Máy bộ đàm

Máy bộ đàm Motorola CLARIGO-418

Giá :

1,480,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola CLARIGO-418

Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola SMP-418

Giá :

1,480,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola SMP-418

Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola MagOne A8

Giá :

1,450,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola MagOne A8

Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola GP328 PLUS

Giá :

1,350,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola GP328 PLUS

Mua hàng

Máy bộ đàm Motorola MT 918

Giá :

950,000 vnđ

Máy bộ đàm Motorola MT 918

Mua hàng

Máy bộ đàm hàng hải YAESU STANDARD HORIZON GX1400

Giá :

4,289,500 vnđ

Máy bộ đàm hàng hải YAESU STANDARD HORIZON GX1400

Mua hàng

Máy bộ đàm hàng hải YAESU STANDARD HORIZON HX-210E

Giá :

2,875,000 vnđ

Máy bộ đàm hàng hải YAESU STANDARD HORIZON HX-210E

Mua hàng

Máy bộ đàm hàng hải YAESU STANDARD HORIZON FT-450

Giá :

13,225,000 vnđ

Máy bộ đàm hàng hải YAESU STANDARD HORIZON FT-450

Mua hàng

Máy bộ đàm hàng hải YAESU STANDARD HORIZON HX400IS

Giá :

5,520,000 vnđ

Máy bộ đàm hàng hải YAESU STANDARD HORIZON HX400IS

Mua hàng

Máy bộ đàm hàng hải YAESU STANDARD HORIZON GX-1300E

Giá :

3,565,000 vnđ

Máy bộ đàm hàng hải YAESU STANDARD HORIZON GX-1300E

Mua hàng

Máy bộ đàm hàng hải YAESU STANDARD HORIZON HX300

Giá :

2,875,000 vnđ

Máy bộ đàm hàng hải YAESU STANDARD HORIZON HX300

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay VERTEX VZ-30

Giá :

2,680,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay VERTEX VZ-30

Mua hàng

Phụ kiện dùng cho Máy bộ đàm KESHENTON

Phụ kiện dùng cho Máy bộ đàm KESHENTON

Mua hàng

Máy bộ đàm KESHENTON KST K16

Giá :

1,716,000 vnđ

Máy bộ đàm KESHENTON KST K16

Mua hàng

Bộ đàm KESHENTON KST V2

Giá :

930,000 vnđ

Bộ đàm KESHENTON KST V2

Mua hàng

Bộ đàm KESHENTON KST K9

Giá :

870,000 vnđ

Bộ đàm KESHENTON KST K9

Mua hàng

Máy bộ đàm KESHENTON KST A2

Giá :

660,000 vnđ

Máy bộ đàm KESHENTON KST A2

Mua hàng

Máy bộ đàm KESHENTON KST A1

Giá :

660,000 vnđ

Máy bộ đàm KESHENTON KST A1

Mua hàng

Tai nghe bộ đàm IRADIO, FEIDAXIN, KENWOOD, ICOM, MOTOROLA

Giá :

220,000 vnđ

Tai nghe bộ đàm IRADIO, FEIDAXIN, KENWOOD, ICOM, MOTOROLA

Mua hàng

Máy bộ đàm IRADIO IR-669D

Giá :

780,000 vnđ

Máy bộ đàm IRADIO IR-669D

Mua hàng

Anten dùng cho bộ đàm HYPERSIA

Giá :

90,000 vnđ

Anten dùng cho bộ đàm HYPERSIA

Mua hàng

Pin, kẹp, bộ sạc, nguồn cho bộ đàm HYPERSIA

Giá :

190,000 vnđ

Pin, kẹp, bộ sạc, nguồn cho bộ đàm HYPERSIA

Mua hàng

Tai nghe dùng cho bộ đàm HYPERSIA

Giá :

286,000 vnđ

Tai nghe dùng cho bộ đàm HYPERSIA

Mua hàng

Máy đo tần số bộ đàm, đo các loại bộ đàm HYPERSIA

Giá :

1,500,000 vnđ

Máy đo tần số bộ đàm, đo các loại bộ đàm HYPERSIA

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA A1

Giá :

1,870,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA A1

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA A2

Giá :

1,250,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA A2

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

Giá :

750,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYPERSIA H1

Mua hàng

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-850Plus

Giá :

1,360,000 vnđ

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-850Plus

Mua hàng

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-780

Giá :

1,320,000 vnđ

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-780

Mua hàng

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-55A

Giá :

1,280,000 vnđ

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-55A

Mua hàng

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-99

Giá :

1,260,000 vnđ

Máy bộ đàm FEIDAXIN FD-99

Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM YANTON T880

Giá :

2,650,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM YANTON T880

Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM YANTON T650

Giá :

2,180,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM YANTON T650

Mua hàng

MÁY BỘ ĐÀM YANTON T-M2

Giá :

1,725,000 vnđ

MÁY BỘ ĐÀM YANTON T-M2

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK-NX1210

Giá :

1,800,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-NX1210

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK-NX300

Giá :

1,560,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-NX300

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3314

Giá :

1,650,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3314

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK-F2300

Giá :

1,080,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-F2300

Mua hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-3360

Giá :

1,860,000 vnđ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3360

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK F5 PLUS

Giá :

1,650,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK F5 PLUS

Mua hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-2000/TK-3000

Giá :

1,650,000 vnđ

Máy bộ đàm Kenwood TK-2000/TK-3000

Mua hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-3207 UHF

Giá :

1,460,000 vnđ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3207 UHF

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK-2207 VHF

Giá :

1,460,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-2207 VHF

Mua hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-3206

Giá :

1,390,000 vnđ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3206

Mua hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-3107

Giá :

1,350,000 vnđ

Máy bộ đàm Kenwood TK-3107

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK-2107

Giá :

1,350,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-2107

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3290S

Giá :

1,350,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3290S

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3207S

Giá :

1,250,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK-3207S

Mua hàng

Máy bộ đàm KENWOOD TK 308

Giá :

950,000 vnđ

Máy bộ đàm KENWOOD TK 308

Mua hàng

Pin BL2102 Li-ion Battery (2100mAh)

Giá :

850,000 vnđ

Pin BL2102 Li-ion Battery (2100mAh)

Mua hàng

Pin Li-Ion BL1719 (1650mAh)

Giá :

550,000 vnđ

Pin Li-Ion BL1719 (1650mAh)

Mua hàng

Tai nghe Hytera ESM12

Giá :

320,000 vnđ

Tai nghe Hytera ESM12

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT BD-558U

Giá :

3,705,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT BD-558U

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT BD-558V

Giá :

3,705,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT BD-558V

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-518U

Giá :

2,112,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-518U

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-518V

Giá :

2,112,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-518V

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-508U

Giá :

1,884,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-508U

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-508V

Giá :

1,884,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-508V

Mua hàng

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-320 U1-AN0460H11

Giá :

1,560,000 vnđ

Máy bộ đàm cầm tay HYTERA HYT TC-320 U1-AN0460H11

Mua hàng