Hội nghị truyền hình Grandstream

Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream GVC3220

Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream GVC3220

Mua hàng

License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Small Business)

License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Small Business)

Mua hàng

License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Basic)

License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Basic)

Mua hàng

License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Pro)

License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Pro)

Mua hàng

Hệ thống hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10

Hệ thống hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10

Mua hàng

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-16 (Server 2U)

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-16 (Server 2U)

Mua hàng

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-25 (Server 2U)

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-25 (Server 2U)

Mua hàng

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-32 (Server 2U)

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-32 (Server 2U)

Mua hàng

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-49 (Server 2U)

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-49 (Server 2U)

Mua hàng

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-98 (Server 2U)

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-98 (Server 2U)

Mua hàng

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-120 (Server 2U)

Server MCU hội nghị truyền hình Grandstream IPVT10-120 (Server 2U)

Mua hàng

License Cloud MCU hội nghị truyền hình Grandstream 100 điểm cầu...

Giá :

3,610,000 vnđ

License Cloud MCU hội nghị truyền hình Grandstream 100 điểm cầu (Ipvideotalk Pro)

Mua hàng

License Cloud MCU hội nghị truyền hình Grandstream 1 điểm

Giá :

4,200,000 vnđ

License Cloud MCU hội nghị truyền hình Grandstream 1 điểm

Mua hàng

Micro không dây Grandstream GMD1208

Giá :

4,800,000 vnđ

Micro không dây Grandstream GMD1208

Mua hàng

License Cloud MCU hội nghị truyền hình Grandstream 150 điểm cầu...

Giá :

5,400,000 vnđ

License Cloud MCU hội nghị truyền hình Grandstream 150 điểm cầu (Ipvideotalk Business)

Mua hàng

License Ipvideotalk Grandstream GVC32xx (50 điểm cầu)

Giá :

5,400,000 vnđ

License Ipvideotalk Grandstream GVC32xx (50 điểm cầu)

Mua hàng

License Ipvideotalk Grandstream GVC32xx (100 điểm cầu)

Giá :

10,800,000 vnđ

License Ipvideotalk Grandstream GVC32xx (100 điểm cầu)

Mua hàng

License Cloud MCU hội nghị truyền hình Grandstream 200 điểm cầu...

Giá :

12,630,000 vnđ

License Cloud MCU hội nghị truyền hình Grandstream 200 điểm cầu (Ipvideotalk Pro extra)

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream GVC3212

Giá :

14,000,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream GVC3212

Mua hàng

License Cloud MCU hội nghị truyền hình Grandstream 300 điểm cầu...

Giá :

25,270,000 vnđ

License Cloud MCU hội nghị truyền hình Grandstream 300 điểm cầu (Ipvideotalk Pro extra)

Mua hàng

Hệ thống hội nghị truyền hình Grandstream GVC3210

Giá :

27,900,000 vnđ

Hệ thống hội nghị truyền hình Grandstream GVC3210

Mua hàng

License Cloud MCU hội nghị truyền hình Grandstream 500 điểm cầu...

Giá :

39,700,000 vnđ

License Cloud MCU hội nghị truyền hình Grandstream 500 điểm cầu (Ipvideotalk Pro extra)

Mua hàng

Hệ thống hội nghị truyền hình Grandstream GVC3202

Giá :

55,700,000 vnđ

Hệ thống hội nghị truyền hình Grandstream GVC3202

Mua hàng

Hệ thống hội nghị truyền hình Grandstream GVC3200

Giá :

84,000,000 vnđ

Hệ thống hội nghị truyền hình Grandstream GVC3200

Mua hàng