Phụ kiện Camera

Ổ cứng chuyên dụng 12TB WESTERN PURPLE WD121PURZ

Ổ cứng chuyên dụng 12TB WESTERN PURPLE WD121PURZ

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 14TB WESTERN PURPLE WD140PURZ

Ổ cứng chuyên dụng 14TB WESTERN PURPLE WD140PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 3TB SATA 3 – WD30EZRZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Ổ cứng HDD WD Blue 3TB SATA 3 – WD30EZRZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 4TB SATA 3 – WD4002FFWX (3.5 inch, SATA, 128MB...

Ổ cứng HDD WD Red Pro 4TB SATA 3 – WD4002FFWX (3.5 inch, SATA, 128MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 8TB SATA 3 – WD8001FFWX (3.5 inch, SATA, 128MB...

Ổ cứng HDD WD Red Pro 8TB SATA 3 – WD8001FFWX (3.5 inch, SATA, 128MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 6TB WD60EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM,...

Ổ cứng HDD WD Red Plus 6TB WD60EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 4TB WD40EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM,...

Ổ cứng HDD WD Red Plus 4TB WD40EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 6TB SATA 3 – WD60EZAZ (3.5 inch, SATA, 256MB Cache,...

Ổ cứng HDD WD Blue 6TB SATA 3 – WD60EZAZ (3.5 inch, SATA, 256MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 6TB WD62PURZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5640PRM,...

Ổ cứng HDD WD Purple 6TB WD62PURZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5640PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 500GB SATA 3 – WD5000AZLX (3.5 inch, SATA 6Gb/s, 64MB...

Giá :

935,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 500GB SATA 3 – WD5000AZLX (3.5 inch, SATA 6Gb/s, 64MB Cache, 7200RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 1TB WESTERN PURPLE WD10PURZ

Giá :

960,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 1TB WESTERN PURPLE WD10PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 500GB WD5000LPCX (2.5 inch, SATA 3, 16MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

979,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 500GB WD5000LPCX (2.5 inch, SATA 3, 16MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 500GB SATA 3 – WD5000AZRZ (3.5 inch, SATA 6Gb/s, 64MB...

Giá :

990,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 500GB SATA 3 – WD5000AZRZ (3.5 inch, SATA 6Gb/s, 64MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 1TB SATA 3 – WD10EZEX (3.5 inch SATA 6Gb/s, 64MB...

Giá :

990,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 1TB SATA 3 – WD10EZEX (3.5 inch SATA 6Gb/s, 64MB Cache, 7200RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 1TB WESTERN PURPLE WD10PURX-78

Giá :

1,045,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 1TB WESTERN PURPLE WD10PURX-78

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 1TB WD10PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM,...

Giá :

1,050,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 1TB WD10PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 1TB SATA 3 – WD10EZRZ (3.5 inch, SATA 6Gb/s, 64MB...

Giá :

1,090,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 1TB SATA 3 – WD10EZRZ (3.5 inch, SATA 6Gb/s, 64MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 1TB WD10SPZX (2.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

1,279,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 1TB WD10SPZX (2.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Black 500GB WD5000LPSX (2.5 inch, SATA 3, 64MB Cache,...

Giá :

1,479,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Black 500GB WD5000LPSX (2.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 7200RPM, Màu đen)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 2TB WESTERN PURPLE WD20PURZ

Giá :

1,490,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 2TB WESTERN PURPLE WD20PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 2TB SATA 3 – WD20EZAZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Giá :

1,490,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 2TB SATA 3 – WD20EZAZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 2TB WD20PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM,...

Giá :

1,575,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 2TB WD20PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 2TB WESTERN PURPLE WD20PURX-78

Giá :

1,590,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 2TB WESTERN PURPLE WD20PURX-78

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 2TB SATA 3 – WD20EZRZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Giá :

1,590,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 2TB SATA 3 – WD20EZRZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 2TB WD20EZBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

1,590,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 2TB WD20EZBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red 1TB SATA 3 – WD10EFRX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Giá :

1,595,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red 1TB SATA 3 – WD10EFRX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Black 500GB SATA 3 – WD5003AZEX (3.5 inch, SATA, 64MB...

