Hội nghị truyền hình Polycom

Camera hội nghị truyền hình Polycom EagleEye MSR

Camera hội nghị truyền hình Polycom EagleEye MSR

Mua hàng

Polycom Studio USB 4K Video Bar (7200-85830-102)

Polycom Studio USB 4K Video Bar (7200-85830-102)

Mua hàng

Polycom Studio BT Remote (2201-52889-001)

Giá :

2,880,000 vnđ

Polycom Studio BT Remote (2201-52889-001)

Mua hàng

Polycom External Level VI Power Supply (1465-52891-060)

Giá :

4,080,000 vnđ

Polycom External Level VI Power Supply (1465-52891-060)

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình Polycom STUDIO P5

Giá :

4,147,000 vnđ

Camera hội nghị truyền hình Polycom STUDIO P5

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình Polycom EagleEye Mini

Giá :

4,160,000 vnđ

Camera hội nghị truyền hình Polycom EagleEye Mini

Mua hàng

Polycom Studio Display Mounting Kit (7230-86040-001)

Giá :

4,680,000 vnđ

Polycom Studio Display Mounting Kit (7230-86040-001)

Mua hàng

Bộ Kit camera hội nghị truyền hình Polycom Studio P5 Kit (Studio P5...

Giá :

5,200,000 vnđ

Bộ Kit camera hội nghị truyền hình Polycom Studio P5 Kit (Studio P5 with Blackwire 3210)

Mua hàng

Bộ Kit camera hội nghị truyền hình Polycom Studio P5 Kit (Studio P5...

Giá :

6,240,000 vnđ

Bộ Kit camera hội nghị truyền hình Polycom Studio P5 Kit (Studio P5 with Blackwire 3325)

Mua hàng

Polycom Expansion Microphone (2200-69631-001)

Giá :

6,600,000 vnđ

Polycom Expansion Microphone (2200-69631-001)

Mua hàng

Bộ Kit camera hội nghị truyền hình Polycom Studio P5 Kit (Studio P5...

Giá :

9,009,000 vnđ

Bộ Kit camera hội nghị truyền hình Polycom Studio P5 Kit (Studio P5 with Sync 20+)

Mua hàng

Bộ Kit camera hội nghị truyền hình Polycom Studio P5 Kit (Studio P5...

Giá :

9,360,000 vnđ

Bộ Kit camera hội nghị truyền hình Polycom Studio P5 Kit (Studio P5 with Voyager 4220 UC)

Mua hàng

Bộ Kit camera hội nghị truyền hình Polycom Studio P5 Kit (Studio P5...

Giá :

9,412,000 vnđ

Bộ Kit camera hội nghị truyền hình Polycom Studio P5 Kit (Studio P5 with Voyager 5200 UC)

Mua hàng

Camera hội nghị truyền hình Polycom STUDIO P15

Giá :

16,765,000 vnđ

Camera hội nghị truyền hình Polycom STUDIO P15

Mua hàng

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 310 Acoustic

Giá :

68,500,000 vnđ

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 310 Acoustic

Mua hàng

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 310 Camera 4x

Giá :

127,500,000 vnđ

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 310 Camera 4x

Mua hàng

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 500 camera 4x

Giá :

218,500,000 vnđ

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 500 camera 4x

Mua hàng

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 500 camera 12x

Giá :

251,500,000 vnđ

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 500 camera 12x

Mua hàng