Kiểm soát cửa SOYAL

Đầu đọc thẻ SOYAL AR-725H

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725H

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Converter SOYAL AR-321L485

Bộ chuyển đổi Converter SOYAL AR-321L485

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công SOYAL AR-881EF

Kiểm soát cửa ra vào và chấm công SOYAL AR-881EF

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-716Ei

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-716Ei

Mua hàng

Thẻ cảm ứng mỏng Thin Proximity Card

Giá :

20,000 vnđ

Thẻ cảm ứng mỏng Thin Proximity Card

Mua hàng

Thẻ cảm ứng Mifare Proximity Card

Giá :

25,000 vnđ

Thẻ cảm ứng Mifare Proximity Card

Mua hàng

Thẻ cảm ứng dày Thick Proximity Card

Giá :

25,000 vnđ

Thẻ cảm ứng dày Thick Proximity Card

Mua hàng

Keychain Proximity Card

Giá :

30,000 vnđ

Keychain Proximity Card

Mua hàng

Nút nhấn mở cửa khẩn PRO-BG

Giá :

240,000 vnđ

Nút nhấn mở cửa khẩn PRO-BG

Mua hàng

Bàn phím chức năng rời SOYAL AR-WG KEYBOARD

Giá :

360,000 vnđ

Bàn phím chức năng rời SOYAL AR-WG KEYBOARD

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-25W/12V

Giá :

365,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-25W/12V

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-50W/12V

Giá :

430,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-50W/12V

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-100W/12V

Giá :

520,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-100W/12V

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-150W/12V

Giá :

611,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-150W/12V

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-250W/12V

Giá :

871,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-250W/12V

Mua hàng

Thiết bị đọc phụ trong hay ngoài cửa SOYAL AR-721U

Giá :

960,000 vnđ

Thiết bị đọc phụ trong hay ngoài cửa SOYAL AR-721U

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-400W/12V

Giá :

1,040,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-400W/12V

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-4012T/50W

Giá :

1,157,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-4012T/50W

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng 60W/12V ACRO POWER AO-2060C5F

Giá :

1,157,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng 60W/12V ACRO POWER AO-2060C5F

Mua hàng

Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-725U

Giá :

1,250,000 vnđ

Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-725U

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-4012T/120W

Giá :

1,404,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng STEADY STD-4012T/120W

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-723H

Giá :

1,580,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-723H

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Giá :

1,716,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Giá :

1,846,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-7Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-721H

Giá :

1,960,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-721H

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Giá :

2,080,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng 12VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Mua hàng

Thiết bị lập trình SOYAL AR-737P

Giá :

2,080,000 vnđ

Thiết bị lập trình SOYAL AR-737P

Mua hàng

Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Giá :

2,145,000 vnđ

Bộ cấp nguồn dự phòng 5VDC-12Ah ACRO POWER AO-2060C1F

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-757H

Giá :

2,280,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-757H

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331HS

Giá :

2,450,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331HS

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-321H

Giá :

2,660,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-321H

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331H

Giá :

2,760,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-331H

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725E

Giá :

2,960,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-725E

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-721E

Giá :

3,180,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát ra vào đa cửa SOYAL AR-721E

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-721E

Giá :

3,180,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-721E

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727H

Giá :

3,770,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-727H

Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-327H

Giá :

3,900,000 vnđ

Kiểm soát cửa ra vào SOYAL AR-327H

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát thang máy SOYAL AR-401RO16

Giá :

4,180,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát thang máy SOYAL AR-401RO16

Mua hàng

Kiểm soát cửa và chấm công thẻ cảm ứng, mã PIN SOYAL AR 837E

Giá :

5,447,000 vnđ

Kiểm soát cửa và chấm công thẻ cảm ứng, mã PIN SOYAL AR 837E

Mua hàng

Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-661U

Giá :

5,560,000 vnđ

Thiết bị đọc thẻ gần SOYAL AR-661U

Mua hàng

Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-331EF

Giá :

5,785,000 vnđ

Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-331EF

Mua hàng

Bộ kiểm soát cửa trung tâm SOYAL AR-721Ei

Giá :

8,061,300 vnđ

Bộ kiểm soát cửa trung tâm SOYAL AR-721Ei

Mua hàng

Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-837EFi...

Giá :

9,425,000 vnđ

Kiểm soát cửa và chấm công vân tay, thẻ, mã PIN SOYAL AR-837EFi (9000DO)

Mua hàng

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-716E

Giá :

10,860,000 vnđ

Hệ thống kiểm soát ra vào cửa SOYAL AR-716E

Mua hàng