Giá :

1,890,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Black 500GB SATA 3 – WD5003AZEX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 7200RPM, Màu đen)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Black 1TB SATA 3 – WD1003FZEX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Giá :

1,990,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Black 1TB SATA 3 – WD1003FZEX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 7200RPM, Màu đen)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 2TB WD20EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

2,140,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 2TB WD20EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 1TB WD1005FBYZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

2,145,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 1TB WD1005FBYZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD Western Digital Purple 3TB 3.5″ SATA 3 – WD30PURX

Giá :

2,233,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Purple 3TB 3.5″ SATA 3 – WD30PURX

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 3TB WD30PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM,...

Giá :

2,233,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 3TB WD30PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HA210 1TB 1W10001 – HUS722T1TALA604 (3.5 inch,...

Giá :

2,255,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HA210 1TB 1W10001 – HUS722T1TALA604 (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red 2TB WD20EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

2,290,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red 2TB WD20EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 2TB WD20EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache,...

Giá :

2,290,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 2TB WD20EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 3TB WESTERN PURPLE WD30PURZ

Giá :

2,450,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 3TB WESTERN PURPLE WD30PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 4TB SATA 3 – WD40EZRZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Giá :

2,530,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 4TB SATA 3 – WD40EZRZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 4TB WD40EZAZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

2,530,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 4TB WD40EZAZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 3TB WD30EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache,...

Giá :

2,550,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 3TB WD30EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red 3TB WD30EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

2,550,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red 3TB WD30EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 3TB WD30EZAZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

2,569,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 3TB WD30EZAZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 4TB WD40PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM,...

Giá :

2,640,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 4TB WD40PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red 4TB WD40EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

2,939,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red 4TB WD40EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 4TB WD40EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache,...

Giá :

2,939,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 4TB WD40EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 4TB WESTERN PURPLE WD40PURZ

Giá :

2,980,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 4TB WESTERN PURPLE WD40PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD Western Digital Purple 4TB 3.5″ SATA 3 – WD40PURX

Giá :

2,999,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Purple 4TB 3.5″ SATA 3 – WD40PURX

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 3TB WD30EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

2,999,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 3TB WD30EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng
HOT

Ổ cứng chuyên dụng 3TB WESTERN PURPLE WD30PURX-78

Giá :

3,000,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng tem tím cho camera giám sát.

Dung lượng: 3 TB.

Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max).

Tốc độ quay: 5400RPM.

Bộ nhớ đệm Cache: 64MB.

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 2TB WD2005FBYZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

3,090,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 2TB WD2005FBYZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 2TB WD2002FFSX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache,...

Giá :

3,146,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Pro 2TB WD2002FFSX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Black 2TB SATA 3 – WD2003FZEX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Giá :

3,340,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Black 2TB SATA 3 – WD2003FZEX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 7200RPM, Màu đen)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HA210 2TB 1W10002 – HUS722T2TALA604 (3.5 inch,...

Giá :

3,478,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HA210 2TB 1W10002 – HUS722T2TALA604 (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 6TB WD6003FRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

4,490,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 6TB WD6003FRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 4TB WD4003FRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

4,490,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 4TB WD4003FRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

4,565,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Pro 4TB WD4003FFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC310 4TB 0B35950 – HUS726T4TALA6L4 (3.5 inch,...

Giá :

4,770,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC310 4TB 0B35950 – HUS726T4TALA6L4 (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD Western Digital Blue 6TB 3.5″ SATA 3 – WD60EZRZ

Giá :

4,990,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Blue 6TB 3.5″ SATA 3 – WD60EZRZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Black 4TB SATA 3 – WD4005FZBX (3.5 inch, SATA, 256MB Cache,...

Giá :

5,109,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Black 4TB SATA 3 – WD4005FZBX (3.5 inch, SATA, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đen)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB WESTERN PURPLE WD62PURZ

Giá :

5,180,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 6TB WESTERN PURPLE WD62PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red 6TB WD60EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

5,450,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red 6TB WD60EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 6TB WD60EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache,...

Giá :

5,450,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 6TB WD60EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5640RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 6TB WESTERN PURPLE WD60PURX-78

Giá :

5,580,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Purple 6TB 3.5″ SATA 3 – WD60PURX

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 6TB WD6003FFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

6,490,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Pro 6TB WD6003FFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC310 6TB 0B36039 – HUS726T6TALE6L4 (3.5 inch,...

