Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX860D

Giá :

2,823,888,000 vnđ

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX860D

Mua hàng

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX812D

Giá :

933,888,000 vnđ

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX812D

Mua hàng

Rack Storage Chassis PANASONIC PV-DS816D

Giá :

1,489,752,000 vnđ

Rack Storage Chassis PANASONIC PV-DS816D

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7816R

Giá :

1,259,412,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7816R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7815R

Giá :

1,221,936,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7815R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7814R

Giá :

1,183,380,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7814R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7813R

Giá :

1,145,328,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7813R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5812R

Giá :

957,108,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5812R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5811R

Giá :

919,092,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5811R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5810R

Giá :

881,065,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5810R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5809R

Giá :

843,048,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5809R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5808R

Giá :

805,202,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5808R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5807R

Giá :

767,004,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5807R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5806R

Giá :

728,988,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5806R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5805R

Giá :

690,960,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5805R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5804R

Giá :

652,944,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5804R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5800S

Giá :

519,205,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5800S

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R3600V

Giá :

258,168,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R3600V

Mua hàng

Thiết bị ghi hình mở rộng PANASONIC WJ-HXE400/G

Giá :

113,580,000 vnđ

Thiết bị ghi hình mở rộng PANASONIC WJ-HXE400/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC WJ-NX200K/G

Giá :

87,108,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC WJ-NX200K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC WJ-GXE500E

Giá :

52,260,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC WJ-GXE500E

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 8 kênh UNIARCH NVR-108E-P8

Giá :

2,958,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 8 kênh UNIARCH NVR-108E-P8

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 4 kênh UNIARCH NVR-104E-P4

Giá :

2,030,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 4 kênh UNIARCH NVR-104E-P4

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 16 kênh UNIARCH NVR-116E

Giá :

2,317,100 vnđ

Đầu ghi hình IP 16 kênh UNIARCH NVR-116E

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108BC

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108BC

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108E

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108E

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 8 kênh UNIARCH XVR-108G (All in one)

Giá :

1,331,500 vnđ

Đầu ghi hình IP 8 kênh UNIARCH XVR-108G (All in one)

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 4 kênh UNIARCH XVR-104G (All in one)

Giá :

1,189,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 4 kênh UNIARCH XVR-104G (All in one)

Mua hàng

Tủ sạc và cất giữ thiết bị AVER C36i

Tủ sạc và cất giữ thiết bị AVER C36i

Mua hàng

Tủ sạc và cất giữ thiết bị AVER E32c

Tủ sạc và cất giữ thiết bị AVER E32c

Mua hàng

Tủ sạc và đồng bộ dữ liệu AVER E24c

Tủ sạc và đồng bộ dữ liệu AVER E24c

Mua hàng

Bộ điều khiển camera hội nghị PTZ AVER CL01

Bộ điều khiển camera hội nghị PTZ AVER CL01

Mua hàng

Microphone mở rộng cho hệ thống AVER SVC

Microphone mở rộng cho hệ thống AVER SVC

Mua hàng

Micro mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro

Micro mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro

Mua hàng

Speakerphone mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro

Speakerphone mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro

Mua hàng

Speakerphone mở rộng cho thiết bị AVER VC520+

Speakerphone mở rộng cho thiết bị AVER VC520+

Mua hàng

Micro mở rộng cho thiết bị AVER VB342+

Micro mở rộng cho thiết bị AVER VB342+

Mua hàng

Camera Tracking đào tạo từ xa AVER DL30

Camera Tracking đào tạo từ xa AVER DL30

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER PTC500S

Camera hội nghị truyền hình AVER PTC500S

Mua hàng

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310U

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310U

Mua hàng

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310H

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310H

Mua hàng

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310

Mua hàng

Camera hội nghị auto tracking AVER PTC115

Camera hội nghị auto tracking AVER PTC115

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM340+

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM340+

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM130

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM130

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520 Pro (PoE)

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520 Pro (PoE)

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520 Pro

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520 Pro

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM540

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM540

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC500

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC500

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC100

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC100

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC130

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC130

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC150

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC150

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC158

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC158

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC170

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC170

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC300

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC300

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC350

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC350

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VC540

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VC540

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VC520 Pro

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VC520 Pro

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB342+

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB342+

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB130

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB130

Mua hàng

5-port 10/100/1000M PoE Ethernet Switch ALLNET ALL8845PD

Giá :

3,636,000 vnđ

5-port 10/100/1000M PoE Ethernet Switch ALLNET ALL8845PD

Mua hàng

5-port Gigabit Ethernet with 4 PoE+ ports Smart-lite Switch ALLNET ALL-SG8245PM

Giá :

2,305,000 vnđ

5-port Gigabit Ethernet with 4 PoE+ ports Smart-lite Switch ALLNET ALL-SG8245PM

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-D112-PF40 2mp

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-D112-PF40 2mp

Mua hàng