Phụ kiện Camera

Phần mềm quản lý tập trung 64 kênh camera HIKVISION...

Giá :

118,287,000 vnđ

Phần mềm quản lý tập trung 64 kênh camera HIKVISION HikCentral-VSS-Base/64Ch

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 18TB WD180PURZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache,7200PRM,...

Giá :

20,350,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 18TB WD180PURZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache,7200PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 18TB WD181KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

20,130,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 18TB WD181KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 16TB IronWolf 16 TB ST16000VN001

Giá :

18,900,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 16TB IronWolf 16 TB ST16000VN001

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 16TB SEAGATE Ironwolf Pro 16TB ST16000NE000

Giá :

18,600,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 16TB SEAGATE Ironwolf Pro 16TB ST16000NE000

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC550 16TB 0F38462 – WUH721816ALE6L4 (3.5...

Giá :

17,952,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC550 16TB 0F38462 – WUH721816ALE6L4 (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 14TB SEAGATE Ironwolf Pro 14TB ST14000NE0008

Giá :

17,500,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 14TB SEAGATE Ironwolf Pro 14TB ST14000NE0008

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 16TB WD161KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

17,380,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 16TB WD161KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 14TB WD141KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

16,830,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 14TB WD141KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 14TB SEAGATE IronWolf 14 TB ST14000VN0008

Giá :

16,600,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 14TB SEAGATE IronWolf 14 TB ST14000VN0008

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC530 14TB 0F31284 – WUH721414ALE6L4 (3.5...

Giá :

16,270,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC530 14TB 0F31284 – WUH721414ALE6L4 (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 14TB WD140PURZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache,...

Giá :

15,620,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 14TB WD140PURZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 14TB WD140EFGX (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache,...

Giá :

15,070,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 14TB WD140EFGX (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 14TB WD140EFFX (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache,...

Giá :

15,050,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 14TB WD140EFFX (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 12TB SEAGATE IronWolf 12 TB ST12000VN0007

Giá :

14,600,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 12TB SEAGATE IronWolf 12 TB ST12000VN0007

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 12TB SEAGATE Ironwolf Pro 12TB ST12000NE0007

Giá :

13,500,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 12TB SEAGATE Ironwolf Pro 12TB ST12000NE0007

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 10TB IronWolf 10TB ST10000VN0008

Giá :

12,900,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 10TB IronWolf 10TB ST10000VN0008

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 10TB SEAGATE SKYHAWK ST10000VX0004

Giá :

12,285,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 10TB SEAGATE SKYHAWK ST10000VX0004

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 10TB SEAGATE Ironwolf Pro 10TB ST10000NE0008

Giá :

12,200,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 10TB SEAGATE Ironwolf Pro 10TB ST10000NE0008

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 10TB SEAGATE Ironwolf Pro 10TB ST10000NE0004

Giá :

12,200,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 10TB SEAGATE Ironwolf Pro 10TB ST10000NE0004

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 12TB WD120EFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

12,155,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 12TB WD120EFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 12TB WD120EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

12,150,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 12TB WD120EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC520 12TB 0F30146 – HUH721212ALE604 (3.5...

Giá :

12,120,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC520 12TB 0F30146 – HUH721212ALE604 (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 12TB WD121PURZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

11,770,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 12TB WD121PURZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 12TB WD121KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

11,770,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 12TB WD121KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 12TB Seagate IronWolf 12 TB ST12000VN0008

Giá :

11,500,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 12TB Seagate IronWolf 12 TB ST12000VN0008

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 8TB IronWolf 8TB ST8000VN004

Giá :

10,900,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 8TB IronWolf 8TB ST8000VN004

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 10TB SKYHAWK AI SEAGATE ST10000VE001

Giá :

10,790,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 10TB SKYHAWK AI SEAGATE ST10000VE001

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 10TB WD102KFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

10,100,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Pro 10TB WD102KFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 10TB WESTERN PURPLE WD102PURZ

Giá :

9,680,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 10TB WESTERN PURPLE WD102PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 10TB WD101EFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

9,570,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 10TB WD101EFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 10TB SKYHAWK SEAGATE ST10000VE0008

Giá :

9,560,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 10TB SKYHAWK SEAGATE ST10000VE0008

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 10TB WD101EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

9,550,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 10TB WD101EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 10TB WD102KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

9,460,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 10TB WD102KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Webcam HIKVISION DS-U102

Giá :

9,438,000 vnđ

Webcam HIKVISION DS-U102

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng SEAGATE IronWolf 10 TB ST10000VN0004

Giá :

9,350,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng SEAGATE IronWolf 10 TB ST10000VN0004

