Bộ nguồn Inverter SOROTEC

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC XL1500

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC XL1500

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC SINE XL2000

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC SINE XL2000

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC EP1000-12

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC EP1000-12

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC EP2000-24

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC EP2000-24

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC EP3000-24

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC EP3000-24

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC EP4000-48

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC EP4000-48

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC EP5000-48

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC EP5000-48

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC EP6000-48

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC EP6000-48

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC XL600

Giá :

3,220,000 vnđ

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC XL600

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC XL1000

Giá :

4,209,000 vnđ

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC XL1000

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC XL1200

Giá :

5,290,000 vnđ

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC XL1200

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC SINE XL2200

Giá :

5,497,000 vnđ

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC SINE XL2200

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter SOROTEC EP1012

Giá :

10,120,000 vnđ

Nguồn lưu điện Inverter SOROTEC EP1012

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC SINE XL4000

Giá :

13,501,000 vnđ

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC SINE XL4000

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter SOROTEC EP2024

Giá :

14,950,000 vnđ

Nguồn lưu điện Inverter SOROTEC EP2024

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC SINE XL5000

Giá :

15,007,500 vnđ

Nguồn lưu điện Inverter UPS SOROTEC SINE XL5000

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter SOROTEC EP3024

Giá :

17,250,000 vnđ

Nguồn lưu điện Inverter SOROTEC EP3024

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter SOROTEC EP4048

Giá :

19,550,000 vnđ

Nguồn lưu điện Inverter SOROTEC EP4048

Mua hàng

Nguồn lưu điện Inverter SOROTEC EP6048

Giá :

23,000,000 vnđ

Nguồn lưu điện Inverter SOROTEC EP6048

Mua hàng