Cáp Quang-Máy đo Quang

Cáp quang treo 24 sợi Tw-Scie 24 core/ 24FO

Cáp quang treo 24 sợi Tw-Scie 24 core/ 24FO

Mua hàng

Cáp quang treo 96 sợi Tw-Scie 96 core/ 96FO

Cáp quang treo 96 sợi Tw-Scie 96 core/ 96FO

Mua hàng

Cáp quang luồn ống 4 sợi Tw-Scie 4 core/ 4FO

Cáp quang luồn ống 4 sợi Tw-Scie 4 core/ 4FO

Mua hàng

Cáp quang luồn ống 12 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-12A1a

Cáp quang luồn ống 12 sợi Multimode OM3 Tw-Scie GYXTW-OM3-12A1a

Mua hàng

Cáp quang treo 1FO Tw-Scie FTTH1 (bọc chặt)

Cáp quang treo 1FO Tw-Scie FTTH1 (bọc chặt)

Mua hàng

Cáp quang treo 2FO Tw-Scie FTTH2 (bọc chặt)

Cáp quang treo 2FO Tw-Scie FTTH2 (bọc chặt)

Mua hàng

Cáp quang treo 4FO Tw-Scie FTTH4 (bọc chặt)

Cáp quang treo 4FO Tw-Scie FTTH4 (bọc chặt)

Mua hàng

Cáp quang luồn ống 8 sợi Tw-Scie 8 core/ 8FO

Giá :

12,000 vnđ

Cáp quang luồn ống 8 sợi Tw-Scie 8 core/ 8FO

Mua hàng

Cáp quang luồn ống 12 sợi Tw-Scie 12 core/ 12FO

Giá :

14,000 vnđ

Cáp quang luồn ống 12 sợi Tw-Scie 12 core/ 12FO

Mua hàng

Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 4 sợi

Giá :

14,000 vnđ

Cáp quang luồn ống Multimode OM2 Tw-Scie 4 sợi

Mua hàng

Cáp quang treo 12 sợi Tw-Scie 12 core/ 12FO

Giá :

14,400 vnđ

Cáp quang treo 12 sợi Tw-Scie 12 core/ 12FO

Mua hàng