Đầu ghi hình

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108E

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108E

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108BC

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108BC

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 4 kênh UNIARCH XVR-104G (All in one)

Giá :

1,189,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 4 kênh UNIARCH XVR-104G (All in one)

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 8 kênh UNIARCH XVR-108G (All in one)

Giá :

1,331,500 vnđ

Đầu ghi hình IP 8 kênh UNIARCH XVR-108G (All in one)

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 4 kênh UNIARCH NVR-104E-P4

Giá :

2,030,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 4 kênh UNIARCH NVR-104E-P4

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 16 kênh UNIARCH NVR-116E

Giá :

2,317,100 vnđ

Đầu ghi hình IP 16 kênh UNIARCH NVR-116E

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 8 kênh UNIARCH NVR-108E-P8

Giá :

2,958,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 8 kênh UNIARCH NVR-108E-P8

Mua hàng