Hội nghị truyền hình AVER

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB130

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB130

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB342+

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB342+

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VC520 Pro

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VC520 Pro

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VC540

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VC540

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC350

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC350

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC300

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC300

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC170

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC170

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC158

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC158

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC150

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC150

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC130

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER EVC130

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC100

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC100

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC500

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER SVC500

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM540

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM540

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520 Pro

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520 Pro

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520 Pro (PoE)

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM520 Pro (PoE)

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM130

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM130

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM340+

Camera hội nghị truyền hình AVER CAM340+

Mua hàng

Camera hội nghị auto tracking AVER PTC115

Camera hội nghị auto tracking AVER PTC115

Mua hàng

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310

Mua hàng

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310H

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310H

Mua hàng

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310U

Camera hội nghị AI Auto Tracking AVER PTC310U

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình AVER PTC500S

Camera hội nghị truyền hình AVER PTC500S

Mua hàng

Camera Tracking đào tạo từ xa AVER DL30

Camera Tracking đào tạo từ xa AVER DL30

Mua hàng

Micro mở rộng cho thiết bị AVER VB342+

Micro mở rộng cho thiết bị AVER VB342+

Mua hàng

Speakerphone mở rộng cho thiết bị AVER VC520+

Speakerphone mở rộng cho thiết bị AVER VC520+

Mua hàng

Speakerphone mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro

Speakerphone mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro

Mua hàng

Micro mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro

Micro mở rộng cho thiết bị AVER VC520 Pro

Mua hàng

Microphone mở rộng cho hệ thống AVER SVC

Microphone mở rộng cho hệ thống AVER SVC

Mua hàng

Bộ điều khiển camera hội nghị PTZ AVER CL01

Bộ điều khiển camera hội nghị PTZ AVER CL01

Mua hàng

Tủ sạc và đồng bộ dữ liệu AVER E24c

Tủ sạc và đồng bộ dữ liệu AVER E24c

Mua hàng

Tủ sạc và cất giữ thiết bị AVER E32c

Tủ sạc và cất giữ thiết bị AVER E32c

Mua hàng

Tủ sạc và cất giữ thiết bị AVER C36i

Tủ sạc và cất giữ thiết bị AVER C36i

Mua hàng