Máy chấm công

Kiểm soát cửa ra vào SUPERMA CoreStation

Kiểm soát cửa ra vào SUPERMA CoreStation
Mua hàng

Máy chấm công SUPERMA D-Station DSMW-OC

Giá :

39,880,000 vnđ

Máy chấm công SUPERMA D-Station DSMW-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPERMA...

Giá :

37,480,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPERMA D-Station DSM-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối...

Giá :

34,880,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối Wifi SUPERMA Biostation-T2 BST2MW-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPERMA...

Giá :

33,480,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPERMA Biostation-T2 BST2M-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối...

Giá :

33,480,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối WIFI SUPERMA Biostation-T2 BST2RW-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPERMA...

Giá :

29,980,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPERMA Biostation-T2 BST2R-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, thẻ và kết nối Wifi...

Giá :

35,680,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, thẻ và kết nối Wifi SUPERMA FaceStation FSMW
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPERMA...

Giá :

33,290,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPERMA FaceStation FSM
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, thẻ và kết nối Wireless...

Giá :

20,580,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, thẻ và kết nối Wireless SUPERMA Biostation BSRW-OC
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, kết nối Wireless SUPERMA...

Giá :

19,490,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, kết nối Wireless SUPERMA BIOSTATION BSTW-OC
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPERMA Bioentry...

Giá :

13,380,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPERMA Bioentry W-BEWM-OC
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPERMA...

Giá :

14,780,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPERMA X-Station XSM
Mua hàng

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPERMA...

Giá :

13,880,000 vnđ

Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPERMA X-Station XSE
Mua hàng

Máy kiểm soát cửa ra vào và chấm công SUPERMA XPASS-SLIM

Giá :

7,980,000 vnđ

Máy kiểm soát cửa ra vào và chấm công SUPERMA XPASS-SLIM
Mua hàng

Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O

Giá :

3,090,000 vnđ

Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O
Mua hàng

Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI

Giá :

3,390,000 vnđ

Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI
Mua hàng

MÁY KIỂM TRA VÂN TAY THỰC SUPREMA REALSCAN-10

Giá :

108,900,000 vnđ

MÁY KIỂM TRA VÂN TAY THỰC SUPREMA REALSCAN-10
Mua hàng

MÁY KIỂM TRA VÂN TAY THỰC SUPREMA REALSCAN-D

Giá :

18,990,000 vnđ

MÁY KIỂM TRA VÂN TAY THỰC SUPREMA REALSCAN-D
Mua hàng

MÁY KIỂM TRA VÂN TAY THỰC SUPREMA REALSCAN-S

Giá :

17,990,000 vnđ

MÁY KIỂM TRA VÂN TAY THỰC SUPREMA REALSCAN-S
Mua hàng

Máy chấm công SUPREMA BioLite NET BLN-OC

Giá :

12,980,000 vnđ

Máy chấm công SUPREMA BioLite NET BLN-OC
Mua hàng

Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào, vân tay, thẻ và PIN CODE...

Giá :

11,690,000 vnđ

Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào, vân tay, thẻ và PIN CODE SUPREMA BioLite NET BLR-OC
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay và PIN SUPREMA BioLite Solo...

Giá :

9,880,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay và PIN SUPREMA BioLite Solo BLS-OC
Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPH

Giá :

7,950,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPH
Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPM

Giá :

6,790,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPM
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation...

Giá :

21,690,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation BSH-OC
Mua hàng

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPE

Giá :

6,280,000 vnđ

Máy chấm công, kiểm soát thẻ ra vào SUPREMA Xpass XPE
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus...

Giá :

13,890,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPi-OC
Mua hàng