Hội nghị truyền hình MAXHUB

Camera hội nghị MAXHUB UC W10

Giá :

2,444,000 vnđ

Camera hội nghị MAXHUB UC W10

Mua hàng

Wireless Dongle MAXHUB WT01A

Giá :

5,640,000 vnđ

Wireless Dongle MAXHUB WT01A

Mua hàng

Camera hội nghị MAXHUB UC W20

Giá :

6,251,000 vnđ

Camera hội nghị MAXHUB UC W20

Mua hàng

Loa hội nghị không dây Bluetooth MAXHUB BM21E

Giá :

6,298,000 vnđ

Loa hội nghị không dây Bluetooth MAXHUB BM21E

Mua hàng

Camera hội nghị MAXHUB UC W21

Giá :

8,269,000 vnđ

Camera hội nghị MAXHUB UC W21

Mua hàng

Loa hội nghị không dây Bluetooth MAXHUB BM21

Giá :

9,776,000 vnđ

Loa hội nghị không dây Bluetooth MAXHUB BM21

Mua hàng

Thiết bị trình chiếu không dây MAXHUB WB01

Giá :

18,198,000 vnđ

Thiết bị trình chiếu không dây MAXHUB WB01

Mua hàng

Camera hội nghị MAXHUB UC M30

Giá :

24,485,000 vnđ

Camera hội nghị MAXHUB UC M30

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình MAXHUB UC S10

Giá :

27,119,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình MAXHUB UC S10

Mua hàng

Camera hội nghị MAXHUB UC P10

Giá :

27,495,000 vnđ

Camera hội nghị MAXHUB UC P10

Mua hàng

Màn hình tương tác 55-inch MAXHUB C55FA

Giá :

86,574,000 vnđ

Màn hình tương tác 55-inch MAXHUB C55FA

Mua hàng

Màn hình tương tác 65-inch MAXHUB C65FA

Giá :

115,996,000 vnđ

Màn hình tương tác 65-inch MAXHUB C65FA

Mua hàng

Màn hình tương tác 75-inch MAXHUB C75FA

Giá :

177,190,000 vnđ

Màn hình tương tác 75-inch MAXHUB C75FA

Mua hàng

Màn hình tương tác 86-inch MAXHUB C86FA

Giá :

258,668,000 vnđ

Màn hình tương tác 86-inch MAXHUB C86FA

Mua hàng