Access Control SUPREMA

Máy kiểm soát cửa và chấm công vân tay + thẻ EM Superma Biostation...

Máy kiểm soát cửa và chấm công vân tay + thẻ EM Superma Biostation L2 BSL2-OE

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SUPREMA CoreStation

Kiểm soát cửa ra vào SUPREMA CoreStation

Mua hàng

Máy kiểm soát vân tay thực SUPREMA RealPass-S

Máy kiểm soát vân tay thực SUPREMA RealPass-S

Mua hàng

Máy kiểm soát vân tay thực SUPREMA RealPass-V

Máy kiểm soát vân tay thực SUPREMA RealPass-V

Mua hàng

Đầu đọc thẻ SUPREMA XPASS 2 XP2-GKDPB

Đầu đọc thẻ SUPREMA XPASS 2 XP2-GKDPB

Mua hàng

Đầu đọc vân tay và thẻ SUPREMA Bioentry R2 BER2-OD

Đầu đọc vân tay và thẻ SUPREMA Bioentry R2 BER2-OD

Mua hàng

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-MDB

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-MDB

Mua hàng

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GDB

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GDB

Mua hàng

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GKDB

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GKDB

Mua hàng

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-MDB (REV 2)

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-MDB (REV 2)

Mua hàng

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GDB (REV 2)

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GDB (REV 2)

Mua hàng

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GKDB (REV 2)

Đầu đọc đa thẻ SUPREMA XPASS D2 XPD2-GKDB (REV 2)

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm SUPREMA CoreStation CS-40

Bộ điều khiển trung tâm SUPREMA CoreStation CS-40

Mua hàng

Máy kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ SUPREMA Bioentry W2...

Máy kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ SUPREMA Bioentry W2 BEW2-OAPB

Mua hàng

Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O

Giá :

3,090,000 vnđ

Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O

Mua hàng

Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI

Giá :

3,390,000 vnđ

Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI

Mua hàng

Thiết bị lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI PLUS

Giá :

3,860,000 vnđ

Thiết bị lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI PLUS

Mua hàng

Thiết bị đăng ký thẻ SUPREMA DE-620

Giá :

4,960,000 vnđ

Thiết bị đăng ký thẻ SUPREMA DE-620

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPE

Giá :

6,280,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPE

Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPM

Giá :

6,790,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPM

Mua hàng