Máy bộ đàm

Phụ kiện dùng cho Máy bộ đàm KESHENTON

Phụ kiện dùng cho Máy bộ đàm KESHENTON

Mua hàng

Máy bộ đàm ICOM IC-F3003 VHF (Pin BP-264 , BC-192)

Máy bộ đàm ICOM IC-F3003 VHF (Pin BP-264 , BC-192)

Mua hàng

Máy bộ đàm ICOM IC-F3003 VHF (Pin BP-264, BC-191)

Máy bộ đàm ICOM IC-F3003 VHF (Pin BP-264, BC-191)

Mua hàng

Anten dùng cho bộ đàm HYPERSIA

Giá :

90,000 vnđ

Anten dùng cho bộ đàm HYPERSIA

Mua hàng

Pin, kẹp, bộ sạc, nguồn cho bộ đàm HYPERSIA

Giá :

190,000 vnđ

Pin, kẹp, bộ sạc, nguồn cho bộ đàm HYPERSIA

Mua hàng

Tai nghe bộ đàm IRADIO, FEIDAXIN, KENWOOD, ICOM, MOTOROLA

Giá :

220,000 vnđ

Tai nghe bộ đàm IRADIO, FEIDAXIN, KENWOOD, ICOM, MOTOROLA

Mua hàng

Tai nghe dùng cho bộ đàm HYPERSIA

Giá :

286,000 vnđ

Tai nghe dùng cho bộ đàm HYPERSIA

Mua hàng

Tai nghe Hytera ESM12

Giá :

320,000 vnđ

Tai nghe Hytera ESM12

Mua hàng

Pin Li-Ion BL1719 (1650mAh)

Giá :

550,000 vnđ

Pin Li-Ion BL1719 (1650mAh)

Mua hàng

Máy bộ đàm KESHENTON KST A1

Giá :

660,000 vnđ

Máy bộ đàm KESHENTON KST A1

Mua hàng

Máy bộ đàm KESHENTON KST A2

Giá :

660,000 vnđ

Máy bộ đàm KESHENTON KST A2

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

Giá :

750,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

Mua hàng

Máy bộ đàm IRADIO IR-669D

Giá :

780,000 vnđ

Máy bộ đàm IRADIO IR-669D

Mua hàng

Bộ đàm cầm tay KBC DL-U102

Giá :

845,000 vnđ

Bộ đàm cầm tay KBC DL-U102

Mua hàng

Pin BL2102 Li-ion Battery (2100mAh)

Giá :

850,000 vnđ

Pin BL2102 Li-ion Battery (2100mAh)

Mua hàng

Bộ đàm KESHENTON KST K9

Giá :

870,000 vnđ

Bộ đàm KESHENTON KST K9

Mua hàng

Bộ đàm KESHENTON KST V2

Giá :

930,000 vnđ

Bộ đàm KESHENTON KST V2

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK 308

Giá :

950,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK 308

Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola MT 918

Giá :

950,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola MT 918

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK-F2300

Giá :

1,080,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-F2300

Mua hàng

Bộ đàm cầm tay KBC DL-255/355

Giá :

1,235,000 vnđ

Bộ đàm cầm tay KBC DL-255/355

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3207S

Giá :

1,250,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3207S

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA A2

Giá :

1,250,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA A2

Mua hàng

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-99

Giá :

1,260,000 vnđ

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-99

Mua hàng

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-55A

Giá :

1,280,000 vnđ

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-55A

Mua hàng

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-780

Giá :

1,320,000 vnđ

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-780

Mua hàng