Máy chấm công

Máy chấm công vân tay GIGATA S800

Giá :

4,320,000 vnđ

Máy chấm công vân tay GIGATA S800

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK RJ3000L

Giá :

3,770,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK RJ3000L

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK RJ2000L

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK RJ2000L

Mua hàng

RONALD JACK DG-600BID

Giá :

2,575,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK DG-600BID

Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK TFT 900

Giá :

10,400,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK TFT 900

Mua hàng

WISE EYE WSE-808

Giá :

3,598,000 vnđ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY VÀ THẺ CẢM ỨNG WISE EYE WSE-808

Mua hàng
HOT

Máy Chấm Công Bẳng Vân Tay Kết Nối Wifi WL30

Màn hình màu TFT 2.8" với giao diện dễ sử dụng

Quét vân tay và nhận dạng trong vòng 1 giây

Lưu trữ 1000 vân tay và 50.000 lần giao dịch

Giao tiếp Wifi, TCP/IP, USB-host, USB client

Xuất dữ liệu ra Microsoft Excel, OpenOffice, LibreOffice

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Phím chức năng để chọn trạng thái IN hoặc OUT

Có thể để bàn hoặc treo tường

Mua hàng
HOT

Máy Chấm Công Bằng Vân Tay H8

Màn hình màu TFT 3" với giao diện dễ sử dụng

Quét vân tay và nhận dạng trong vòng 1 giây

Lưu trữ 500 vân tay và 50.000 lần giao dịch

Giao tiếp SD card, USB-host, USB client

Xuất dữ liệu ra Microsoft Excel, OpenOffice, LibreOffice

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Phím chức năng để chọn trạng thái IN hoặc OUT

Có thể để bàn hoặc treo tường

Mua hàng
HOT

Máy Chấm Công Bằng Vân Tay K14

Màn hình màu TFT 3" với giao diện dễ sử dụng

Quét vân tay và nhận dạng trong vòng 1 giây

Lưu trữ 500 vân tay và 50.000 lần giao dịch

Giao tiếp TCP/IP, USB-host, USB client

Xuất dữ liệu ra Microsoft Excel, OpenOffice, LibreOffice

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Phím chức năng để chọn trạng thái IN hoặc OUT

Có thể để bàn hoặc treo tường

Mua hàng
HOT

Máy Chấm Công Bẳng Vân Tay Kết Nối Wifi WL10

Màn hình màu TFT 2.8" với giao diện dễ sử dụng

Quét vân tay và nhận dạng trong vòng 1 giây

Lưu trữ 1000 vân tay và 50.000 lần giao dịch

Giao tiếp Wifi, TCP/IP, USB-host, USB client

Xuất dữ liệu ra Microsoft Excel, OpenOffice, LibreOffice

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Phím chức năng để chọn trạng thái IN hoặc OUT

Có thể để bàn hoặc treo tường

Mua hàng

Máy kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay và thẻ cảm ứng MITA...

Giá :

2,025,000 vnđ

Máy kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay và thẻ cảm ứng MITA F01
Mua hàng

Bộ bát trên

Giá :

752,000 vnđ

Bộ bát trên
Mua hàng

Bộ bát dưới

Giá :

450,000 vnđ

Bộ bát dưới
Mua hàng

KHÓA ĐIỆN TỪ MITA

Giá :

1,120,000 vnđ

KHÓA ĐIỆN TỪ MITA
Mua hàng

KHÓA CHỐT ĐIỆN TỬ MITA

Giá :

1,120,000 vnđ

KHÓA CHỐT ĐIỆN TỬ MITA
Mua hàng

Nút nhấn thoát khẩn MITA

Giá :

270,000 vnđ

Nút nhấn thoát khẩn MITA
Mua hàng

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY VÀ THẺ CẢM ỨNG WISE EYE WSE-9089

Giá :

10,010,000 vnđ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY VÀ THẺ CẢM ỨNG WISE EYE WSE-9089
Mua hàng

NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020i

Giá :

270,000 vnđ

NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020i
Mua hàng

NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020

Giá :

180,000 vnđ

NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020
Mua hàng

Đầu đọc phụ bằng vân tay MITA SR-900

Giá :

2,160,000 vnđ

Đầu đọc phụ bằng vân tay MITA SR-900
Mua hàng

Kiểm soát cửa ra vào SUPERMA CoreStation

Kiểm soát cửa ra vào SUPERMA CoreStation
Mua hàng

Máy chấm công SUPERMA D-Station DSMW-OC

Giá :

39,880,000 vnđ

Máy chấm công SUPERMA D-Station DSMW-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPERMA...

Giá :

37,480,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPERMA D-Station DSM-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối...

Giá :

34,880,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối Wifi SUPERMA Biostation-T2 BST2MW-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPERMA...

Giá :

33,480,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPERMA Biostation-T2 BST2M-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối...

Giá :

33,480,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối WIFI SUPERMA Biostation-T2 BST2RW-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPERMA...

Giá :

29,980,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPERMA Biostation-T2 BST2R-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, thẻ và kết nối Wifi...

Giá :

35,680,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, thẻ và kết nối Wifi SUPERMA FaceStation FSMW
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPERMA...

Giá :

33,290,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPERMA FaceStation FSM
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, thẻ và kết nối Wireless...

Giá :

20,580,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, thẻ và kết nối Wireless SUPERMA Biostation BSRW-OC
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, kết nối Wireless SUPERMA...

Giá :

19,490,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, kết nối Wireless SUPERMA BIOSTATION BSTW-OC
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPERMA Bioentry...

Giá :

13,380,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPERMA Bioentry W-BEWM-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPERMA...

Giá :

14,780,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPERMA X-Station XSM
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPERMA...

Giá :

13,880,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPERMA X-Station XSE
Mua hàng

Máy kiểm soát cửa ra vào và chấm công SUPERMA XPASS-SLIM

Giá :

7,980,000 vnđ

Máy kiểm soát cửa ra vào và chấm công SUPERMA XPASS-SLIM
Mua hàng

Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O

Giá :

3,090,000 vnđ

Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O
Mua hàng

Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI

Giá :

3,390,000 vnđ

Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI
Mua hàng

MÁY KIỂM TRA VÂN TAY THỰC SUPREMA REALSCAN-10

Giá :

108,900,000 vnđ

MÁY KIỂM TRA VÂN TAY THỰC SUPREMA REALSCAN-10
Mua hàng

MÁY KIỂM TRA VÂN TAY THỰC SUPREMA REALSCAN-D

Giá :

18,990,000 vnđ

MÁY KIỂM TRA VÂN TAY THỰC SUPREMA REALSCAN-D
Mua hàng

MÁY KIỂM TRA VÂN TAY THỰC SUPREMA REALSCAN-S

Giá :

17,990,000 vnđ

MÁY KIỂM TRA VÂN TAY THỰC SUPREMA REALSCAN-S
Mua hàng

Máy chấm công SUPREMA BioLite NET BLN-OC

Giá :

12,980,000 vnđ

Máy chấm công SUPREMA BioLite NET BLN-OC
Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào, vân tay, thẻ và PIN CODE...

Giá :

11,690,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào, vân tay, thẻ và PIN CODE SUPREMA BioLite NET BLR-OC
Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPH

Giá :

7,950,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPH
Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPM

Giá :

6,790,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPM
Mua hàng

Nguồn cho máy chấm công vân tay 12V-3A

Giá :

202,500 vnđ

Nguồn cho máy chấm công vân tay 12V-3A
Mua hàng

Nguồn dùng cho máy chấm công vân tay 5V-2A

Giá :

168,750 vnđ

Nguồn dùng cho máy chấm công vân tay 5V-2A
Mua hàng

Bộ bát ZL

Giá :

540,000 vnđ

Bộ bát ZL
Mua hàng

Bộ cấp nguồn liên tục MITA 12V DIAMOND

Giá :

