Phụ kiện Camera

Ổ cứng chuyên dụng 12TB WESTERN PURPLE WD121PURZ

Ổ cứng chuyên dụng 12TB WESTERN PURPLE WD121PURZ

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 14TB WESTERN PURPLE WD140PURZ

Ổ cứng chuyên dụng 14TB WESTERN PURPLE WD140PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 3TB SATA 3 – WD30EZRZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Ổ cứng HDD WD Blue 3TB SATA 3 – WD30EZRZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 4TB SATA 3 – WD4002FFWX (3.5 inch, SATA, 128MB...

Ổ cứng HDD WD Red Pro 4TB SATA 3 – WD4002FFWX (3.5 inch, SATA, 128MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 8TB SATA 3 – WD8001FFWX (3.5 inch, SATA, 128MB...

Ổ cứng HDD WD Red Pro 8TB SATA 3 – WD8001FFWX (3.5 inch, SATA, 128MB Cache, 7200RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 6TB WD60EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM,...

Ổ cứng HDD WD Red Plus 6TB WD60EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 4TB WD40EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM,...

Ổ cứng HDD WD Red Plus 4TB WD40EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 6TB SATA 3 – WD60EZAZ (3.5 inch, SATA, 256MB Cache,...

Ổ cứng HDD WD Blue 6TB SATA 3 – WD60EZAZ (3.5 inch, SATA, 256MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 3TB WD30EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache,...

Ổ cứng HDD WD Red Plus 3TB WD30EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 6TB WD62PURZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5640PRM,...

Ổ cứng HDD WD Purple 6TB WD62PURZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5640PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 500GB SATA 3 – WD5000AZLX (3.5 inch, SATA 6Gb/s, 64MB...

Giá :

935,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 500GB SATA 3 – WD5000AZLX (3.5 inch, SATA 6Gb/s, 64MB Cache, 7200RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 1TB WESTERN PURPLE WD10PURZ

Giá :

960,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 1TB WESTERN PURPLE WD10PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 500GB WD5000LPCX (2.5 inch, SATA 3, 16MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

979,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 500GB WD5000LPCX (2.5 inch, SATA 3, 16MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 500GB SATA 3 – WD5000AZRZ (3.5 inch, SATA 6Gb/s, 64MB...

Giá :

990,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 500GB SATA 3 – WD5000AZRZ (3.5 inch, SATA 6Gb/s, 64MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 1TB SATA 3 – WD10EZEX (3.5 inch SATA 6Gb/s, 64MB...

Giá :

990,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 1TB SATA 3 – WD10EZEX (3.5 inch SATA 6Gb/s, 64MB Cache, 7200RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 1TB WESTERN PURPLE WD10PURX-78

Giá :

1,045,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 1TB WESTERN PURPLE WD10PURX-78

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 1TB WD10PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM,...

Giá :

1,050,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 1TB WD10PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 1TB SATA 3 – WD10EZRZ (3.5 inch, SATA 6Gb/s, 64MB...

Giá :

1,090,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 1TB SATA 3 – WD10EZRZ (3.5 inch, SATA 6Gb/s, 64MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 1TB WD10SPZX (2.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

1,279,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 1TB WD10SPZX (2.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Black 500GB WD5000LPSX (2.5 inch, SATA 3, 64MB Cache,...

Giá :

1,479,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Black 500GB WD5000LPSX (2.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 7200RPM, Màu đen)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 2TB WESTERN PURPLE WD20PURZ

Giá :

1,490,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 2TB WESTERN PURPLE WD20PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 2TB SATA 3 – WD20EZAZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Giá :

1,490,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 2TB SATA 3 – WD20EZAZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 2TB WD20PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM,...

Giá :

1,575,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 2TB WD20PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 2TB WESTERN PURPLE WD20PURX-78

Giá :

1,590,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 2TB WESTERN PURPLE WD20PURX-78

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 2TB SATA 3 – WD20EZRZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Giá :

1,590,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 2TB SATA 3 – WD20EZRZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 2TB WD20EZBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

1,590,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 2TB WD20EZBX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 7200RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red 1TB SATA 3 – WD10EFRX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Giá :

1,595,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red 1TB SATA 3 – WD10EFRX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Black 500GB SATA 3 – WD5003AZEX (3.5 inch, SATA, 64MB...

Giá :

1,890,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Black 500GB SATA 3 – WD5003AZEX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 7200RPM, Màu đen)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Black 1TB SATA 3 – WD1003FZEX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Giá :

1,990,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Black 1TB SATA 3 – WD1003FZEX (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 7200RPM, Màu đen)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 2TB WD20EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

2,140,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 2TB WD20EFRX (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Gold 1TB WD1005FBYZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 7200RPM,...

Giá :

2,145,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Gold 1TB WD1005FBYZ (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 7200RPM, Màu vàng)

Mua hàng

Ổ cứng HDD Western Digital Purple 3TB 3.5″ SATA 3 – WD30PURX

Giá :

2,233,000 vnđ

Ổ cứng HDD Western Digital Purple 3TB 3.5″ SATA 3 – WD30PURX

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Purple 3TB WD30PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM,...

Giá :

2,233,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Purple 3TB WD30PURZ (3.5 inch, SATA 3, 64MB Cache, 5400PRM, Màu tím)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HA210 1TB 1W10001 – HUS722T1TALA604 (3.5 inch,...

Giá :

2,255,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Ultrastar DC HA210 1TB 1W10001 – HUS722T1TALA604 (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 7200PRM)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red 2TB WD20EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

2,290,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red 2TB WD20EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red Plus 2TB WD20EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache,...

Giá :

2,290,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red Plus 2TB WD20EFZX (3.5 inch, SATA 3, 128MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng

Ổ cứng chuyên dụng 3TB WESTERN PURPLE WD30PURZ

Giá :

2,450,000 vnđ

Ổ cứng chuyên dụng 3TB WESTERN PURPLE WD30PURZ

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 4TB SATA 3 – WD40EZRZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache,...

Giá :

2,530,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 4TB SATA 3 – WD40EZRZ (3.5 inch, SATA, 64MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Blue 4TB WD40EZAZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

2,530,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Blue 4TB WD40EZAZ (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu xanh)

Mua hàng

Ổ cứng HDD WD Red 3TB WD30EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM,...

Giá :

2,550,000 vnđ

Ổ cứng HDD WD Red 3TB WD30EFAX (3.5 inch, SATA 3, 256MB Cache, 5400RPM, Màu đỏ)

Mua hàng