Máy chấm công

HOT

Máy chấm công vân tay RONALD JACK DG-600

Giá :

2,565,000 vnđ

Máy chấm công vân tay màn hình màu với công nghệ mới nhất 2015 cho màu sắc đẹp tuyệt vời.

Màn hình hiển thị: 2.8 inch TFT

Công suất vân tay: 1000 dấu vân tay

Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay

Dung lượng bộ nhớ: 80000 lần giao dịch

Tích hợp âm thanh và password bảo vệ máy

Có thể hẹn giờ mở/ tắt máy. An toàn và tiết kiệm điện

Dữ liệu lưu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.

Kết nối giao thức: TCP/IP, USB, Password bảo vệ máy

Hỗ trợ phần mềm chấm công tiếng Việt.

Nguồn điện cung cấp: 12VDC, 1.5A

Thời gian chấm công: ≤ 0.5 giây

Nhiệt độ hoạt động:  0°C - 45°C

Độ ẩm hoạt động: 20% -80%

Kích thước: 184 x 136 x 37.6 mm

Mua hàng

Thẻ giấy chấm công

Giá :

600 vnđ

Thẻ giấy chấm công
Mua hàng

Giá để thẻ chấm công

Giá :

220,000 vnđ

Giá để thẻ chấm công
Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng...

Giá :

4,900,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng RONALD JACK F09
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK T6-C

Giá :

3,850,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK T6-C
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK U-160Silk

Giá :

4,690,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK U-160Silk
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và Wifi RONALD JACK 5000T-C

Giá :

4,200,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và Wifi RONALD JACK 5000T-C
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 5000T

Giá :

4,340,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 5000T
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 9900C

Giá :

6,510,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 9900C
Mua hàng

Chấm công vân tay, thẻ cảm ứng RONALD JACK 5000AID

Giá :

4,900,000 vnđ

Chấm công vân tay, thẻ cảm ứng RONALD JACK 5000AID
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 8000T

Giá :

3,906,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 8000T
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 4000TID-C

Giá :

3,500,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 4000TID-C
Mua hàng

Chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 3000TID

Giá :

3,360,000 vnđ

Chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 3000TID
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X938C

Giá :

4,060,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X938C
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X928C

Giá :

4,060,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X928C
Mua hàng

Máy chấm công vân tay RONALD JACK TX628

Giá :

3,920,000 vnđ

Máy chấm công vân tay RONALD JACK TX628
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X628 Plus

Giá :

3,500,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X628 Plus
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X628-C

Giá :

3,430,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X628-C
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X628 PRO

Giá :

3,360,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X628 PRO
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK Q-Clear 6869

Giá :

3,500,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK Q-Clear 6869
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 6868

Giá :

5,500,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 6868
Mua hàng

Máy chấm công thẻ cảm ứng RONALD JACK S400

Giá :

3,360,000 vnđ

Máy chấm công thẻ cảm ứng RONALD JACK S400
Mua hàng

Máy chấm công bằng vân tay và thẻ Ronald Jack DG-100

Giá :

3,780,000 vnđ

Máy chấm công bằng vân tay và thẻ Ronald Jack DG-100
Mua hàng

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng RONALD JACK S550

Giá :

3,640,000 vnđ

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng RONALD JACK S550
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK RJ 919

Giá :

3,500,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK RJ 919
Mua hàng

Máy chấm công vân tay RONALD JACK RJ1300

Giá :

3,640,000 vnđ

Máy chấm công vân tay RONALD JACK RJ1300
Mua hàng

Máy chấm công vân tay RONALD JACK RJ1200

Giá :

3,500,000 vnđ

Máy chấm công vân tay RONALD JACK RJ1200
Mua hàng

Máy chấm công vân tay RONALD JACK 3000T-C

Giá :

3,220,000 vnđ

Máy chấm công vân tay RONALD JACK 3000T-C
Mua hàng

Máy chấm công thẻ cảm ứng RONALD JACK SC403

Giá :

3,038,000 vnđ

Máy chấm công thẻ cảm ứng RONALD JACK SC403
Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng RONALD JACK...

Giá :

3,290,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng thẻ cảm ứng RONALD JACK SC405
Mua hàng

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng RONALD JACK SC-103

Giá :

3,080,000 vnđ

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng RONALD JACK SC-103
Mua hàng

Máy chấm công thẻ cảm ứng RONALD JACK SC700

Giá :

4,130,000 vnđ

Máy chấm công thẻ cảm ứng RONALD JACK SC700
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa và vân tay RONALD JACK F-7

Giá :

3,500,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa và vân tay RONALD JACK F-7
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK F8

Giá :

5,810,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK F8
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa và vân tay RONALD JACK F-708

Giá :

4,900,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa và vân tay RONALD JACK F-708
Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng...

Giá :

3,500,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng RONALD JACK F200
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng RONALD...

Giá :

5,656,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng RONALD JACK F18
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK F18 PRO

Giá :

5,180,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK F18 PRO
Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng...

Giá :

5,110,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng RONALD JACK F19
Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng...

Giá :

5,390,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng RONALD JACK F20
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào...

Giá :

7,700,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào Ronald Jack TFT 600
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 660

Giá :

8,400,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 660
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 680

Giá :

9,100,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 680
Mua hàng

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK MB300

Giá :

4,690,000 vnđ

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK MB300
Mua hàng

Máy chấm công khuôn mặt và thẻ cảm ứng RONALD JACK VF600

Giá :

6,510,000 vnđ

Máy chấm công khuôn mặt và thẻ cảm ứng RONALD JACK VF600
Mua hàng

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 05

Giá :

8,680,000 vnđ

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 05
Mua hàng

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 302

Giá :

8,680,000 vnđ

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 302
Mua hàng

Máy chấm công bằng khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 400

Giá :

8,680,000 vnđ

Máy chấm công bằng khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 400
Mua hàng

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 402

Giá :

8,680,000 vnđ

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 402
Mua hàng

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 800

Giá :

8,820,000 vnđ

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 800
Mua hàng

Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK 2200N

Giá :

3,500,000 vnđ

Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK 2200N
Mua hàng

Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK 2200A

Giá :

3,500,000 vnđ

Máy chấm công thẻ giấy RONALD JACK 2200A
Mua hàng

Máy chấm công RONALD JACK RJ-3300N

Giá :

4,060,000 vnđ

Máy chấm công RONALD JACK RJ-3300N
Mua hàng

Máy chấm công RONALD JACK RJ-3300A

Giá :

4,060,000 vnđ

Máy chấm công RONALD JACK RJ-3300A
Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ RONALD JACK SA-31E

Giá :

980,000 vnđ

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ RONALD JACK SA-31E
Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack SA-32E

Giá :

1,120,000 vnđ

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack SA-32E
Mua hàng

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack SA-33E

Giá :

1,680,000 vnđ

Thiết bị kiểm soát cửa độc lập bằng thẻ Ronald Jack SA-33E
Mua hàng

Máy chấm công vân tay RONALD JACK RJ550A

Giá :

2,940,000 vnđ

Máy chấm công vân tay RONALD JACK RJ550A
Mua hàng

Máy chấm công vân tay RONALD JACK RJ550

Giá :

2,800,000 vnđ

Máy chấm công vân tay RONALD JACK RJ550
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK T8

Giá :

2,520,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK T8
Mua hàng