Điện thoại hội nghị Yealink

Cáp nối PSTN YeaLink CPN10

Giá :

444,000 vnđ

Cáp nối PSTN YeaLink CPN10

Mua hàng

Nguồn PoE YeaLink YLPOE30

Giá :

792,000 vnđ

Nguồn PoE YeaLink YLPOE30

Mua hàng

PoE Adapter Yealink YLPOE32

Giá :

846,000 vnđ

PoE Adapter Yealink YLPOE32

Mua hàng

Microphone mở rộng Yealink CPE80

Giá :

2,550,000 vnđ

Microphone mở rộng Yealink CPE80

Mua hàng

CP Wired Expansion Mic Yealink CPE90

Giá :

3,252,000 vnđ

CP Wired Expansion Mic Yealink CPE90

Mua hàng

USB/Bluetooth Speaker Yealink CP700

Giá :

3,700,000 vnđ

USB/Bluetooth Speaker Yealink CP700

Mua hàng

USB/Bluetooth Speaker Yealink CP900

Giá :

3,840,000 vnđ

USB/Bluetooth Speaker Yealink CP900

Mua hàng

Micro không dây YeaLink CPW90

Giá :

3,960,000 vnđ

Micro không dây YeaLink CPW90

Mua hàng

Điện thoại hội nghị YeaLink CP920

Giá :

9,037,500 vnđ

Điện thoại hội nghị YeaLink CP920

Mua hàng

Điện thoại hội nghị không dây DECT Yealink CP930W

Giá :

11,052,000 vnđ

Điện thoại hội nghị không dây DECT Yealink CP930W

Mua hàng

Điện thoại hội nghị không dây DECT Yealink CP930W-Base

Giá :

12,252,000 vnđ

Điện thoại hội nghị không dây DECT Yealink CP930W-Base

Mua hàng

Điện thoại hội nghị YeaLink CP960

Giá :

13,056,000 vnđ

Điện thoại hội nghị YeaLink CP960

Mua hàng

Điện thoại hội nghị YeaLink CP960-Wireless Mic

Giá :

17,076,000 vnđ

Điện thoại hội nghị YeaLink CP960-Wireless Mic

Mua hàng