008

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 14TB SKYHAWK AI SEAGATE ST14000VE0008

Ổ cứng chuyên dụng 14TB SKYHAWK AI SEAGATE ST14000VE0008

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 14TB SKYHAWK SEAGATE ST14000VX0008

Ổ cứng chuyên dụng 14TB SKYHAWK SEAGATE ST14000VX0008

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 12TB SKYHAWK AI SEAGATE ST12000VE0008

Ổ cứng chuyên dụng 12TB SKYHAWK AI SEAGATE ST12000VE0008

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 8TB SKYHAWK AI SEAGATE ST8000VE000

Ổ cứng chuyên dụng 8TB SKYHAWK AI SEAGATE ST8000VE000

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX013

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX013

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 3TB SKYHAWK SEAGATE ST3000VX009

Ổ cứng chuyên dụng 3TB SKYHAWK SEAGATE ST3000VX009

Mua hàng

Ố cứng HDD chuyên dụng 6TB TOSHIBA HDWT860UZSVA

Ố cứng HDD chuyên dụng 6TB TOSHIBA HDWT860UZSVA

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 12TB WESTERN PURPLE WD121PURZ

Ổ cứng chuyên dụng 12TB WESTERN PURPLE WD121PURZ

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 14TB WESTERN PURPLE WD140PURZ

Ổ cứng chuyên dụng 14TB WESTERN PURPLE WD140PURZ

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 12TB SEAGATE Ironwolf Pro 12TB ST12000NE0008

Ổ cứng chuyên dụng 12TB SEAGATE Ironwolf Pro 12TB ST12000NE0008

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE Ironwolf Pro 8TB ST8000NE001

Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE Ironwolf Pro 8TB ST8000NE001

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE Ironwolf Pro 4TB ST4000NE002

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE Ironwolf Pro 4TB ST4000NE002

Mua hàng

Nguồn 12V (3.33A, 5A) cho đầu ghi hình HIKVISION

Nguồn 12V (3.33A, 5A) cho đầu ghi hình HIKVISION

Mua hàng

Nguồn 12V (1.3A, 2A) cho đầu ghi hình HIKVISION

Nguồn 12V (1.3A, 2A) cho đầu ghi hình HIKVISION

Mua hàng

Nguồn 12V (1.3A, 2A) cho đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION

Nguồn 12V (1.3A, 2A) cho đầu ghi hình 4 kênh HIKVISION

Mua hàng

Phần mềm quản lý HIKVISION HikCentral-FacialReco/Chanel

Phần mềm quản lý HIKVISION HikCentral-FacialReco/Chanel

Mua hàng

Phần mềm quản lý máy chấm công HIKVISION HiKCentral-Attendance-Base

Phần mềm quản lý máy chấm công HIKVISION HiKCentral-Attendance-Base

Mua hàng

Phần mềm quản lý tập trung 128 kênh camera HIKVISION...

Phần mềm quản lý tập trung 128 kênh camera HIKVISION HikCentral-VSS-Base/HW/D18M/128Ch

Mua hàng

Phần mềm quản lý HIKVISION HikCentral-Alarm System-Base

Phần mềm quản lý HIKVISION HikCentral-Alarm System-Base

Mua hàng

Phần mềm quản lý 16 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-Base/16Door

Phần mềm quản lý 16 cửa HIKVISION HikCentral-ACS-Base/16Door

Mua hàng