Điện thoại hội nghị POLYCOM

Cáp kết nối điện thoại hội nghị POLYCOM ra máy tính (PC)

Giá :

1,040,000 vnđ

Cáp kết nối điện thoại hội nghị POLYCOM ra máy tính (PC)

Mua hàng

Universal Voice Adapter with USB POLYCOM OBi300

Giá :

1,725,000 vnđ

Universal Voice Adapter with USB POLYCOM OBi300

Mua hàng

Điện thoại SpeakerPhone POLYCOM CX100

Giá :

3,150,000 vnđ

Điện thoại SpeakerPhone POLYCOM CX100

Mua hàng

Power Kit for Poly Trio 8800 and Trio Visual+ (7200-23490-102)

Giá :

3,450,000 vnđ

Power Kit for Poly Trio 8800 and Trio Visual+ (7200-23490-102)

Mua hàng

Power Kit for Polycom Trio 8500 (2200-66740-102)

Giá :

3,450,000 vnđ

Power Kit for Polycom Trio 8500 (2200-66740-102)

Mua hàng

Điện thoại Polycom Communicator C100S

Giá :

4,025,000 vnđ

Điện thoại Polycom Communicator C100S

Mua hàng

Điện thoại hội nghị POLYCOM VoiceStation 300 Basic

Giá :

4,600,000 vnđ

Điện thoại hội nghị POLYCOM VoiceStation 300 Basic

Mua hàng

POWER POLYCOM Sound2

Giá :

4,730,000 vnđ

POWER POLYCOM Sound2

Mua hàng

Micro mở rộng dùng cho Soundstation 2 Expandable

Giá :

5,580,000 vnđ

Micro mở rộng dùng cho Soundstation 2 Expandable

Mua hàng

Mic mở rộng cho điện thoại POLYCOM Duo

Giá :

6,180,000 vnđ

Mic mở rộng cho điện thoại POLYCOM Duo

Mua hàng

Điện thoại hội nghị POLYCOM VoiceStation 300 DUO

Giá :

7,700,000 vnđ

Điện thoại hội nghị POLYCOM VoiceStation 300 DUO

Mua hàng

Micro mở rộng dùng cho POLYCOM Soundstation IP6000

Giá :

8,180,000 vnđ

Micro mở rộng dùng cho POLYCOM Soundstation IP6000

Mua hàng

Expansion Microphone kit for Polycom Trio 8800/8500 (7200-23490-002)

Giá :

8,970,000 vnđ

Expansion Microphone kit for Polycom Trio 8800/8500 (7200-23490-002)

Mua hàng

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation2 non-Ex

Giá :

10,350,000 vnđ

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation2 non-Ex

Mua hàng

Điện thoại hội nghị POLYCOM SoundStation IP 5000

Giá :

10,550,000 vnđ

Điện thoại hội nghị POLYCOM SoundStation IP 5000

Mua hàng

Điện thoại hội nghị POLYCOM SoundStation 2 DUO

Giá :

14,145,000 vnđ

Điện thoại hội nghị POLYCOM SoundStation 2 DUO

Mua hàng

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation Duo

Giá :

14,582,000 vnđ

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation Duo

Mua hàng

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation IP 6000

Giá :

15,850,000 vnđ

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation IP 6000

Mua hàng

Điện thoại hội nghị POLYCOM SoundStation 2 DUO EXP

Giá :

18,975,000 vnđ

Điện thoại hội nghị POLYCOM SoundStation 2 DUO EXP

Mua hàng

Điện thoại hội nghị POLYCOM SoundStation IP 7000

Giá :

19,850,000 vnđ

Điện thoại hội nghị POLYCOM SoundStation IP 7000

Mua hàng

Điện thoại hội nghị POLYCOM TRIO 8500

Giá :

23,690,000 vnđ

Điện thoại hội nghị POLYCOM TRIO 8500

Mua hàng

Điện thoại hội nghị POLYCOM RealPresence Trio 8800 Basic

Giá :

35,650,000 vnđ

Điện thoại hội nghị POLYCOM RealPresence Trio 8800 Basic

Mua hàng

Điện thoại hội nghị POLYCOM SoundStation VTX 1000

Giá :

38,985,000 vnđ

Điện thoại hội nghị POLYCOM SoundStation VTX 1000

Mua hàng