1,755,000 vnđ

Bộ cấp nguồn liên tục MITA 12V DIAMOND
Mua hàng

Thẻ cảm ứng Mifare 0.8mm

Giá :

6,750 vnđ

Thẻ cảm ứng Mifare 0.8mm
Mua hàng

Thẻ cảm ứng MITA 0.8mm

Giá :

6,750 vnđ

Thẻ cảm ứng MITA 0.8mm
Mua hàng

Thẻ cảm ứng Promag 1.8mm

Giá :

6,750 vnđ

Thẻ cảm ứng Promag 1.8mm
Mua hàng

Thẻ cảm ứng MITA mỏng 0.8mm

Giá :

6,750 vnđ

Thẻ cảm ứng MITA mỏng 0.8mm
Mua hàng

Thẻ cảm ứng MITA dày 1.8mm

Giá :

6,750 vnđ

Thẻ cảm ứng MITA dày 1.8mm
Mua hàng

Nguồn pin lưu điện UPS Super mini dùng cho máy chấm công GD-1248A

Giá :

405,000 vnđ

Nguồn pin lưu điện UPS Super mini dùng cho máy chấm công GD-1248A
Mua hàng

Nguồn pin lưu điện dùng cho máy chấm công UPS mini 5V và UPS mini...

Giá :

607,500 vnđ

Nguồn pin lưu điện dùng cho máy chấm công UPS mini 5V và UPS mini 12V
Mua hàng

Nút nhấn không chạm và Remote MITA K2S

Giá :

810,000 vnđ

Nút nhấn không chạm và Remote MITA K2S
Mua hàng

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Mifare KR-202

Giá :

607,500 vnđ

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Mifare KR-202
Mua hàng

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Mifare KR-102

Giá :

607,500 vnđ

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Mifare KR-102
Mua hàng

Nút nhấn cảm ứng cho máy tuần tra bảo vệ MITA

Giá :

13,500 vnđ

Nút nhấn cảm ứng cho máy tuần tra bảo vệ MITA
Mua hàng

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA GS-8100C

Giá :

3,780,000 vnđ

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA GS-8100C
Mua hàng

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA GS-6100C

Giá :

4,185,000 vnđ

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA GS-6100C
Mua hàng

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA GS-6000C

Giá :

4,185,000 vnđ

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA GS-6000C
Mua hàng

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA 9800E

Giá :

4,455,000 vnđ

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA 9800E
Mua hàng

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA 9000E

Giá :

4,455,000 vnđ

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA 9000E
Mua hàng

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng MITA 9000

Giá :

3,510,000 vnđ

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng MITA 9000
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation...

Giá :

21,690,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation BSH-OC
Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPE

Giá :

6,280,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPE
Mua hàng

Đầu đọc thẻ GIGATA CR10M

Giá :

1,380,000 vnđ

Đầu đọc thẻ GIGATA CR10M
Mua hàng

Đầu đọc thẻ GIGATA CR10E

Giá :

850,000 vnđ

Đầu đọc thẻ GIGATA CR10E
Mua hàng
HOT

Bộ Trung Tâm Truy Cập Cửa Bằng Thẻ C3-200

 
Tính năngC3-200 (2 Cửa 2 chiều)  Kết nối đến 4 đầu đọc ( IN-OUT).Lưu trữ 30.000 thẻGhi nhận 100.000 giao dịchGiao tiếp RS485, TCP/IPCó thể kết nối với khóa cửa,...

C3-200 (2 Cửa 2 chiều)  Kết nối đến 4 đầu đọc ( IN-OUT).

Lưu trữ 30.000 thẻ

Ghi nhận 100.000 giao dịch

Giao tiếp RS485, TCP/IP

Có thể kết nối với khóa cửa, cảm biến cửa, nút nhấn exit, báo động...