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE Ironwolf Pro 8TB ST8000NE0004

Giá :

9,300,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE Ironwolf Pro 8TB ST8000NE0004

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE SKYHAWK ST8000VX0022

Giá :

9,100,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 8TB SEAGATE SKYHAWK ST8000VX0022

Mua hàng

Micro không dây HIKVISION DS-D5AOW

Giá :

9,035,000 vnđ

Micro không dây HIKVISION DS-D5AOW

Mua hàng

Ổ cứng HDD Western Digital Red 10TB 3.5″ SATA 3 – WD100EFAX

Giá :

8,990,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Red 10TB 3.5″ SATA 3 – WD100EFAX

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 10TB WD102PURZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

8,965,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 10TB WD102PURZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM, Màu tím)

Mua hàng

Seagate Backup Plus Hub Drive 10TB 3.5" STEL10000400

Giá :

8,759,000 vnđ

Seagate Backup Plus Hub Drive 10TB 3.5" STEL10000400

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC510 10TB 0F27454 – WUS721010ALE6L4 (3.5...

Giá :

8,585,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC510 10TB 0F27454 – WUS721010ALE6L4 (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM)

HDD WD Ultrastar DC HC510 10TB

Model: 0F27454 (WUS721010ALE6L4)

Dung lượng: 10 TB

Kích thước: 3.5 inch

Kết nối: SATA 3

Tốc độ vòng quay: 7200RPM

Mua hàng

Phần mềm quản lý tập trung 4 kênh camera HIKVISION...

Giá :

8,398,000 vnđ

Phần mềm quản lý tập trung 4 kênh camera HIKVISION HikCentral-VSS-Base/4Ch

Mua hàng

Ổ cứng HDD Western Digital Black 6TB 3.5″ SATA 3 – WD6001FZWX

Giá :

8,333,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Black 6TB 3.5″ SATA 3 – WD6001FZWX

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 8TB WD8003FFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

8,140,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Pro 8TB WD8003FFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng WESTERN My Cloud 6TB WDBCTL0060HWT

Giá :

7,980,000 vnđ

Ổ cứng WESTERN My Cloud 6TB WDBCTL0060HWT

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 8TB WD84PURZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5640PRM,...

Giá :

7,865,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 8TB WD84PURZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5640PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 8TB WD82PURZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM,...

Giá :

7,865,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 8TB WD82PURZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 8TB WD8004FRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

7,810,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 8TB WD8004FRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC320 8TB 0B36404 – HUS728T8TALE6L4 (3.5 inch,...

Giá :

7,745,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC320 8TB 0B36404 – HUS728T8TALE6L4 (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 8TB SKYHAWK AI SEAGATE ST8000VE001

Giá :

7,700,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 8TB SKYHAWK AI SEAGATE ST8000VE001

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE Ironwolf Pro 6TB ST6000NE000

Giá :

7,700,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE Ironwolf Pro 6TB ST6000NE000

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE Ironwolf Pro 6 TB ST6000NE0023

Giá :

7,700,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE Ironwolf Pro 6 TB ST6000NE0023

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE Ironwolf Pro 6 TB ST6000NE0021

Giá :

7,700,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE Ironwolf Pro 6 TB ST6000NE0021

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 10TB TOSHIBA HDWT31AUZSVA

Giá :

7,679,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 10TB TOSHIBA HDWT31AUZSVA

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 8TB WESTERN PURPLE WD82PURZ

Giá :

7,560,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 8TB WESTERN PURPLE WD82PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 8TB WD80EFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

7,480,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 8TB WD80EFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 8TB WD80EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

7,450,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 8TB WD80EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Black 6TB SATA 3 – WD6003FZBX (3.5 inch, SATA, 256MB Cache,...

Giá :

7,350,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Black 6TB SATA 3 – WD6003FZBX (3.5 inch, SATA, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đen)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD GOLD 4TB SATA 3 – WD4002FYYZ (3.5 inch, SATA, 128MB Cache,...

Giá :

7,290,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD GOLD 4TB SATA 3 – WD4002FYYZ (3.5 inch, SATA, 128MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng SEAGATE IronWolf 8TB ST8000VN0022

Giá :

6,990,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng SEAGATE IronWolf 8TB ST8000VN0022

Mua hàng

Ổ cứng HDD Western Digital Red 8TB 3.5″ SATA 3 – WD80EFZX

Giá :

6,690,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Red 8TB 3.5″ SATA 3 – WD80EFZX

Mua hàng

Webcam Logitech BCC950

Giá :

6,680,000 vnđ

Webcam Logitech BCC950

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0023

Giá :

6,656,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0023

Mua hàng

Enterprise NAS HDD 3.5” +Rescue 4TB ST4000VN0011

Giá :

6,600,000 vnđ

Enterprise NAS HDD 3.5” +Rescue 4TB ST4000VN0011

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC310 6TB 0B36039 – HUS726T6TALE6L4 (3.5 inch,...