Giá :

6,530,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC310 6TB 0B36039 – HUS726T6TALE6L4 (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD Western Digital Red 8TB 3.5″ SATA 3 – WD80EFZX

Giá :

6,690,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Red 8TB 3.5″ SATA 3 – WD80EFZX

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD GOLD 4TB SATA 3 – WD4002FYYZ (3.5 inch, SATA, 128MB Cache,...

Giá :

7,290,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD GOLD 4TB SATA 3 – WD4002FYYZ (3.5 inch, SATA, 128MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Black 6TB SATA 3 – WD6003FZBX (3.5 inch, SATA, 256MB Cache,...

Giá :

7,350,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Black 6TB SATA 3 – WD6003FZBX (3.5 inch, SATA, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đen)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 8TB WD80EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

7,450,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 8TB WD80EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 8TB WD80EFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

7,480,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 8TB WD80EFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 8TB WESTERN PURPLE WD82PURZ

Giá :

7,560,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 8TB WESTERN PURPLE WD82PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC320 8TB 0B36404 – HUS728T8TALE6L4 (3.5 inch,...

Giá :

7,745,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC320 8TB 0B36404 – HUS728T8TALE6L4 (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 8TB WD8004FRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

7,810,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 8TB WD8004FRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 8TB WD84PURZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5640PRM,...

Giá :

7,865,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 8TB WD84PURZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5640PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 8TB WD82PURZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM,...

Giá :

7,865,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 8TB WD82PURZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng WESTERN My Cloud 6TB WDBCTL0060HWT

Giá :

7,980,000 vnđ

Ổ cứng WESTERN My Cloud 6TB WDBCTL0060HWT

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 8TB WD8003FFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

8,140,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Pro 8TB WD8003FFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD Western Digital Black 6TB 3.5″ SATA 3 – WD6001FZWX

Giá :

8,333,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Black 6TB 3.5″ SATA 3 – WD6001FZWX

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC510 10TB 0F27454 – WUS721010ALE6L4 (3.5...

Giá :

8,585,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC510 10TB 0F27454 – WUS721010ALE6L4 (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM)

HDD WD Ultrastar DC HC510 10TB

Model: 0F27454 (WUS721010ALE6L4)

Dung lượng: 10 TB

Kích thước: 3.5 inch

Kết nối: SATA 3

Tốc độ vòng quay: 7200RPM

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 10TB WD102PURZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

8,965,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 10TB WD102PURZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD Western Digital Red 10TB 3.5″ SATA 3 – WD100EFAX

Giá :

8,990,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Red 10TB 3.5″ SATA 3 – WD100EFAX

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 10TB WD102KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

9,460,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 10TB WD102KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 10TB WD101EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

9,550,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 10TB WD101EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 10TB WD101EFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

9,570,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 10TB WD101EFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 10TB WESTERN PURPLE WD102PURZ

Giá :

9,680,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 10TB WESTERN PURPLE WD102PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 10TB WD102KFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

10,100,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Pro 10TB WD102KFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 12TB WD121PURZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

11,770,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 12TB WD121PURZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 12TB WD121KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

11,770,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 12TB WD121KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC520 12TB 0F30146 – HUH721212ALE604 (3.5...

Giá :

12,120,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC520 12TB 0F30146 – HUH721212ALE604 (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 12TB WD120EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

12,150,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 12TB WD120EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 12TB WD120EFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache,...

Giá :

12,155,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 12TB WD120EFBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 14TB WD140EFFX (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache,...

Giá :

15,050,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 14TB WD140EFFX (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 14TB WD140EFGX (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache,...

Giá :

15,070,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 14TB WD140EFGX (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 14TB WD140PURZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache,...

Giá :

15,620,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 14TB WD140PURZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC530 14TB 0F31284 – WUH721414ALE6L4 (3.5...

Giá :

16,270,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC530 14TB 0F31284 – WUH721414ALE6L4 (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 14TB WD141KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

16,830,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 14TB WD141KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 16TB WD161KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

17,380,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 16TB WD161KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC550 16TB 0F38462 – WUH721816ALE6L4 (3.5...

Giá :

17,952,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HC550 16TB 0F38462 – WUH721816ALE6L4 (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 18TB WD181KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

20,130,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 18TB WD181KRYZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 18TB WD180PURZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache,7200PRM,...

Giá :

20,350,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 18TB WD180PURZ (3.5 inch, SATA 3, 512MB Cache,7200PRM, Màu tím)

Mua hàng