Nhận biết các loại đầu đọc nhà sản xuất khác

Có tích hợp mạch relay điều khiển khóa điện từ các loại

Gồm bo mạch chủ & nguồn rời

Cấu hình hệ thống đơn giản

Có chia vùng & khoảng thời gian cho từng nhóm đối tượng ra vào

Phân quyền kiểm soát ra vào cho từng người

Nhiều chức năng: anti-passback, Multi-card operation, Interlock...

Giám sát hệ thống theo thời gian thực

Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cúp điện

Mua hàng
HOT

Bộ Trung Tâm Truy Cập Cửa Bằng Thẻ C3-100

Tính năngC3-100 (1 Cửa 2 chiều) Kết nối đến 2 đầu đọc ( IN-OUT).Lưu trữ 30.000 thẻGhi nhận 100.000 giao dịchGiao tiếp RS485, TCP/IPCó thể kết nối với khóa cửa,...

Mua hàng
HOT

Khóa Chốt Thả AL-100

Loại mở khóa khi mất điện

Tín hiệu trạng thái cửa NC output

Lực giữ cửa 1.000kg

Nguồn 12VDC, kích thước 200x35x38mm, trọng lượng 0,72kg

Ứng dụng cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa kính (loại mở 2 chiều)

Mua hàng
HOT

Đầu đọc vân tay ZKTeco ZK4500

Giá :

2,380,000 vnđ

-Đầu đọc vân tay + SDK kèm theo.

-Kết nối với máy tính qua cổng USB.

-Đèn xanh và tiếng beep báo đọc thành công.

-Hỗ trợ hệ điều hành: Win XP, Win7, Win8, 32/64 bit.

-Dùng để quản lý khách hàng, nhân viên.

Mua hàng
HOT

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng ZKTECO G2

Giá :

11,270,000 vnđ

- Tích hợp kiểm soát cửa ra vào.

- Giao diện người dùng dễ tương tác có thiết kế hiện đại.

- Cảm biến vân tay SilkID vượt trội.

- Xác nhận nhiều chế độ: Vân tay/Thẻ/Mật khẩu.

- Hoạt động tốt khi ngón tay bị khô, ướt và thô ráp.

- Màn hình TFT LCD 3.5 inch.

- Dung lượng: vân tay 20.000 + 20.000 thẻ.

- Dung lượng giao dịch 200.000 lần chấm công.

- Chuông hẹn giờ.

- Chụp ảnh khi chấm công.

- Cổng giao tiếp: TCP/IP, USB (Host và Client).

- Nguồn điện cung cấp: 12VDC/ 1.5A.

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C - 45°C.

- Độ ẩm hoạt động: 20% - 80%.

- Phần mềm: Tiếng Anh - Tiếng Việt.

- Kết nối dữ liệu từ xa qua mạng Internet.

Mua hàng
HOT

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng ZKTECO ZKSOFWARE B3

Giá :

3,850,000 vnđ

- Tích hợp nhiều dấu vân tay.

- Dung lượng lưu trữ: 3000 dấu vân tay.

- Dung lượng bộ nhớ trong máy: 100.000 lần chấm công.

- Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ.

- Tốc độ xử lý rất nhanh:

- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt.

- Có Password bảo vệ máy, chế độ hẹn giờ tắt máy, Stand by.

- Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP.

- Lấy dữ liệu qua USB hoặc từ máy tính.

- Dữ liệu qua mạng internet.

- Hiển thị tên người sử dụng trên máy khi chấm công.

Mua hàng
HOT

WISE EYE WSE-330

Giá :

3,948,000 vnđ

MÁY CHẤM CÔNG THẺ CẢM ỨNG WISE EYE WSE-330

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus...

Giá :

13,890,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPi-OC

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay và PIN SUPREMA BioLite Solo...

Giá :

9,880,000 vnđ

– MÁY KIỂM SOÁT RA /VÀO BẰNG VÂN TAY+ PIN CODE: Dùng độc lập, không kết nối máy vi tính.

– Đăng ký được 200 người dùng (tối đa được 400 mẫu vân tay).

– Thời gian nhận dạng 1 giây/ 1 vân tay.

– Sử dụng đa chức năng: Vân tay, Mật khẩu, Vân tay + mật khẩu.

– Dùng cho tất cả các loại khoá cửa điện tử và cửa tự động.

– Màn hình LCD 128 x 64 pixel trắng đen.

– Bàn phím: 12 phím và 3 phím điều khiển chức năng.

– Giao diện: đèn LED nhiều màu và âm thanh đa dạng.

– Lưu lại 5,000 sự kiện ra /vào trên máy để tiện kiểm soát

 Thiết bị lắp được ngoài trời không thấm nước.

– Kích thước máy chấm công và kiểm soát: Rộng: 60 mm, Cao: 185mm, Dày: 40 mm.

– Thích hợp sử dụng cho văn phòng, nhà xưởng, khách sạn, nhà hàng, biệt thự ...

– Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế: CE, FCC, KCC, FBI

– Dùng độc lập không liên kết với máy tính

Mua hàng

WISE EYE WSE-300

Giá :

3,458,000 vnđ

- Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng

- Dung lượng bộ nhớ trong máy 50.000 lần chấm công.

- Sử dụng Chip xử lý intel cực nhanh của mỹ.

- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng anh & Tiếng việt.

- Có Password bảo vệ máy, chế độ hẹn giờ tắt máy, Stand by.

- Kết nối với máy tính qua cổng RS–232/485, TCP/IP

Lấy dữ liệu qua USB hoặc từ máy tính.

Công nghệ tự động download dữ liệu chấm công về máy vi tính

- Bộ nhớ được lưu trữ trong suốt thời gian bị mất điện

- Hiển thị tên người sử dụng trên máy khi máy chấm công.

- Tốc độ xử lý rất nhanh

- Đọc thẻ trong khoảng cách từ 2-22 cm.

Mua hàng
- 7%

Máy chấm công kiểm soát cửa và vân tay RONALD JACK F-7

Giá :

3,250,000 vnđ

3,500,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa và vân tay RONALD JACK F-7

Máy chấm công kiểm soát cửa và vân tay.

Công suất: 1500 vân tay.

Tích hợp hệ thống đóng mở cửa điều khiển truy cập.

Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay.

Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ.

Hiển thị tên người sử dụng.

Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.

Bộ nhớ trong: 50.000 lần IN/ OUT.

Kết nối qua cổng RS232/485, TCP/IP.

Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa và vân tay RONALD JACK F-708

Giá :

4,900,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa và vân tay RONALD JACK F-708

Mua hàng
- 7%

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK F8

Giá :

5,395,000 vnđ

5,810,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK F8

- Chấm công bằng dấu vân tay, thẻ từ, password.

- Quản lý 3000 dấu vân tay + thẻ.

- Một người có thể đăng ký tối đa 10 dấu vân tay, thẻ từ, password.

- Sử dụng chip Intel của Mỹ.

- Sử dung sensor thế hệ mới chống trầy xước, chống mài mòn, có hỗ trợ laser để đọc dấu vân tay được tốt hơn.

- Tích hợp kiểm soát cửa chuyên nghiệp.

- Dung lượng lưu trữ lên 200,000 giao dịch.

- Tích hợp kiểm soát cửa kết nối với khóa từ.

- Kết nối với máy tính qua cổng RS - 232/485, TCP/IP + USB.

- Hiển thị ID và tên khi chấm công.

- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra mất điện.

- Tốc độ sử lý nhanh: < 1s/ lần chấm công.

- Thiết kế tinh tế & sang trọng.

- Thiết kế dễ dàng lắp đặt và vân hành.

Mua hàng

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 800

Giá :

8,190,000 vnđ

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 800

Mua hàng

Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK 2200N

Giá :

3,500,000 vnđ

Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK 2200N

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack SA-33E

Giá :

1,680,000 vnđ

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack SA-33E

Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack SA-32E

Giá :

1,120,000 vnđ

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack SA-32E

Mua hàng