Giá :

6,530,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC310 6TB 0B36039 – HUS726T6TALE6L4 (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB IronWolf 6TB ST6000VN0033

Giá :

6,500,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 6TB IronWolf 6TB ST6000VN0033

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 6TB WD6003FFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

6,490,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Pro 6TB WD6003FFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 8TB TOSHIBA HDWT380UZSVA

Giá :

6,059,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 8TB TOSHIBA HDWT380UZSVA

Mua hàng

Webcam 4K Ultra HD Logitech BRIO

Giá :

5,880,000 vnđ

Webcam 4K Ultra HD Logitech BRIO

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng SEAGATE IronWolf 6TB ST6000VN0041

Giá :

5,700,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng SEAGATE IronWolf 6TB ST6000VN0041

Mua hàng

Ổ cứng doanh nghiệp Seagate Exos 7E8 4 TB 512n SATA ST4000NM0035

Giá :

5,590,000 vnđ

Ổ cứng doanh nghiệp Seagate Exos 7E8 4 TB 512n SATA ST4000NM0035

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB WESTERN PURPLE WD60PURX-78

Giá :

5,580,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Purple 6TB 3.5″ SATA 3 – WD60PURX

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE Ironwolf Pro 4TB ST4000NE001

Giá :

5,500,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE Ironwolf Pro 4TB ST4000NE001

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SKYHAWK SEAGATE ST6000VX001

Giá :

5,460,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 6TB SKYHAWK SEAGATE ST6000VX001

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red 6TB WD60EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

5,450,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red 6TB WD60EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 6TB WD60EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache,...

Giá :

5,450,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 6TB WD60EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5640RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB WESTERN PURPLE WD62PURZ

Giá :

5,180,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 6TB WESTERN PURPLE WD62PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Black 4TB SATA 3 – WD4005FZBX (3.5 inch, SATA, 256MB Cache,...

Giá :

5,109,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Black 4TB SATA 3 – WD4005FZBX (3.5 inch, SATA, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đen)

Mua hàng

Bộ mở rộng HDMI HIKVISION SH-HDMI150T-R

Giá :

5,083,000 vnđ

Bộ mở rộng HDMI HIKVISION SH-HDMI150T-R

Mua hàng

Ổ cứng HDD Western Digital Blue 6TB 3.5″ SATA 3 – WD60EZRZ

Giá :

4,990,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Blue 6TB 3.5″ SATA 3 – WD60EZRZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC310 4TB 0B35950 – HUS726T4TALA6L4 (3.5 inch,...

Giá :

4,770,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC310 4TB 0B35950 – HUS726T4TALA6L4 (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

4,565,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB TOSHIBA HDWT360UZSVA

Giá :

4,549,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 6TB TOSHIBA HDWT360UZSVA

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 6TB WD6003FRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

4,490,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 6TB WD6003FRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 4TB WD4003FRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

4,490,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 4TB WD4003FRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX007

Giá :

4,095,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX007

Mua hàng

Webcam HIKVISION DS-UC8

Giá :

3,926,000 vnđ

Webcam HIKVISION DS-UC8

Mua hàng

Seagate IronWolf SSD 110 480 GB – ZA480NM10001

Giá :

3,690,000 vnđ

Seagate IronWolf SSD 110 480 GB – ZA480NM10001

Mua hàng

Webcam Live Stream HIKVISION DS-UL8

Giá :

3,601,000 vnđ

Webcam Live Stream HIKVISION DS-UL8

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HA210 2TB 1W10002 – HUS722T2TALA604 (3.5 inch,...

Giá :

3,478,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HA210 2TB 1W10002 – HUS722T2TALA604 (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Black 2TB SATA 3 – WD2003FZEX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Giá :

3,340,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Black 2TB SATA 3 – WD2003FZEX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 7200RPM, Màu đen)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 2TB SEAGATE Ironwolf Pro 2TB ST2000NE0025

Giá :

3,300,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 2TB SEAGATE Ironwolf Pro 2TB ST2000NE0025

Mua hàng

Webcam cao cấp Logitech C930E

Giá :

3,260,000 vnđ

Webcam cao cấp Logitech C930E

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX007sea

Giá :

3,240,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 4TB SEAGATE SKYHAWK ST4000VX007

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 2TB WD2002FFSX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache,...

Giá :

3,146,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Pro 2TB WD2002FFSX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng