Điện thoại hội nghị

Cáp nối PSTN YeaLink CPN10

Giá :

444,000 vnđ

Cáp nối PSTN YeaLink CPN10

Mua hàng

Nguồn PoE YeaLink YLPOE30

Giá :

792,000 vnđ

Nguồn PoE YeaLink YLPOE30

Mua hàng

PoE Adapter Yealink YLPOE32

Giá :

846,000 vnđ

PoE Adapter Yealink YLPOE32

Mua hàng

Cáp kết nối điện thoại hội nghị POLYCOM ra máy tính (PC)

Giá :

1,040,000 vnđ

Cáp kết nối điện thoại hội nghị POLYCOM ra máy tính (PC)

Mua hàng

Universal Voice Adapter with USB POLYCOM OBi300

Giá :

1,725,000 vnđ

Universal Voice Adapter with USB POLYCOM OBi300

Mua hàng

Microphone mở rộng Yealink CPE80

Giá :

2,550,000 vnđ

Microphone mở rộng Yealink CPE80

Mua hàng

Điện thoại SpeakerPhone POLYCOM CX100

Giá :

3,150,000 vnđ

Điện thoại SpeakerPhone POLYCOM CX100

Mua hàng

CP Wired Expansion Mic Yealink CPE90

Giá :

3,252,000 vnđ

CP Wired Expansion Mic Yealink CPE90

Mua hàng

Power Kit for Poly Trio 8800 and Trio Visual+ (7200-23490-102)

Giá :

3,450,000 vnđ

Power Kit for Poly Trio 8800 and Trio Visual+ (7200-23490-102)

Mua hàng

Power Kit for Polycom Trio 8500 (2200-66740-102)

Giá :

3,450,000 vnđ

Power Kit for Polycom Trio 8500 (2200-66740-102)

Mua hàng

USB/Bluetooth Speaker Yealink CP700

Giá :

3,700,000 vnđ

USB/Bluetooth Speaker Yealink CP700

Mua hàng

USB/Bluetooth Speaker Yealink CP900

Giá :

3,840,000 vnđ

USB/Bluetooth Speaker Yealink CP900

Mua hàng

Micro không dây YeaLink CPW90

Giá :

3,960,000 vnđ

Micro không dây YeaLink CPW90

Mua hàng

Điện thoại Polycom Communicator C100S

Giá :

4,025,000 vnđ

Điện thoại Polycom Communicator C100S

Mua hàng

Điện thoại hội nghị POLYCOM VoiceStation 300 Basic

Giá :

4,600,000 vnđ

Điện thoại hội nghị POLYCOM VoiceStation 300 Basic

Mua hàng

POWER POLYCOM Sound2

Giá :

4,730,000 vnđ

POWER POLYCOM Sound2

Mua hàng

Micro mở rộng dùng cho Soundstation 2 Expandable

Giá :

5,580,000 vnđ

Micro mở rộng dùng cho Soundstation 2 Expandable

Mua hàng

Mic mở rộng cho điện thoại POLYCOM Duo

Giá :

6,180,000 vnđ

Mic mở rộng cho điện thoại POLYCOM Duo

Mua hàng

Điện thoại hội nghị POLYCOM VoiceStation 300 DUO

Giá :

7,700,000 vnđ

Điện thoại hội nghị POLYCOM VoiceStation 300 DUO

Mua hàng

Micro mở rộng dùng cho POLYCOM Soundstation IP6000

Giá :

8,180,000 vnđ

Micro mở rộng dùng cho POLYCOM Soundstation IP6000

Mua hàng

Expansion Microphone kit for Polycom Trio 8800/8500 (7200-23490-002)

Giá :

8,970,000 vnđ

Expansion Microphone kit for Polycom Trio 8800/8500 (7200-23490-002)

Mua hàng

Điện thoại hội nghị YeaLink CP920

Giá :

9,037,500 vnđ

Điện thoại hội nghị YeaLink CP920

Mua hàng

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation2 non-Ex

Giá :

10,350,000 vnđ

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation2 non-Ex

Mua hàng

Điện thoại hội nghị POLYCOM SoundStation IP 5000

Giá :

10,550,000 vnđ

Điện thoại hội nghị POLYCOM SoundStation IP 5000

Mua hàng

Điện thoại hội nghị không dây DECT Yealink CP930W

Giá :

11,052,000 vnđ

Điện thoại hội nghị không dây DECT Yealink CP930W

Mua hàng

Điện thoại hội nghị không dây DECT Yealink CP930W-Base

Giá :

12,252,000 vnđ

Điện thoại hội nghị không dây DECT Yealink CP930W-Base

Mua hàng

Điện thoại hội nghị YeaLink CP960

Giá :

13,056,000 vnđ

Điện thoại hội nghị YeaLink CP960

Mua hàng