Nguồn lưu điện UPS ARES

HOT

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B30100

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B30100
Mua hàng
HOT

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B16150

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B16150
Mua hàng
HOT

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B16100

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B16100
Mua hàng
HOT

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B1665

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B1665
Mua hàng
HOT

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B1638

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B1638
Mua hàng
HOT

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B8150

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B8150
Mua hàng
HOT

Tủ nguyên khối đựng ắc quy ARES B865K

Tủ nguyên khối đựng ắc quy ARES B865K
Mua hàng
HOT

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B865

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B865
Mua hàng
HOT

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B4150

Tủ lắp ráp đựng ắc quy ARES B4150
Mua hàng
HOT

Tủ lắp ráp đựng acquy ARES B6100

Tủ lắp ráp đựng acquy ARES B6100
Mua hàng
HOT

Tủ nguyên khối đựng acquy ARES B465K

Tủ nguyên khối đựng acquy ARES B465K
Mua hàng
HOT

Tủ lắp ráp đựng acquy ARES B265

Tủ lắp ráp đựng acquy ARES B265
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR3000-OD120AH

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR3000-OD120AH
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR3000-OD38AH

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR3000-OD38AH
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR2000-OD120AH

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR2000-OD120AH
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR2000-OD38AH

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR2000-OD38AH
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR1000-OD120AH

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR1000-OD120AH
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR1000-OD38AH

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR1000-OD38AH
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR500-OD120AH

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR500-OD120AH
Mua hàng
HOT

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR500-OD38AH

Bộ lưu điện UPS Outdoor ARES AR500-OD38AH
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR9010IIRT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR9010IIRT
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR906IIRT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR906IIRT
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR903IIRT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR903IIRT
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR902IIRT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR902IIRT
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR901IIRT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR901IIRT
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR9010IIH

Nguồn lưu điện UPS ARES AR9010IIH
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR906IIH

Nguồn lưu điện UPS ARES AR906IIH
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR903IIH

Nguồn lưu điện UPS ARES AR903IIH
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR902IIH

Nguồn lưu điện UPS ARES AR902IIH
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR901IIH

Nguồn lưu điện UPS ARES AR901IIH
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR9010II

Nguồn lưu điện UPS ARES AR9010II
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR906II

Nguồn lưu điện UPS ARES AR906II
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR903II

Nguồn lưu điện UPS ARES AR903II
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR902II

Nguồn lưu điện UPS ARES AR902II
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR901II

Nguồn lưu điện UPS ARES AR901II
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR630NH

Nguồn lưu điện UPS ARES AR630NH
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR230NH

Nguồn lưu điện UPS ARES AR230NH
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR220NH

Nguồn lưu điện UPS ARES AR220NH
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR210NH

Nguồn lưu điện UPS ARES AR210NH
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR630RT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR630RT
Mua hàng
HOT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR620RT

Nguồn lưu điện UPS ARES AR620RT
Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS ARES AR265i

Giá :

1,038,400 vnđ

Nguồn lưu điện UPS ARES AR265i

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS ARES AR2120

Giá :

2,466,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS ARES AR2120

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS ARES AR2150 (110VAC)

Chức năng ổn áp tự động AVR bảo vệ máy tính và thiết bị điện hoạt động an toàn. 

Dạng sóng sine mô phỏng đầu ra giúp bảo vệ thiết bị tốt hơn, ít gây nóng và hư hao thiết bị so với dạng sóng vuông thông thường.

Lưu điện + Ổn áp (2 in 1).

Thời gian lưu điện dài hơn.

Siêu bền – hoạt động ổn định.

Thích hợp cho các thiết bị như: Máy vi tính và thiết bị ngoại vi, Modem, Wifi, máy chấm công và thiết bị thanh toán bằng thẻ (POS), thiết bị viễn thông như tổng đài điện thoại…

Mua hàng

Nguồn lưu điện USP ARES AR2200

Giá :

3,894,000 vnđ

Nguồn lưu điện USP ARES AR2200

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS ARES AR610

Giá :

4,037,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS ARES AR610

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS ARES AR615

Giá :

58,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS ARES AR615

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS ARES AR620

Giá :

5,888,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS ARES AR620

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS ARES AR630

Giá :

8,248,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS ARES AR630

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS ARES AR610H

Giá :

3,953,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS ARES AR610H

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS ARES AR620H

Giá :

5,534,500 vnđ

Nguồn lưu điện UPS ARES AR620H

Mua hàng

Nguồn lưu điện UPS ARES AR630H

Giá :

7,729,000 vnđ

Nguồn lưu điện UPS ARES AR630H

Mua hàng